Luật – Biểu mẫu

Luật việc làm 2013

việc làm

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013   LUẬT VIỆC LÀM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm, Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều …

Luật việc làm 2013 Read More »

Mẫu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ …

Mẫu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh Read More »

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần

Thành lập chi nhánh là một trong những lựa chọn nhằm mục đích mở rộng mô hình kinh doanh của nhiều nhà đầu tư, tuy nhiên, nhiều người còn lo về trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh. Đến với NQH chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí về những vấn đề …

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Read More »

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quyết định của Hội đồng thành viên là một trong những giấy tờ cần thiết quyết định những vấn đề quan trọng trong công ty như: Phương hướng kinh doanh phát triển, quyết định thay đổi nhân sự, thay đổi thành viên, thay đổi nội dung hoạt động trong công ty, trong đó có việc …

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Read More »

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH một thành viên

NQH xin cũng cấp mẫu Quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên dưới đây: CÔNG TY TNHH … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …./2018/QĐ …, ngày … tháng …. năm 2018   QUYẾT ĐỊNH (V/v: Thành lập chi …

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Read More »