Luật Lao động

NGUỒN VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYỂN MỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG

       Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và sự hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt trên thị trường trong và ngoài nước. Điều đó yêu cầu các doanh nghiệp phải cải tổ, phát triển …

NGUỒN VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYỂN MỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG Xem »

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC ĐÌNH CÔNG

Tính hợp pháp của cuộc đình công

     Đình công là một hiện tượng xã hội, xuất hiện từ khi có giai cấp vô sản, có quan hệ giai cấp đối kháng giữa công nhân với giai cấp tư sản. Đình công đã trở thành một vũ khí cực kỳ lợi hại của tập thể lao động làm thuê trong cuộc …

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC ĐÌNH CÔNG Xem »

PHÂN TÍCH CÁC DẤU HIỆU CỦA TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10

    Tình huống đặt ra:        Câu 1 (4 điểm): Phân tích các dấu hiệu của tranh chấp lao động cá nhân?      A làm việc cho Công ty X theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ 01/6/2013. Ngày 29/4/2019, hết giờ làm việc, A cùng một …

PHÂN TÍCH CÁC DẤU HIỆU CỦA TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Xem »

PHÂN TÍCH CÁC DẤU HIỆU CỦA TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

Tranh chấp lao động cá nhân

      Tranh chấp lao động (TCLĐ) là hiện tượng xảy ra trong quan hện giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong quá trình lao động phát sinh nhiều yếu tố làm cho lợi ích hai bên không còn phù hợp với nhau. Qua bài phân tích sau …

PHÂN TÍCH CÁC DẤU HIỆU CỦA TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Xem »

PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM?

Nguyên tắc bảo vệ người lao động

       Câu 1:Phân tích nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam?       Câu 2: T là kỹ sư điện, làm việc tại công ty M (100% vốn nước ngoài) đóng trên địa phận quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trước khi ký hợp …

PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM? Xem »

PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ NỘI QUY LAO ĐỘNG CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Phân tích các điều kiện để nội quy lao động có hiệu lực pháp luật

      Trong cuộc sống, con người tồn tại nhờ lao động sản xuất, do nhiều lý do khác nhau như yêu cầu, điều kiện của quá trình lao động, mục đích, lợi ích, thu nhập…mà con người luôn có nhu cầu tham gia vào các quan hệ lao động. Luật lao động bao …

PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ NỘI QUY LAO ĐỘNG CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT Xem »

G