Luật Môi trường

PHÂN TÍCH VIỆC TRIỂN KHAI TRÊN THỰC TẾ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường

      Hiện nay, bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề toàn cầu cần sự phối hợp, chung tay của tất cả các quốc gia trên thế giới và cả loài người. Vấn đề ô nhiễm môi trường, lỗ thủng tầng ozôn, biến đổi khí hậu toàn cầu, hiệu ứng nhà kính, …

PHÂN TÍCH VIỆC TRIỂN KHAI TRÊN THỰC TẾ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Xem »

TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích theo pháp luật Việt Nam

      Việt Nam được biết đến như là một trung tâm đa dạng sinh học của thế giới với các hệ sinh thái tự nhiên phong phú và đa dạng. Việt Nam cũng là nơi được biết đến với nhiều nguồn gen hoang dã có giá trị, đặc biệt là các cây thuốc, …

TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Xem »

BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM, SUY THOÁI, SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Bình luận các quy định phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường

        Sự cố môi trường là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng . Sự cố môi trường khi đã xảy ra, không chỉ trực tiếp gây thiệt hại …

BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM, SUY THOÁI, SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG Xem »

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Đánh giá thực trạng pháp luật quản lí chất thải nguy hại

       Môi trường là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết với mỗi con người và mỗi quốc gia. Nó là nền tảng của sự tồn tại và phát triển bền vững của xã hội, bất cứ hoạt động gì của con người cũng diễn ra trong môi …

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Xem »

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Nội dung và ý nghĩa của hoạt động ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong thăm dò và khai thác khoáng sản

      Khoáng sản là những loại tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đóng vai trò cực kì to lớn trong cuộc sống của con người. Tuy nhiên, khoáng sản đang  bị khai thác rất nhiều để phục vụ cho sự phát triển xã hội theo hướng công nghiệp hóa hiện đại …

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Xem »

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Công tác bảo vệ và phát triển rừng

      Trong 35 năm qua, lực lượng kiểm lâm cả nước đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách để giữ gìn màu xanh cho đất nước. Chúng ta trân trọng và tự hào về tất cả những gì đã làm được vì sự …

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Xem »

PHÂN TÍCH NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực môi trường

      Hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, sự tiến bộ của khoa học công nghệ và những hoạt động sản xuất, sinh hoạt hằng ngày của con người đã thải ra môi trường đủ mọi loại chất thải làm cho môi trường bị ô nhiễm. Để …

PHÂN TÍCH NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG Xem »

TÌM HIỂU TÌNH HÌNH THỰC TẾ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam

       Hiện nay, theo đà phát triển của xã hội công nghiệp, việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng được đẩy mạnh. Điều này đồng nghĩa với sự gia tăng các hoạt động của con người lên môi trường xung quanh. Những tác động này tạo ra những …

TÌM HIỂU TÌNH HÌNH THỰC TẾ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Xem »

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ VIỆC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM VÀ SUY THOÁI TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI VIỆT NAM

      Nước là một nhân tố quan trọng cấu thành nên môi trường. Nước là một dạng tài nguyên, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia cũng như của cả hành tinh. Nhưng trong những năm qua, …

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ VIỆC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM VÀ SUY THOÁI TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI VIỆT NAM Xem »

G