8 TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC SẼ ĐƯỢC TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC

  • Hết hạn hợp đồng lao động
  • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động
  • Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động
  • Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng
  • Người lao động, người sử dụng lao động chết, bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết
  • Người lao động, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật.

      Chào Luật sư. Tôi giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng với công ty và vừa hết hạn hợp đồng. Vì một số lí do nên tôi không muốn tiếp tục đi làm nữa. Vậy trong trường hợp này tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc không? Cảm ơn Luật sư!


      Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc về tổng đài Luật Quang Huy của chúng tôi về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi sẽ tiến hành giải quyết như sau:


Cơ sở pháp lý


Trợ cấp thôi việc là gì?

      Trợ cấp thôi việc là loại trợ cấp thông thường mà NSDLĐ phải có trách nhiệm chi trả khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên cho thời gian làm việc mà người sử dụng lao động và người lao động không phải tham gia hoặc không đủ điều kiện tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.


8 trường hợp người lao động nghỉ việc sẽ được trả trợ cấp thôi việc

      Theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định 05/2015 NĐ – CP quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Điều 36 và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Lao động.

Hết hạn hợp đồng lao động

      Tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

      Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 người lao động hết hạn hợp đồng thì khi nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc.

      Việc hưởng trợ cấp thôi việc sẽ không áp dụng đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động. Vì trong trường hợp này cán bộ công đoàn không chuyên trách khi hết hạn hợp đồng sẽ được được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

      Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

      Khi người lao động đã hoàn thành công việc theo quy định cụ thể tại tiêu chí đánh giá mức độ hoàn  thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ do người sử dụng lao động ban hành sau khi có ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Người lao động đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết với người sử dụng lao động thì khi nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc

Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động

      Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

      Các bên chủ thể khi giao kết hợp đồng sẽ được tự do giao kết, các bên hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng thỏa thuận nhưng không được trái pháp luật và trái đạo đức xã hội. Vì vậy, khi vì một lí do nào đó mà không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì hai bên có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Khi thỏa thuận được chấm dứt hợp đồng người lao đồng sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc.

Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án

      Tại Khoản 5 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

      Người lao động đang làm việc nhưng vi phạm pháp luật mà bị kết án tù giam, tử hình hoặc có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấm làm công việc trùng với công việc đang làm hiện tại ghi trong hợp đồng lao động thì khi không thể tiếp tục làm công việc được nữa mà phải nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc.

8 trường hợp người lao động nghỉ việc được trả trợ cấp thôi việc
8 trường hợp người lao động nghỉ việc được trả trợ cấp thôi việc

Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết

      Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

      Người lao động chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết hoặc khi người lao động do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. Trong trường hợp khi người lao động biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Người lao động thuộc một trong các trường hợp này sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động chi trả.

Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động

      Tại Khoản 7 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

      Người lao động đang làm việc tại công ty có người sử dụng lao động là cá nhân nhưng người sử dụng lao động chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết. Hoặc có thể người sử dụng lao động là tổ chức nhưng không thể tiếp tục kinh doanh, sản xuất mà phải chấm dứt hoạt động. Trong trường hợp này, mặc dù người lao động đang làm việc tại công ty nhưng vì các lý do trên mà không thể tiếp tục tham gia làm việc nữa mà phải nghỉ việc thì họ sẽ được trưởng trợ cấp thôi việc.

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật

      Ngoài ra, Khoản 9 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.

      Khi người lao động không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; Người lao động bị ngược đãi, quấy rối tình dục, bị cưỡng bức lao động; hoặc bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động… Và một số trường hợp khác được quy định tại Điều 37 Bộ Luật Lao động năm 2012người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp trên thì sẽ được hưởng trợ cấp mất việc khi nghỉ việc.

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật

      Đối với người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Hoặc do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp động lao động thuộc một trong các trường hợp trên thì người lao động sẽ được hưởng một khoản trợ cấp mất việc.


      Như vậy, nếu bạn đã làm việc thường xuyên và tham gia đủ 24 tháng trở lên thì khi hợp đồng lao động hết hạn và bạn không muốn đi làm nữa thì xét theo quy định trên bạn thuộc một trong đối tượng được hưởng trợ cấp thôi việc và đủ điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động chi trả. Bạn có thể tham khảo mức trợ cấp thôi việc bạn sẽ được hưởng tại bài viết trợ cấp thôi việc và một số lưu ý đối với người lao động


     Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề 8 trường hợp người lao động nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Nếu còn gì thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn Luật lao động qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
2 Comments
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
G