Luật Dân sự

SƯU TẦM MỘT VỤ VIỆC CÓ TRANH CHẤP VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN VÀ ĐƯA RA CÁCH GIẢI QUYẾT THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN

Thực hiện công việc không có ủy quyền

          Nghĩa vụ là một chế định quan trọng chính yếu của pháp luật dân sự, một trong những căn cứ để phát sinh quan hệ là thực hiện công việc không có ủy quyền. Thực hiện công việc không có ủy quyền là quan hệ diễn ra thường xuyên trong đời sống thực tiễn, …

SƯU TẦM MỘT VỤ VIỆC CÓ TRANH CHẤP VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN VÀ ĐƯA RA CÁCH GIẢI QUYẾT THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN Xem »

NÊU VÀ PHÂN TÍCH CÁC LOẠI PHÁP NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BLDS NĂM 2015

Phân tích các loại pháp nhân

      Trong hệ thống các chủ thể quan hệ pháp luật, ngoài chủ thể là thể nhân – con người cụ thể hoặc chủ thể được coi như thể nhân còn có các thực thể pháp lý khác có tư cách chủ thể là pháp nhân. Pháp nhân là một khái niệm để …

NÊU VÀ PHÂN TÍCH CÁC LOẠI PHÁP NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BLDS NĂM 2015 Xem »

PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ BIỆN PHÁP ĐẶT CỌC

Biện pháp đặt cọc

    Quan hệ pháp luật dân sự vốn được xác lập dựa trên cơ sở của sự thỏa thuận giữa các bên, và việc thực hiện những giao dịch trong quan hệ dân sự phụ thuộc nhiều vào sự tận tâm, thiện chí của các bên tham gia quan hệ. Tuy nhiên, khi các giao …

PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ BIỆN PHÁP ĐẶT CỌC Xem »

PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Tài sản bảo đảm

      Trong quá trình hội nhập kinh tế theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn xác định rõ kinh tế Việt Nam là nền kinh tế năng động và đang từng bước hội nhập với kinh tế thế giới. Khi các giao dịch dân sự được các chủ thể …

PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN Xem »

THỦ TỤC XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

Xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân

      Trong pháp luật dân sự Việt Nam, cá nhân là chủ thể quan trọng, tham gia vào tất cả các quan hệ pháp luật dân sự. Năng lực hành vi dân sự là tư cách chủ thể của một cá nhân, bởi vậy mà khi một người đã chết hoặc bị tuyên …

THỦ TỤC XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Xem »

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết

       Khi một người biệt tích quá lâu khỏi nơi cư trú đã làm gián đoạn các quan hệ xã hội mà họ tham gia, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người khác trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, …

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Xem »

XÂY DỰNG MỘT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA VÀ ĐƯA RA CÁCH GIẢI QUYẾT THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ

        Sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, những thành tựu mới của công nghiệp hóa, cơ giới hóa đã làm thế giới ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nó cũng kéo theo sự gia tăng các tai nạn khách quan nhiều …

XÂY DỰNG MỘT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA VÀ ĐƯA RA CÁCH GIẢI QUYẾT THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN Xem »

BÌNH LUẬN VỀ MỘT VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ MÀ TÒA ÁN ĐÃ XÉT XỬ

Giải quyết vụ án về vụ án tranh chấp thừa kế

       Thời gian gần đây, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau từ sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, xã hội quá coi trọng đồng tiền, bất động sản có giá trị ngày các lớn, quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở tính …

BÌNH LUẬN VỀ MỘT VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ MÀ TÒA ÁN ĐÃ XÉT XỬ Xem »

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RÚT RA BÀI HỌC TỪ HỢP ĐỒNG ĐÓ

Hợp đồng thế chấp nhà ở

      Các thỏa thuận về hợp đồng trên thực tế phát  sinh rất phức tạp, không chỉ ở một góc cạnh nào đó mà trên nhiều phương diện khác nhau. Mặc dù có nhiều quy định của các pháp luật, cũng như các văn bản chuyên ngành điều chỉnh nhưng hầu như các …

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RÚT RA BÀI HỌC TỪ HỢP ĐỒNG ĐÓ Xem »

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHI HOÀN CẢNH THAY ĐỔI TRONG BLDS 2015

Thực hiện hợp đồng khi thay đổi hoàn cảnh

          Hợp đồng là sự thỏa thuận và thống nhất ý chí giữa hai hay nhiều chủ thể gắn với việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Một nguyên tắc cơ bản sau khi đã giao kết hợp đồng là các bên phải thực hiện …

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHI HOÀN CẢNH THAY ĐỔI TRONG BLDS 2015 Xem »

G