Luật Thương mại

BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Các quy định pháp lý về giải thể doanh nghiệp

      Trong nền kinh tế thị trường hiện nay nước ta ngày càng có nhiều doanh nghiệp được thành lập. Nhưng trên thực tế có rất nhiều thương nhân khi đăng ký kinh doanh vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng …

BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Xem »

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

      Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, hẳn nhiên sẽ có những bước thăng trầm, có thể là thất bại, thua lỗ. Pháp luật từ lâu quy định nhiều “con đường” mà doanh nghiệp có thể lựa chọn để giải quyết khó khăn, như bán doanh nghiệp, sáp nhập vào …

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN Xem »

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong thương mại

      Trong guồng quay không ngừng của đời sống nền kinh tế toàn cầu, với chính sách mở cửa và hội nhập, tại Việt Nam các hoạt động thương mại cũng diễn ngày càng nhiều, số lượng giao dịch thông qua hợp đồng trong lĩnh vực thương mại ngày càng phổ biến. Tuy …

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Quy định của pháp luật Việt Nam về thỏa thuận trọng tài thương mại

 Trọng tài Thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt là tại những nước có nền kinh tế phát triển. Ở Việt Nam, cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài được xác lập từ lâu, dù theo quy định của pháp …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Xem »

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

QUY ĐỊNH VỀ các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng thương mại

      Trong quá trình thực hiện hợp đồng nói chung, hợp đồng trong thương mại nói riêng, nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hợp đồng, hệ thống pháp luật các quốc gia và quốc tế đều có quy định các hình thức chế tài trong thương mại, mỗi hình …

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI Xem »

PHÂN TÍCH ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2014 VỚI LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004

phân tích điểm mới của luật phá sản năm 2014 với luật phá sản năm 2004

      Cũng giống như một thực thể sống “có sinh, có tử”, doanh nghiệp cũng có chu kỳ sống của nó. Theo các nhà kinh tế, chu kỳ sống của doanh nghiệp trải qua bốn giai đoạn tiêu biểu là: khởi nghiệp, tăng trưởng, bão hòa và suy thoái. Nếu bước qua giai …

PHÂN TÍCH ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2014 VỚI LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004 Xem »

QUY ĐỊNH VỀ SỰ HỖ TRỢ CỦA TÒA ÁN VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

quy định về sự hỗ trợ của tòa án với hoạt động của trọng tài thương mại

      Tranh chấp thương mại là sự xung đột lợi ích của các bên trong quan hệ thương mại, việc giải quyết tranh chấp có thể được tiến hành bằng nhiều biện pháp khác nhau, đó có thể là thương lượng; hòa giải; giải quyết tranh chấp thương mại tại trọng tài thương …

QUY ĐỊNH VỀ SỰ HỖ TRỢ CỦA TÒA ÁN VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Xem »

HIỂU BIẾT CỦA EM VỀ QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MẠI THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI

hiểu biết của em về quảng cáo thuốc chữa bệnh cho người

      Thuốc chữa bệnh cho người là một loại hàng hóa đặc biệt, có những đặc điểm riêng biệt so với các loại hàng hóa thông thường, được xếp vào mặt hàng nhu yếu phẩm, có ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe của con người. Trước vai trò và tầm …

HIỂU BIẾT CỦA EM VỀ QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MẠI THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI Xem »

G

TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top