Luật Sở hữu trí tuệ

PHÂN TÍCH, CHỈ RA NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA MỘT BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Phân tích, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của một biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

      Quyền sở hữu trí tuệ là một quyền dân sự được nhà nước ghi nhận và bảo vệ bằng việc quy định cụ thể trong pháp luật. Nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và khi có xảy ra hành vi xâm phạm quyền, tùy …

PHÂN TÍCH, CHỈ RA NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA MỘT BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Xem »

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAM VỀ CHỈ DẪN GÂY NHẦM LẪN, XÂM PHẠM BÍ MẬT KINH DOANH

Cạnh tranh gây nhầm lẫn xâm phạm bí mật kinh doanh

      Trong những năm gần đây, đất nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ với nền kinh tế nhiều thị trường và các thành phần kinh tế vừa bổ sung, hỗ trợ cũng vừa cạnh tranh với nhau. Đặc biệt là thành phần các doanh nghiệp trong nước luôn cạnh tranh một …

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAM VỀ CHỈ DẪN GÂY NHẦM LẪN, XÂM PHẠM BÍ MẬT KINH DOANH Xem »

QUY ĐỊNH BẢO HỘ HÀNG HÓA TRONG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bảo hộ hàng hóa trong quyền sở hữu trí tuệ

       Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy chúng tôi sẽ phân tích tình huống cụ thể để thấy rõ được quy định của pháp luật về bảo hộ hàng hóa trong quyền sở hữu trí tuệ:        Anh A là nhân viên của Viện Khoa học Giao thông vận …

QUY ĐỊNH BẢO HỘ HÀNG HÓA TRONG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Xem »

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA CHO DOANH NGHIỆP

Đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho doanh nghiệp

      Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá, đặc biệt là sự phát triển của nền kinh tế thị trường và thương mại quốc tế, các nhãn hiệu và tên thương mại (một tài sản kinh doanh có giá trị đặc biệt) ngày càng đóng vai trò vô cùng …

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA CHO DOANH NGHIỆP Xem »

SO SÁNH CƠ CHẾ BẢO HỘ TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và kiểu dáng công nghiệp

      Luật sở hữu trí tuệ ngày càng giữ vai trò quan trọng giữa nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế như hiện nay. Bằng việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh do có việc sáng tạo ra và sử dụng các sản phẩm trí tuệ nhằm thỏa …

SO SÁNH CƠ CHẾ BẢO HỘ TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Xem »

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP

quy định về đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm doanh nghiệp

      Ngày 12/07/2008, Công ty TNHH Thành Công (gọi tắt là công ty Thành Công) được Ủy Ban nhân dân tình H cho phép xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Trung Thành, huyện Trung Sơn, tỉnh H. Ngày 27/10/2012, công ty Thành Công nộp 2 đơn đăng kí nhãn hiệu “Trung …

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP Xem »

PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ

      Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng tiến nhanh theo bước đi của thời đại, chinh phục những đỉnh cao mới của trí tuệ và sáng tạo. Từ đó, những sản phẩm trí tuệ ra đời, không chỉ khiến cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, mà còn …

PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ Xem »

G