Công pháp quốc tế

PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM VI PHẠM CƠ BẢN THEO ĐIỀU 25 CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Vi phạm cơ bản theo điều 25 Công ước quốc tế

       Theo quy định của Công ước Viên 1980 của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hay còn gọi là CISG, khi một bên vi phạm hợp đồng và vi phạm đó là “vi phạm cơ bản” thì bên kia có quyền hủy hợp đồng. Khái niệm …

PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM VI PHẠM CƠ BẢN THEO ĐIỀU 25 CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CỦA LIÊN HỢP QUỐC Xem »

BÌNH LUẬN VỀ QUYỀN MIỄN TRỪ QUỐC GIA TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

bình luận về quyền miễn trừ quốc gia trong tư pháp quốc tế,

      Quyền miễn trừ của quốc gia trong tư pháp quốc tế đã được thừa nhận tại hầu hết các quốc gia trên thế giới và được ghi nhận trong nhiều điều ước quan trọng. Quyền lợi đặc biệt này xuất phát từ đặc điểm khi tham gia vào các quan hệ quốc …

BÌNH LUẬN VỀ QUYỀN MIỄN TRỪ QUỐC GIA TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ Xem »

NGUYÊN TẮC UTI-POSSIDETIST TRONG XÁC ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BỘ

nguyên tắc utipossidetist trong xác định biên giới quốc gia trên bộ

Biên giới quốc gia là một bộ phận không thể thiếu của một quốc gia, vì nó gắn liền với lãnh thổ quốc gia, phân chia vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của quốc gia này với vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của quốc gia khác. Chính vì có ý nghĩa quan trọng như …

NGUYÊN TẮC UTI-POSSIDETIST TRONG XÁC ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BỘ Xem »

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN BẢO HỘ THƯỜNG DÂN TRONG XUNG ĐỘT VŨ TRANG QUỐC TẾ

các vấn đề pháp lý và thực tiễn bảo hộ thường dân trong xung đột vũ trang quốc tế

      Xung đột vũ trang là tranh chấp giữa các quốc gia, giữa các tập đoàn xã hội bằng hành động vũ trang. Xung đột vũ trang có thể diễn ra ở nhiều quy mô lớn, nhỏ khác nhau, tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng khi nào còn có một bên …

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN BẢO HỘ THƯỜNG DÂN TRONG XUNG ĐỘT VŨ TRANG QUỐC TẾ Xem »

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ NGUYÊN TẮC THỪA KẾ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ TRONG XÁC ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

nguyên tắc thừa kế điều ước quốc tế trong xác định biên giới quốc gia

       Biên giới quốc gia là một vấn đề quan trọng hàng đầu của bất cứ quốc gia nào. Đường biên giới của mỗi quốc gia là cơ sở để phân chia lãnh thổ giữa các quốc gia với nhau. Việc xác định biên giới quốc gia không đơn thuần là việc riêng …

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ NGUYÊN TẮC THỪA KẾ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ TRONG XÁC ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA Xem »

G