Bài tập luật

NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO THỂ HIỆN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

      Trong xu hướng xây dựng nền tư pháp hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế thì việc bảo vệ tối đa quyền con người và quyền công dân luôn được đặc biệt chú trọng. Với tinh thần ấy, nhằm nâng cao chất lượng của quá trình tố tụng, xác …

NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO THỂ HIỆN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Xem »

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

      Trong quá trình soạn thảo để ban hành ra một văn bản quy phạm pháp luật sẽ có những trường hợp mắc lỗi trong văn bản, những lỗi đó dù nhỏ nhưng cũng có thể gây ra hậu quả khó lường trong thực tiễn áp dụng. Do đó, để hạn chế đến …

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO Xem »

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CISG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

      Trong quá trình đàm phán, kí kết các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đặc biệt là các hợp đồng dài hạn thì việc xảy ra rủi ro (rủi ro từ thiên nhiên, con người, xã hội …) dẫn đến tranh chấp phát sinh là điều không thể tránh khỏi. …

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CISG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Xem »

NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TRONG XÉT XỬ ĐƯỢC ĐẢM BẢO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

     Trong xu hướng xây dựng nền tư pháp hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế thì việc bảo vệ tối đa quyền con người và quyền công dân luôn được đặc biệt chú trọng. Với tinh thần ấy, nhằm nâng cao chất lượng của quá trình tố tụng, xác định …

NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TRONG XÉT XỬ ĐƯỢC ĐẢM BẢO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Xem »

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT GẮN VỚI THỰC TIỄN THỰC HIỆN MỘT BỘ LUẬT/ĐẠO LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

      Việt Nam đang trên con đường phát triển kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo những điều kiện thuận lợi nhất định đối với đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như các hoạt động thực hiện pháp luật của họ.       …

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT GẮN VỚI THỰC TIỄN THỰC HIỆN MỘT BỘ LUẬT/ĐẠO LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Xem »

HÃY SƯU TẦM MỘT BẢN ÁN SƠ THẨM LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP VỀ ĐẶT CỌC MÀ THEO QUAN ĐIỂM CỦA NHÓM CÁC PHÁN QUYẾT ĐƯA RA TRONG BẢN ÁN LÀ CHƯA PHÙ HỢP, VÀ GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU

      Tranh chấp hợp đồng đặt cọc là vấn đề phức tạp nhưng lại có tính thời sự, thực tiễn cấp bách mà không phải ai cũng nhận biết rõ và áp dụng đúng trên thực tế. Có thể nói, việc giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc đang dần trở nên …

HÃY SƯU TẦM MỘT BẢN ÁN SƠ THẨM LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP VỀ ĐẶT CỌC MÀ THEO QUAN ĐIỂM CỦA NHÓM CÁC PHÁN QUYẾT ĐƯA RA TRONG BẢN ÁN LÀ CHƯA PHÙ HỢP, VÀ GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU Xem »

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

      Tòa án và Trọng tài có nhiều điểm khác biệt, đặc biệt có sự rạch ròi về thẩm quyền giải quyết tranh chấp, nhưng mỗi quan hệ hỗ trợ, bổ sung giữa hai hình thức là vô cùng mật thiết. Với sự bổ sung đó, sự giao thoa của công cụ quyền …

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Xem »

BẢN CHẤT GIAI CẤP VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

      Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là một nguồn tài sản vô giá của Đảng và của cả dân tộc ta, đã soi sáng và chỉ đạo Đảng ta vượt qua muôn vàn thử thách hơn 85 năm qua. Tư tưởng của người về Đảng tiếp tục là bó …

BẢN CHẤT GIAI CẤP VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Xem »

VẬN DỤNG NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA QUY LUẬT CHUYỂN HÓA TỪ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG THÀNH NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT TÌNH HUỐNG TRONG LĨNH VỰC TỰ NHIÊN HOẶC XÃ HỘI, HOẶC TƯ DUY

      Trong sự vận động luân hồi và tuần hoàn của vật chất con người dần nhận ra được tính “quy luật” của sự vật, hiện tượng. Khái niệm “quy luật” ở đây được hiểu là một khái niệm mang tính triết học, là những mối liên hệ khách quan, bản chất, các …

VẬN DỤNG NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA QUY LUẬT CHUYỂN HÓA TỪ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG THÀNH NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT TÌNH HUỐNG TRONG LĨNH VỰC TỰ NHIÊN HOẶC XÃ HỘI, HOẶC TƯ DUY Xem »

PHÂN TÍCH NHỮNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM MỚI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA BẢN THÂN ANH TRONG VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN

      Hồ Chí Minh  vừa là nhà đạo đức học, vừa là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất của dân tộc. Đạo đức là vấn đề được quan tâm hàng đầu và xuyên suốt toàn bộ sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh. Người không chỉ để lại những …

PHÂN TÍCH NHỮNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM MỚI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA BẢN THÂN ANH TRONG VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN Xem »

GỌI 19006588