Luật Tâm lý đại cương

CON NGƯỜI KHI MỚI ĐƯỢC SINH RA VỐN KHÔNG THIỆN CŨNG KHÔNG ÁC. THIỆN HAY ÁC LÀ DO HOÀN CẢNH TẠO NÊN

“Con người khi mới được sinh ra vốn không thiện cũng không ác. Thiện hay ác là do hoàn cảnh tạo nên”

      Mỗi con người tồn tại, phát triển trên rất nhiều lĩnh vực, khía cạnh; song yếu tố để hình thành và phát triển không thể thiếu với mỗi cá nhân chính là nhân cách. Con người sinh ra ai cũng có phần “con”, tuy nhiên phải có  tình cảm, cảm xúc..và phải …

CON NGƯỜI KHI MỚI ĐƯỢC SINH RA VỐN KHÔNG THIỆN CŨNG KHÔNG ÁC. THIỆN HAY ÁC LÀ DO HOÀN CẢNH TẠO NÊN Read More »

PHÂN TÍCH CÂU NÓI CỦA NAPOLÉON BONAPARTE: “TÔI THÀNH CÔNG BỞI VÌ TÔI QUYẾT CHÍ THÀNH CÔNG”

Tôi thành công vì tôi quyết chí thành công

       Trong cuộc sống có biết bao người mong muốn có sự thành công, nhưng nhiều người thật ra lại không biết thành công là gì và phải làm gì để đạt được thành công. Mọi người đều biết muốn đạt được thành công là điều hoàn toàn không dễ dàng, nhưng đa …

PHÂN TÍCH CÂU NÓI CỦA NAPOLÉON BONAPARTE: “TÔI THÀNH CÔNG BỞI VÌ TÔI QUYẾT CHÍ THÀNH CÔNG” Read More »

G