Luật Giao thông

CÁC MỨC PHẠT NỒNG ĐỘ CỒN KHI THAM GIA GIAO THÔNG – TỔNG ĐÀI 1900 1946

Nồng độ cồn khi tham gia giao thông

      Rượu, bia là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông, nhiều người vẫn chưa ý thực được hậu quả nghiêm trọng sẽ có thể sảy ra khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong người có nồng độ cồn vượt mức cho phép. …

CÁC MỨC PHẠT NỒNG ĐỘ CỒN KHI THAM GIA GIAO THÔNG – TỔNG ĐÀI 1900 1946 Read More »