Kỹ năng tư vấn pháp luật

PHÂN TÍCH KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẰNG VĂN BẢN, MÌNH HỌA BẰNG CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

Phân tích kỹ năng tư vấn pháp luật bằng văn bản, mình họa bằng các tình huống thực tiễn

      Khi cuộc sống ngày càng được nâng cao, xã hội ngày càng phát triển thì lại càng có nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh. Con người có nhu cầu nhất định để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi họ không thể tự bảo vệ hoặc chưa …

PHÂN TÍCH KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẰNG VĂN BẢN, MÌNH HỌA BẰNG CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN Xem »

NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP CỦA NGƯỜI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẰNG LỜI NÓI

      Hoạt động tư vấn pháp luật là một hoạt động đa dạng, phức tạp đòi hỏi một quá trình lao động trí óc. Hiện nay, có nhiều hoạt động tư vấn pháp luật khác nhau. Tư vấn pháp luật bằng lời nói là một trong những hình thức tư vấn pháp luật. …

NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP CỦA NGƯỜI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẰNG LỜI NÓI Xem »

G