Bài tập luật

LÝ LUẬN VỀ TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN CỦA C. MÁC VÀ LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY

Lý luận về tích tụ tư bản và tập trung tư bản

        Tích lũy tư bản là một yếu tố quan trọng quyết định đối với sự hình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, một hệ thống các nước tư bản đầu tiên trên thế giới đã hình thành và phát triển vô cùng mạnh mẽ mà lịch sử đã …

LÝ LUẬN VỀ TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN CỦA C. MÁC VÀ LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY Xem »

NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Mô hình nhà nước pháp quyền

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng là một nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển Kinh …

NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM Xem »

PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM VI PHẠM CƠ BẢN THEO ĐIỀU 25 CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Vi phạm cơ bản theo điều 25 Công ước quốc tế

       Theo quy định của Công ước Viên 1980 của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hay còn gọi là CISG, khi một bên vi phạm hợp đồng và vi phạm đó là “vi phạm cơ bản” thì bên kia có quyền hủy hợp đồng. Khái niệm …

PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM VI PHẠM CƠ BẢN THEO ĐIỀU 25 CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CỦA LIÊN HỢP QUỐC Xem »

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

      Ông cha ta có câu: “ Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.Câu ca dao là hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần đoàn kết đồng lòng của con người, của dân tộc Việt. Điều này đã được thể hiện rõ nét qua các cuộc …

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Xem »

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ

phạm trù nguyên nhân kết quả

      Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác Lê-nin. Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, phép biện chứng khái quát những mối liên hệ phổ …

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ Xem »

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY VÀ ỨNG DỤNG CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY TRONG CUỘC SỐNG VÀ HỌC TẬP

Khái niệm đặc điểm và ứng dụng của đặc điểm về tư duy

      Trong cuộc sống cũng như trong công việc học tập thường xuyên nảy sinh nhiều vấn đề. Chúng ta không thể dựa vào cảm giác, tri giác mà giải quyết những vấn đề đó mà phải sử dụng nhận thức lí tính là tư duy và tưởng tượng, đặc biệt là tư …

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY VÀ ỨNG DỤNG CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY TRONG CUỘC SỐNG VÀ HỌC TẬP Xem »

NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT

Thẩm phán hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

      Xét xử là một trong những giai đoạn quan trọng, không thể thiếu trong toàn bộ quá trình tố tụng, giải quyết một vụ án hình sự trên thực tế. Sau khi hoàn tất các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, Viện kiểm sát chuyển hồ sơ vụ án và …

NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT Xem »

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHÂN THÂN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

Quan hệ thân nhân giữa vợ và chồng trong quan hệ hôn nhân

       Hôn nhân là cơ sở để hình thành gia đình – tế bào của xã hội. Sự kiện kết hôn làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng. Nội dung của quan hệ pháp luật này bao gồm các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản, trong …

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHÂN THÂN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG Xem »

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

“Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015”

      Đương sự là một khái niệm pháp lý đặc thù của lĩnh vực tố tụng dân sự nói riêng cũng như trong trong tố tụng nói chung. Trong vụ án dân sự, đương sự là một chủ thể quan trọng, không thể thiếu. Đương sự trong tố tụng dân sự bao gồm: …

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 Xem »

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAM

Quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam hiện nay

       Ở bất cứ xã hội nào, khi nền kinh tế phát triển đến một giai đoạn nào đó thì thẩm định giá hình thành là một nhu cầu tất yếu của sự phát triển kinh tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài số đó, do đó hình thành dịch vụ thẩm định …

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAM Xem »

HỖ TRỢ NGAY!

Scroll to Top