Luật An sinh xã hội

PHÂN TÍCH NỘI DUNG CHẾ ĐỘ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Chế độ trợ cấp thất nghiệp

      An sinh xã hội là một trong những chế độ hỗ trợ cho người lao động khi bị thất nghiệp. Nhằm đảm bảo phần nào lợi ích và quyền lợi cho người lao động trong khoảng thời gian người lao động không có việc làm, không có thu nhập trang trải trong …

PHÂN TÍCH NỘI DUNG CHẾ ĐỘ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Xem »

PHÂN TÍCH CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Các chế độ ưu đãi xã hội

      Câu 1: Phân tích các chế độ ưu đãi xã hội.      Câu 2: Chị H sinh năm 1980, có chồng là thương binh. Chị H là giáo viên trường Trung học cơ sở TC. Ngày 5/12/2017, trên đường về nhà chị bị tai nạn giao thông, phải vào bệnh viện …

PHÂN TÍCH CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Xem »

PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội

      Được hưởng ASXH là quyền của công dân và được thực hiện bình đẳng giữa các thành viên xã hội là một nguyên tắc quan trọng. Đối với bất kì quốc gia nào, trước tiên tiến lên hiện đại hóa đất nước thì cần phải đảm bảo yếu tố an sinh xã …

PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Xem »

CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chính sách an sinh xã hội cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội

        Anh T vào làm việc tại công ty xây dựng X từ năm 2010. Ngày 25/02/2016, theo yêu cầu của giám đốc anh ở lại công ty làm thêm giờ. Trong lúc làm thêm giờ, không may giàn giáo sập khiến anh bị thương phải vào viện điều trị mất 2 …

CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI Xem »

PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Phân tích chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng đối với lao động tham gia bảo hiểm xã hội

      Câu 1: Phân tích nội dung chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng       Câu 2: Anh B là công chức sở T tỉnh H từ năm 2000. Vợ anh là chị N làm việc tại công ty X từ 5/2005       Ngày 10/5/2017, trên đường đi …

PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI Xem »

G