Nguyễn Hồng

MẪU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Mẫu hợp đồng nguyên tắc

      Hợp đồng nguyên tắc là sự thỏa thuận của các bên về quy cách thực hiện công việc. Hợp đồng nguyên tắc khá là phổ biến. Tuy nhiên, làm thế nào để soạn được một hợp đồng có hiệu lực pháp luật. Sau đây, Luật NQH xin hướng dẫn về mẫu hợp …

MẪU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ Read More »

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Hợp đồng nguyên tắc

      Trong quan hệ dân sự giữa các chủ thể thường xuyên có sự giao kết, hợp đồng nguyên tắc được hình thành như một cam kết xuyên suốt. Văn bản thỏa thuận về nguyên tắc được coi như xương sống cho các giao kết hợp đồng tiếp theo. Sau đây, Luật NQH …

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Read More »

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT MỚI NHẤT CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Hợp đồng thuê đất

      Đất đai là tài sản được giao dịch khá phổ biến trong thị trường. Hợp đồng thuê đất được thỏa thuận giữa rất nhiều chủ thể, nhưng đa số mọi người đều không hiểu biết rõ về hình thức hợp pháp của hợp đồng thuê đất. Sau đây, Luật NQH Việt Nam …

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT MỚI NHẤT CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Read More »

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BCC MỚI NHẤT

Hợp tác kinh doanh

      Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh là biểu mẫu được sử dụng khi có sự thỏa thuận hơp tác kinh doanh giữa các bên. Làm thế nào để có mẫu hợp đồng đầy đủ, chính xác nhất, đảm bảo quyền, lợi ích của các bên tham gia. Dựa theo quy định …

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BCC MỚI NHẤT Read More »

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Hợp đồng thuê mặt bằng

      Hiện nay, nhu cầu thuê mặt bằng để buôn bán kinh doanh diễn ra khá phổ biến và ngày càng phát triển ở nước ta. Khi đất đai để phục vụ cho nhu cầu buôn bán của con người càng trở nên khan hiếm thì việc cho thuê mặt bằng là một …

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Read More »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Hợp đồng thuê đất

      Hiện nay, nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ, dịch vụ cho thuê tài sản trở nên phổ biến, đa dạng. Đặc biệt là việc cho thuê quyền sử dụng đất, giúp cho người thuê tiết kiệm được tiền bạc, của cải, nhưng vẫn đạt được mục đích sử …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT Read More »

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Hợp đồng mua bán tài sản mới nhất

      Mua bán là một trong những giao dịch dân sự phổ biến trong đời sống. Để thực hiện việc mua bán đảm bảo tính pháp lý các bên cần soạn hợp đồng bằng văn bản. Đặc biệt là những hợp đồng có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều chủ …

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Read More »

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ? QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hợp đồng ủy quyền

      Trong thực tế giao dịch dân sự, nhằm thực hiện được mục đích dân sự người dân đã áp dụng các loại hợp đồng một cách đa dạng và phong phú. Trong đó, hoạt động ủy quyền là một giao dịch phổ biến và được pháp luật dân sự ghi nhận là …

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ? QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Read More »

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ

Hợp đồng mua bán

      Trong lịch sử phát triển của loài người, sự trao đổi hàng hóa dần xuất hiện và trở thành hoạt  động phổ biến phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và tiêu dùng. Nền kinh tế thị trường xuất hiện, trao đổi hàng hóa đã phát triển và trở thành hợp …

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Read More »

THẾ CHẤP TÀI SẢN LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN THEO LUẬT DÂN SỰ

Thế chấp tài sản

      Trong thực tế, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trở nên rất phổ biến khi nhu cầu vay vốn trở nên cấp thiết. Thế chấp tài sản để thực hiện nghĩa vụ là biện pháp bảo đảm được lựa chọn khá nhiều để vay vốn kinh doanh. Vậy, thế …

THẾ CHẤP TÀI SẢN LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN THEO LUẬT DÂN SỰ Read More »

G