Luật Bảo hiểm xã hội

MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN KHI ĐÓNG BẢO HIỂM DƯỚI 1 NĂM

     Chào luật sư, cho em hỏi về mức hưởng bảo hiểm xã hội khi đóng bảo hiểm xã hội dưới  1 năm với ạ, trường hợp của em là em tham gia làm việc và đóng bảo hiểm xã hội vào tháng 12-2017 đến tháng 5-2018 tổng thời gian tham gia đóng bảo …

MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN KHI ĐÓNG BẢO HIỂM DƯỚI 1 NĂM Read More »