Bài tập luật

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAM

Quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam hiện nay

       Ở bất cứ xã hội nào, khi nền kinh tế phát triển đến một giai đoạn nào đó thì thẩm định giá hình thành là một nhu cầu tất yếu của sự phát triển kinh tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài số đó, do đó hình thành dịch vụ thẩm định …

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAM Read More »

CON NGƯỜI KHI MỚI ĐƯỢC SINH RA VỐN KHÔNG THIỆN CŨNG KHÔNG ÁC. THIỆN HAY ÁC LÀ DO HOÀN CẢNH TẠO NÊN

“Con người khi mới được sinh ra vốn không thiện cũng không ác. Thiện hay ác là do hoàn cảnh tạo nên”

      Mỗi con người tồn tại, phát triển trên rất nhiều lĩnh vực, khía cạnh; song yếu tố để hình thành và phát triển không thể thiếu với mỗi cá nhân chính là nhân cách. Con người sinh ra ai cũng có phần “con”, tuy nhiên phải có  tình cảm, cảm xúc..và phải …

CON NGƯỜI KHI MỚI ĐƯỢC SINH RA VỐN KHÔNG THIỆN CŨNG KHÔNG ÁC. THIỆN HAY ÁC LÀ DO HOÀN CẢNH TẠO NÊN Read More »

TÌM HIỂU VỀ HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN BẮC NƯỚC TA

Tìm hiểu về hợp tác hóa nông nghiệp ở miền bắc nước ta

      Trong giai đoạn từ năm 1955 đến 1975 và đến trước đổi mới 1986, HTX được xác định là 1 trong 2 hình thức kinh tế chính thức ở Việt Nam (bên cạnh doanh nghiệp nhà nước). HTX trở thành phổ biến, thay thế dần kinh tế cá thể và đội sản …

TÌM HIỂU VỀ HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN BẮC NƯỚC TA Read More »

TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC GIAI ĐOẠN 1945-1954

Toàn quốc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược giai đoạn 1945-1954

      Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Đảng đã trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. Tuy nhiên với âm mưu thâm độc – thực dân pháp với dã tâm xâm lược nước ta, khó khăn trong nước chưa …

TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC GIAI ĐOẠN 1945-1954 Read More »

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

      Trong một thế giới công nghệ thông tin ngày càng phát triển, xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa trở thành một tất yếu khách quan, mối quan hệ giữa các nền kinh tế ngày càng mật thiết và gắn bó, hoạt động giao lưu thương mại giữa các quốc gia …

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Read More »

VẤN ĐỀ VỀ THẤT NGHIỆP – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Vấn đề về thất nghiệp lý thuyết thực tiễn ở Việt Nam

      Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt được một số thành tựu phát triển rực rỡ trên nhiều lĩnh vực về mặt kinh tế, chính trị, xã hội…. Tuy nhiên,đằng sau những thành tựu chúng ta đã đạt được, thì cũng có không ít vấn đề mà Đảng và nhà …

VẤN ĐỀ VỀ THẤT NGHIỆP – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM Read More »

BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Các quy định pháp lý về giải thể doanh nghiệp

      Trong nền kinh tế thị trường hiện nay nước ta ngày càng có nhiều doanh nghiệp được thành lập. Nhưng trên thực tế có rất nhiều thương nhân khi đăng ký kinh doanh vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng …

BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Read More »

PHÂN TÍCH CÂU NÓI CỦA NAPOLÉON BONAPARTE: “TÔI THÀNH CÔNG BỞI VÌ TÔI QUYẾT CHÍ THÀNH CÔNG”

Tôi thành công vì tôi quyết chí thành công

       Trong cuộc sống có biết bao người mong muốn có sự thành công, nhưng nhiều người thật ra lại không biết thành công là gì và phải làm gì để đạt được thành công. Mọi người đều biết muốn đạt được thành công là điều hoàn toàn không dễ dàng, nhưng đa …

PHÂN TÍCH CÂU NÓI CỦA NAPOLÉON BONAPARTE: “TÔI THÀNH CÔNG BỞI VÌ TÔI QUYẾT CHÍ THÀNH CÔNG” Read More »

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

      Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, hẳn nhiên sẽ có những bước thăng trầm, có thể là thất bại, thua lỗ. Pháp luật từ lâu quy định nhiều “con đường” mà doanh nghiệp có thể lựa chọn để giải quyết khó khăn, như bán doanh nghiệp, sáp nhập vào …

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN Read More »

THỰC TRẠNG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI THU HỒI ĐẤT

Thực trạng việc giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất

      Đất là tài nguyên quý giá và quan trọng đối với đời sống của con người. Bước sang nền kinh tế thị trường, cùng với các quan hệ kinh tế xã hội khác, các quan hệ đất đai cũng phát triển khá đa dạng, phức tạp. Hiện nay, khi mà hệ thống …

THỰC TRẠNG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI THU HỒI ĐẤT Read More »

G