Luật Hôn nhân và gia đình

BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ KẾT HÔN GIỮA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ GIỮA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỚI NHAU TRƯỚC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN Ở VIỆT NAM

Bình luận các quy định trong pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh quan hệ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

      Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển kèm theo đó sự hội nhập quốc tế đang ngày một nâng cao. Việc gặp gỡ giữa công dân các nước với nhau và dẫn để nảy sinh tình cảm đó là một việc khá phổ biến hiện nay. Vậy nếu kết hôn giữa …

BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ KẾT HÔN GIỮA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ GIỮA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỚI NHAU TRƯỚC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN Ở VIỆT NAM Xem »

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ PHÁP LÝ

Những trường hợp chung sống như vợ chồng và giải quyết hậu quả pháp lý

      Thực tế hiện nay, tình trạng nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng  mà không đăng ký kết hôn đang diễn ra ở nước ta ngày càng phổ biến và có xu hướng phát triển xu hướng phát triển phức tạp cả về số lượng cũng như về tính chất …

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ PHÁP LÝ Xem »

HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA TRƯỜNG HỢP NUÔI CON NUÔI GIỮA CHA DƯỢNG, MẸ KẾ VỚI CON RIÊNG CỦA MỘT BÊN VỢ, CHỒNG

Hệ quả pháp lý của trường hợp nuôi con nuôi

      Trong xã hội Việt Nam, từ bao đời này việc nuôi con nuôi đã tồn tại từ rất lâu,với nhiều lý do và mục đích khác nhau nhưng tất cả đều xuất phát từ lòng thương người, sự cưu mang, giúp đỡ những con người rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến …

HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA TRƯỜNG HỢP NUÔI CON NUÔI GIỮA CHA DƯỢNG, MẸ KẾ VỚI CON RIÊNG CỦA MỘT BÊN VỢ, CHỒNG Xem »

VIỆC XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON TRONG TRƯỜNG HỢP SINH CON BẰNG KỸ THUẬT HỖ TRƠ SINH SẢN THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp sinh con bằng kĩ thuật hỗ trơ sinh sản theo luật hôn nhân và gia đình

      Hiện nay, xã hội phát triển về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ, y tế, …mang đến những thay đổi tích cực. Tuy nhiên, sự phát triển với tốc độ nhanh chóng như vậy cũng đem đến nhiều vấn đề tiêu cực, khó khắc phục. Trong đó, …

VIỆC XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON TRONG TRƯỜNG HỢP SINH CON BẰNG KỸ THUẬT HỖ TRƠ SINH SẢN THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Xem »

ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN THEO THỎA THUẬN TRONG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

Đánh giá chế độ tài sản theo thỏa thuận trong Luật Hôn nhân và gia đình

      Tài sản vợ chồng là một trong những nội dung quan trọng của luật hôn nhân và gia đình. Sau khi kết hôn, xuất hiện sự phức tạp trong việc xác định tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng cũng như các lợi ích và các quyền chiếm hữu, sử dụng, …

ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN THEO THỎA THUẬN TRONG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 Xem »

G