Luật Hành chính

PHÂN TÍCH TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM KY LUẬT CÔNG CHỨC TRÊN THỰC TẾ

kỉ luật công chức và đánh giá việc truy cứu trách nhiệm kỉ luật công chức

      Công chức là công bộc của nhân dân, công chức chịu sự giám sát của nhân dân và có thể bị thay thế nếu họ tỏ ra không đủ năng lực thực hiện công việc được giao và đặc biệt có những hành vi vi phạm kỉ luật nhà nước, kỉ luật …

PHÂN TÍCH TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM KY LUẬT CÔNG CHỨC TRÊN THỰC TẾ Xem »

TÍNH HỢP PHÁP CỦA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRONG THỰC TIỄN HIỆN NAY

tính hợp pháp của quyết định kỷ luật công chức trong thực tiễn hiện nay

      Hoạt động tư vấn pháp luật là một hoạt động đa dạng, phức tạp đòi hỏi một quá trình lao động trí óc. Hiện nay, có nhiều hoạt động tư vấn pháp luật khác nhau, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính là một hoạt động phổ biến và rất …

TÍNH HỢP PHÁP CỦA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRONG THỰC TIỄN HIỆN NAY Xem »

CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính ở nước ta hiện

      Khi tiến hành hoạt động quản lí hành chính nhà nước, thì giữa các chủ thể quản lí và đối tượng quản lí phát sinh các quan hệ xã hội cần được nhà nước điều chỉnh – đó chính là các quan hệ quản lí hành chính nhà nước. Các quan hệ …

CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Xem »

KHÁI NIỆM QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lí hành chính nhà nước

Xã hội ngày càng phát triển thì càng có nhiều những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Do đó, việc quản lí của nhà nước, đặc biệt là các cơ quan hành chính nhà nước sẽ càng phức tạp, khó khăn hơn. Để thực hiện tốt chức năng quản lí này đòi hỏi các …

KHÁI NIỆM QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Xem »

PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

      Quy phạm pháp luật hành chính là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Có thể khẳng định, quy phạm pháp luật hành chính là một công cụ hữu hiệu để các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thực hiện tốt nhiệm …

PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH Xem »

G