Luật Đất đai

TRÌNH BÀY TÓM TẮT DIỄN BIẾN VỤ VIỆC THU HỒI ĐẤT Ở HUYỆN TIÊN LÃNG – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

`Vụ việc thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng

    Những năm qua, chính sách pháp luật về đất đai có rất nhiều thay đổi. Từ năm 1987 đến nay, Luật Đất đai đã được ban hành mới 3 lần (1987, 1993, 2003) và sửa đổi 2 lần (1998, 2001). Hàng trăm văn bản dưới luật cũng được ban hành, sửa đổi nhưng …

TRÌNH BÀY TÓM TẮT DIỄN BIẾN VỤ VIỆC THU HỒI ĐẤT Ở HUYỆN TIÊN LÃNG – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Xem »

NÊU NHỮNG VƯỚNG MẮC NỔI CỘM TRONG THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG?

Thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng

     Hiện nay công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) đã đạt được kết quả nhất định để thực hiện hàng chục nghìn dự án, phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và đất nước trong thời gian qua. Bên cạnh đó, công tác đền bù GPMB trên …

NÊU NHỮNG VƯỚNG MẮC NỔI CỘM TRONG THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG? Xem »

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Bồi thường giải phóng mặt bằng

       Đất đai có một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để đáp ứng sự nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, nhà nước cần phải tiến hành thu hồi nhiều diện tích đất nhằm xây dựng các …

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Xem »

PHÂN BIỆT GIỮA BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG VỚI BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất

      Câu 1: Phân biệt giữa bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất? Cho ví dụ minh họa?      Câu 2: Mục đích, ý nghĩa của việc quy định các nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu …

PHÂN BIỆT GIỮA BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG VỚI BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Hoạt động kinh doanh bất động sản

       Kinh doanh bất động sản là loại hình kinh doanh hấp dẫn mang lại lợi nhuận cao. Song loại hình kinh doanh này cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhạy cảm, rủi ro. Để quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản một cách hiệu quả minh bạch, nhà …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Xem »

PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Thị trường bất động sản

      Tầm quan trọng của việc phát triển các dự án BĐS tại các đô thị lớn là không thể phủ nhận, nhất là trong giai đoạn đất nước đang phát triển mạnh mẽ hiện nay. Sự ra đời của các dự án BĐS đã thay đổi đáng kể diện mạo thành phố …

PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Xem »

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Chuyển nhượng bất động sản

      Doanh nghiệp cổ phần A có quyền sử dụng 5 ha đất trong khu công nghệ cao X để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Do mâu thuẫn nội bộ dẫn tới quyết định: Tháng 7, năm 2015, doanh nghiệp A thực …

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Xem »

BÌNH LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA

Hệ thống pháp luật về kinh doanh bất động sản ở nước ta

      Kinh doanh bất động sản (KDBĐS) là một hoạt động kinh doanh có những đặc thù nhất định. Hoạt động KDBĐS có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia. Điều chính pháp luật về KDBĐS là một nhu cầu tất yếu và cấp thiết …

BÌNH LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA Xem »

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay

         Năm 2006, giữa lúc thị trường bất động sản đang diễn ra vô cùng sôi động, mô hình “chợ” bất động sản với tên gọi “sàn giao dịch” chính thức được thừa nhận trong Luật Kinh doanh bất động sản 2006. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp Nhà nước …

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Xem »

LẤN CHIẾM ĐẤT QUA PHẦN RANH GIỚI ĐÃ THỎA THUẬN – LUẬT QUANG HUY

Lấn chiếm đất quan phần ranh giới quan thủa thuận

      Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy của chúng tôi sẽ giải quyết tình huống cụ thể về lấn chiếm đất qua phần ranh giới đã thỏa thuận qua tình huống sau đây: Gia đình ông A, ông B mỗi người đều có quyền sử dụng thửa đất diện tích 100m2, ở …

LẤN CHIẾM ĐẤT QUA PHẦN RANH GIỚI ĐÃ THỎA THUẬN – LUẬT QUANG HUY Xem »

G