Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM

trách nhiệm bảo hành của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng ở Việt Nam

       Tổ chức, cá nhân kinh doanh đang trở nên ngày càng phổ biến, là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế. Họ là những người cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng đến tay người tiêu dùng. Pháp luật Việt Nam về bảo vệ …

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM Xem »

CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH THEO LUẬT CẠNH TRANH 2004

Cơ quan tiến hành tố tụng theo luật cạnh tranh 2004

Cạnh tranh là vấn đề tất yếu trong cơ chế nền kinh tế thị trường. Một nền kinh tế thị trường không thể hoạt động nếu không có cạnh tranh. Khi chủ thể nào đó có những hành vi làm ảnh hưởng tới cạnh tranh gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế và người …

CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH THEO LUẬT CẠNH TRANH 2004 Xem »

G