Bài tập luật

VAI TRÒ CỦA HỘI BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG VIỆC BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM

Vai trò của Hội bảo vệ người tiêu dùng trong việc bảo vệ người tiêu dùng

      Quan hệ giữa người tiêu dùng (NTD) và người cung cấp sản phẩm, dịch vụ là một loại quan hệ dân sự. Trong mối quan hệ này, NTD thường ở vị trí yếu thế,bởi sự hạn chế về thông tin,về kiến thức chuyên môn,về khả năng đàm phán hợp đồng cũng như …

VAI TRÒ CỦA HỘI BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG VIỆC BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM Xem »

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Mối quan hệ của công ty chứng khoán

        Thị trường chứng khoán là môi trường khá mới tại Việt Nam, đây được hiểu là nơi diễn ra hoạt động mua bán chứng khoán. Khái niệm chứng khoán được Luật Chứng khoán 2006, SĐ, BS 2010 giải thích rõ. Dưới góc độ pháp lý, chứng khoán được xác định là …

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Xem »

BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

      Hoạt động kinh doanh chứng khoán là một hoạt động thương mại cũng giống như các hoạt động kinh doanh khác nhằm mục đích kiếm lời hoặc nhằm thỏa mãn những mục đích riêng nào đó của các nhà đầu tư. Kinh doanh chứng khoán có thể nói là một ngành kinh …

BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Xem »

BÌNH LUẬN MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỚI CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Mô hình các chủ thể kinh doanh chứng khoán

      CTCK là một tổ chức trung gian quan trọng trên thị trường chứng khoán, đóng vai trò tạo ra cơ chế huy động vốn cho thị trường, cung cấp một cơ chế xác định giá trị của các khoản đầu tư và giúp nhà đầu tư chuyển các khoản đầu tư thành …

BÌNH LUẬN MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỚI CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Xem »

ĐÁNH GIÁ PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

Chào bán chứng khoán ở Việt Nam

      Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28/7/2000 là sự kiện quan trọng trong quá trình đổi mới nền kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thị trường chứng khoán là công cụ hiệu quả để huy động và …

ĐÁNH GIÁ PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM Xem »

PHÂN TÍCH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHẰM HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH NỘI GIÁN

Giao dịch nội gián

      Luật Chứng khoán hiện hành được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007, Luật đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010. Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo lập được khung pháp lý có hiệu lực cao, …

PHÂN TÍCH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHẰM HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH NỘI GIÁN Xem »

XÂY DỰNG MỘT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA VÀ ĐƯA RA CÁCH GIẢI QUYẾT THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ

        Sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, những thành tựu mới của công nghiệp hóa, cơ giới hóa đã làm thế giới ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nó cũng kéo theo sự gia tăng các tai nạn khách quan nhiều …

XÂY DỰNG MỘT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA VÀ ĐƯA RA CÁCH GIẢI QUYẾT THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN Xem »

BÌNH LUẬN VỀ MỘT VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ MÀ TÒA ÁN ĐÃ XÉT XỬ

Giải quyết vụ án về vụ án tranh chấp thừa kế

       Thời gian gần đây, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau từ sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, xã hội quá coi trọng đồng tiền, bất động sản có giá trị ngày các lớn, quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở tính …

BÌNH LUẬN VỀ MỘT VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ MÀ TÒA ÁN ĐÃ XÉT XỬ Xem »

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RÚT RA BÀI HỌC TỪ HỢP ĐỒNG ĐÓ

Hợp đồng thế chấp nhà ở

      Các thỏa thuận về hợp đồng trên thực tế phát  sinh rất phức tạp, không chỉ ở một góc cạnh nào đó mà trên nhiều phương diện khác nhau. Mặc dù có nhiều quy định của các pháp luật, cũng như các văn bản chuyên ngành điều chỉnh nhưng hầu như các …

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RÚT RA BÀI HỌC TỪ HỢP ĐỒNG ĐÓ Xem »

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHI HOÀN CẢNH THAY ĐỔI TRONG BLDS 2015

Thực hiện hợp đồng khi thay đổi hoàn cảnh

          Hợp đồng là sự thỏa thuận và thống nhất ý chí giữa hai hay nhiều chủ thể gắn với việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Một nguyên tắc cơ bản sau khi đã giao kết hợp đồng là các bên phải thực hiện …

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHI HOÀN CẢNH THAY ĐỔI TRONG BLDS 2015 Xem »

Scroll to Top