Bài tập luật

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ TẠM GIAM

quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về tạm giam

       Trong  bộ luật tố tụng hình sự các biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với bị can, bị cáo, người bị truy nã hoặc đối với người chưa bị khởi tố hình sự, nhằm mục đích ngăn chặn kịp thời những hành vi nguy hiểm cho xã hội, ngăn ngừa …

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ TẠM GIAM Read More »

VI PHẠM CƠ BẢN NGHĨA VỤ CỦA HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

vi phạm cơ bản nghĩa vụ của hợp đồng trong pháp luật việt nam

      Vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng là cơ sở pháp lý quan trọng để áp dụng các chế tài trong thương mại như tạm ngừng thực hiện hợp đồng hoặc đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng. Khi các bên trong hợp đồng không có thỏa …

VI PHẠM CƠ BẢN NGHĨA VỤ CỦA HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Read More »

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LY HÔN ĐỐI VỚI CON CÁI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Đánh giá tác động của việc ly hôn đối với con cái ở nước ta hiện nay

      Hiện nay, tình trạng lý hôn ở nước ta đang ngày càng trở nên phổ biến, tuy nhiên, không phải bất cứ cặp vợ chồng nào khi ly hôn đều suy nghĩ đến tác động của việc họ ly hôn đến con cái của mình. Việc bố mẹ ly hôn luôn có …

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LY HÔN ĐỐI VỚI CON CÁI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Read More »

QUAN ĐIỂM VỀ “LÀM CHỦ” TRONG NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI CỦA HỒ CHÍ MINH

mô hình nhà nước và quan điểm về “làm chủ” trong nhà nước kiểu mới của hồ chí minh

      Một trong những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một nhà nước kiểu mới – nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Đây là tư tưởng độc đáo, sáng tạo của Bác Hồ và của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo …

QUAN ĐIỂM VỀ “LÀM CHỦ” TRONG NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI CỦA HỒ CHÍ MINH Read More »

GIAI CẤP CÔNG NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Giai cấp công nhân thực trạng phương hướng và phát triển

      Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh, ngang tầm với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động vững bước vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của …

GIAI CẤP CÔNG NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN Read More »

PHÂN TÍCH TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM KY LUẬT CÔNG CHỨC TRÊN THỰC TẾ

kỉ luật công chức và đánh giá việc truy cứu trách nhiệm kỉ luật công chức

      Công chức là công bộc của nhân dân, công chức chịu sự giám sát của nhân dân và có thể bị thay thế nếu họ tỏ ra không đủ năng lực thực hiện công việc được giao và đặc biệt có những hành vi vi phạm kỉ luật nhà nước, kỉ luật …

PHÂN TÍCH TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM KY LUẬT CÔNG CHỨC TRÊN THỰC TẾ Read More »

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ LỐI ĐI CHUNG

các vấn đề pháp lý giải quyết tranh chấp về lối đi chung

     “Bán anh em xa mua láng giềng gần” là câu nói được truyền miệng khá lâu đời để nói lên mối quan hệ bền chặt giữa những người làng xóm hay những người ở cùng một phố, một khu, các diện tích bất động sản liền kề. Tuy nhiên hiện nay trước sức …

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ LỐI ĐI CHUNG Read More »

NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO

nội dung có liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

      Trong cuộc sống của chúng ta, các giao dịch dân sự đã xuất hiện từ sớm để đảm bảo cho các nhu cầu thiết yếu của con người. Ngày nay, xã hội càng phát triển, các giao dịch đó trở nên rất phổ biến, đa dạng và có số lượng vô cùng …

NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO Read More »

TÍNH HỢP PHÁP CỦA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRONG THỰC TIỄN HIỆN NAY

tính hợp pháp của quyết định kỷ luật công chức trong thực tiễn hiện nay

      Hoạt động tư vấn pháp luật là một hoạt động đa dạng, phức tạp đòi hỏi một quá trình lao động trí óc. Hiện nay, có nhiều hoạt động tư vấn pháp luật khác nhau, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính là một hoạt động phổ biến và rất …

TÍNH HỢP PHÁP CỦA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRONG THỰC TIỄN HIỆN NAY Read More »

CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC CỦA LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG CƯƠNG LĨNH NÀY CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

cương lĩnh dân tộc của lênin và sự vận dụng cương lĩnh này của đảng

      Vấn đề dân tộc luôn có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị – xã hội của mỗi quốc gia có một hay nhiều tộc người cả trong lịch sử và trong thế giới hiện đại. Nó ảnh hưởng đến sự ổn định, tồn tại và phát triển của nhà …

CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC CỦA LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG CƯƠNG LĨNH NÀY CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC Read More »

G