THỎA THUẬN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

     Câu hỏi: Chào Luật sư! Vợ chồng tôi không thể có con nên muốn nhờ người mang thai hộ. Tôi thấy chị bạn nói là làm thủ tục này rất phức tạp, cần thỏa thuận cụ thể với người mang thai hộ để đảm bảo quyền lợi. Nhưng tôi chưa rõ về nội dung cũng như hình thức của thỏa thuận đó như thế nào. Mong được giải đáp ạ!

Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo


     Văn bản pháp luật: 

  • Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014;
  • Luật công chứng 2014

    Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006186. Về thắc mắc của bạn liên quan tới thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

     Để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, vợ chồng bạn cần thỏa thuận cụ thể với người mang thai hộ về các vấn đề liên quan tới quá trình thực hiện kỹ thuật này. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy định về nội dung và hình thức của thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Cụ thể:

1. Nội dung thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

     Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng bạn là bên nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ, hai bên cần thỏa thuận về nội dung thực hiện trong quá trình mang thai hộ.

     Điều 96 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cần có nội dung cơ bản sau đây:

  • Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện có liên quan quy định tại Điều 95 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
  • Cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 97 và Điều 98 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
  • Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa;
  • Việc hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con;
  • Việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ;
  • Quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan;
  • Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận.
Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006186

2. Hình thức thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

     Về hình thức của thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì khoản 2 Điều 96 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

“2. Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này”.

     Theo đó, thỏa thuận về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thể hiện dưới hình thức văn bản có công chứng của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của Luật Công chứng năm 2014. Và cả vợ, chồng bạn cùng người mang thai hộ phải ký xác nhận đồng ý với thỏa thuận đó.

     Nếu một trong hai bên vợ, chồng nhờ mang thai hộ ủy quyền cho người còn lại về việc thỏa thuận các vấn đề liên quan đến mang thai hộ thì phải có văn bản ủy quyền có công chứng. Bạn hoặc vợ/chồng của bạn không được ủy quyền cho người thứ ba trong việc xác lập thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

     Trường hợp thỏa thuận giữa vợ chồng bạn với người mang thai hộ được lập cùng với cơ sở y tế thực hiện kỹ thuật này thì thỏa thuận phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế đó.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thắc mắc của bạn liên quan tới nội dung và hình thức thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006186 để được giải đáp. Trân trọng!


     Bài viết liên quan:

THỎA THUẬN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of