Bài tập luật

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY VÀ ỨNG DỤNG CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY TRONG CUỘC SỐNG VÀ HỌC TẬP

Khái niệm đặc điểm và ứng dụng của đặc điểm về tư duy

      Trong cuộc sống cũng như trong công việc học tập thường xuyên nảy sinh nhiều vấn đề. Chúng ta không thể dựa vào cảm giác, tri giác mà giải quyết những vấn đề đó mà phải sử dụng nhận thức lí tính là tư duy và tưởng tượng, đặc biệt là tư …

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY VÀ ỨNG DỤNG CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY TRONG CUỘC SỐNG VÀ HỌC TẬP Read More »

NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT

Thẩm phán hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

      Xét xử là một trong những giai đoạn quan trọng, không thể thiếu trong toàn bộ quá trình tố tụng, giải quyết một vụ án hình sự trên thực tế. Sau khi hoàn tất các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, Viện kiểm sát chuyển hồ sơ vụ án và …

NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT Read More »

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHÂN THÂN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

Quan hệ thân nhân giữa vợ và chồng trong quan hệ hôn nhân

       Hôn nhân là cơ sở để hình thành gia đình – tế bào của xã hội. Sự kiện kết hôn làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng. Nội dung của quan hệ pháp luật này bao gồm các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản, trong …

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHÂN THÂN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG Read More »

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

“Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015”

      Đương sự là một khái niệm pháp lý đặc thù của lĩnh vực tố tụng dân sự nói riêng cũng như trong trong tố tụng nói chung. Trong vụ án dân sự, đương sự là một chủ thể quan trọng, không thể thiếu. Đương sự trong tố tụng dân sự bao gồm: …

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 Read More »

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAM

Quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam hiện nay

       Ở bất cứ xã hội nào, khi nền kinh tế phát triển đến một giai đoạn nào đó thì thẩm định giá hình thành là một nhu cầu tất yếu của sự phát triển kinh tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài số đó, do đó hình thành dịch vụ thẩm định …

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAM Read More »

CON NGƯỜI KHI MỚI ĐƯỢC SINH RA VỐN KHÔNG THIỆN CŨNG KHÔNG ÁC. THIỆN HAY ÁC LÀ DO HOÀN CẢNH TẠO NÊN

“Con người khi mới được sinh ra vốn không thiện cũng không ác. Thiện hay ác là do hoàn cảnh tạo nên”

      Mỗi con người tồn tại, phát triển trên rất nhiều lĩnh vực, khía cạnh; song yếu tố để hình thành và phát triển không thể thiếu với mỗi cá nhân chính là nhân cách. Con người sinh ra ai cũng có phần “con”, tuy nhiên phải có  tình cảm, cảm xúc..và phải …

CON NGƯỜI KHI MỚI ĐƯỢC SINH RA VỐN KHÔNG THIỆN CŨNG KHÔNG ÁC. THIỆN HAY ÁC LÀ DO HOÀN CẢNH TẠO NÊN Read More »

TÌM HIỂU VỀ HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN BẮC NƯỚC TA

Tìm hiểu về hợp tác hóa nông nghiệp ở miền bắc nước ta

      Trong giai đoạn từ năm 1955 đến 1975 và đến trước đổi mới 1986, HTX được xác định là 1 trong 2 hình thức kinh tế chính thức ở Việt Nam (bên cạnh doanh nghiệp nhà nước). HTX trở thành phổ biến, thay thế dần kinh tế cá thể và đội sản …

TÌM HIỂU VỀ HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN BẮC NƯỚC TA Read More »

TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC GIAI ĐOẠN 1945-1954

Toàn quốc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược giai đoạn 1945-1954

      Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Đảng đã trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. Tuy nhiên với âm mưu thâm độc – thực dân pháp với dã tâm xâm lược nước ta, khó khăn trong nước chưa …

TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC GIAI ĐOẠN 1945-1954 Read More »

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

      Trong một thế giới công nghệ thông tin ngày càng phát triển, xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa trở thành một tất yếu khách quan, mối quan hệ giữa các nền kinh tế ngày càng mật thiết và gắn bó, hoạt động giao lưu thương mại giữa các quốc gia …

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Read More »

VẤN ĐỀ VỀ THẤT NGHIỆP – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Vấn đề về thất nghiệp lý thuyết thực tiễn ở Việt Nam

      Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt được một số thành tựu phát triển rực rỡ trên nhiều lĩnh vực về mặt kinh tế, chính trị, xã hội…. Tuy nhiên,đằng sau những thành tựu chúng ta đã đạt được, thì cũng có không ít vấn đề mà Đảng và nhà …

VẤN ĐỀ VỀ THẤT NGHIỆP – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM Read More »

G

TƯ VẤN NGAY!