Luật Đất đai

THỰC TRẠNG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI THU HỒI ĐẤT

Thực trạng việc giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất

      Đất là tài nguyên quý giá và quan trọng đối với đời sống của con người. Bước sang nền kinh tế thị trường, cùng với các quan hệ kinh tế xã hội khác, các quan hệ đất đai cũng phát triển khá đa dạng, phức tạp. Hiện nay, khi mà hệ thống …

THỰC TRẠNG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI THU HỒI ĐẤT Xem »

VAI TRÒ CỦA GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Hãy phân tích vai trò của giám sát cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật đất đai

      Đất đai có vai trò quan trọng đối với đời sống của con người và các hoạt động xã hội, đây cũng là lĩnh vực có một khối lượng văn bản, chính sách pháp luật rất đồ sộ. Vì vậy, để quản lý đất đai một cách hiệu quả thì việc giám …

VAI TRÒ CỦA GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI Xem »

G

TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top