Luật Thương mại quốc tế

PHÂN TÍCH ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Ưu nhược điểm của nhượng quyền thương mại

      Bạn đang có ý định kinh doanh nhượng quyền thương hiệu nhưng vẫn còn do dự có nên hay không? Hãy tham khác bài viết của Luật Quang Huy về Ưu và nhược điểm nhượng quyền thương mại trước khi đưa ra quyết định của mình nhé. Danh mục tài liệu tham khảo …

PHÂN TÍCH ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Xem »

TỰ DO HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CÁC HẠN CHẾ CƠ BẢN

Tự do hợp đồng trong thương mại quốc tế và các hạn chế cơ bản

      Tự do hợp đồng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại quốc tế, là nền tảng cho tất cả các quy định pháp lý trong lĩnh vực hợp đồng trên cơ sở tôn trọng ý chí của các bên trong hợp đồng …

TỰ DO HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CÁC HẠN CHẾ CƠ BẢN Xem »

PHÂN TÍCH MỘT ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ TRONG INCOTERM 2010

Phân tích một điều kiện cụ thể trong Incoterm 2010

     Vận tải hàng hóa là khâu quan trọng trong mua bán hàng hóa quốc tế. Hàng hóa có giao đầy đủ từ người bán đến người mua không? Nghĩa vụ trả các khoản phí do ai chịu? Thời điểm chuyển rủi ro là khi nào? V.v. Những điều nêu trên đều được Incoterm …

PHÂN TÍCH MỘT ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ TRONG INCOTERM 2010 Xem »

BÌNH LUẬN VỀ VỤ KIỆN DS404 MÀ VIỆT NAM ĐÃ THAM GIA VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN

Bình luận về vụ kiện DS404 mà Việt Nam đã tham gia với tư cách nguyên đơn

      WTO ra đời đã thúc đẩy quá trình hợp tác thương mại quốc tế, điều tiết hoạt động thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. Chống bán phá giá là một trong những biện pháp cơ bản trong thương mại hàng hóa quốc tế. Qua bài phân tích sau đây …

BÌNH LUẬN VỀ VỤ KIỆN DS404 MÀ VIỆT NAM ĐÃ THAM GIA VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN Xem »

THỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ

một số vấn đề về thực tiễn thi hành biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế”

      Khi có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội thì các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm bình đẳng giới. Việt Nam là một đất nước chịu ảnh hưởng sâu sắc từ …

THỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ Xem »

VI PHẠM CƠ BẢN NGHĨA VỤ CỦA HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

vi phạm cơ bản nghĩa vụ của hợp đồng trong pháp luật việt nam

      Vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng là cơ sở pháp lý quan trọng để áp dụng các chế tài trong thương mại như tạm ngừng thực hiện hợp đồng hoặc đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng. Khi các bên trong hợp đồng không có thỏa …

VI PHẠM CƠ BẢN NGHĨA VỤ CỦA HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Xem »

NGUỒN ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

Cùng với xu hướng hội nhập ngày càng tăng, các buổi giao lưu thương mại cũng ngày càng được mở rộng. Điều đó đã đặt ra cho các ngân hàng thương mại phải phát triển các dịch vụ kinh tế đối ngoại một cách tương ứng, trong đó không thể không kể đến hoạt động …

NGUỒN ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ Xem »

NGUYÊN TẮC ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC (MFN) TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO

      Các nguyên tắc trong thương mại quốc tế là nền tảng cho sự tồn tại, vận hành và phát triển của quan hệ thương mại quốc tế nói chung và trong lĩnh vực thương mại hàng hóa nói riêng. Và một trong những nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa đặc biệt …

NGUYÊN TẮC ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC (MFN) TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO Xem »

G