Luật Thương mại

TÌM HIỂU VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỤ THỂ

Giấy phép kinh doanh

      Trong những năm gần đây, Việt Nam đang dần hội nhập và bắt kịp đà phát triển của các nước trong khu vực, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam tăng dần về quy mô và đa dạng ngành nghề. Quyền tự do kinh doanh được ghi nhận trong …

TÌM HIỂU VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỤ THỂ Xem »

TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM CỦA EM VỀ VẤN ĐỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT DỘNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

Hoạt động quảng cáo thương mại

          Cạnh tranh là vấn đề tất yếu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trong cuộc ganh đua đó, các doanh nghiệp sử dụng mọi giải pháp để tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội bán hàng và cung ứng dịch vụ như: Tuyên truyền, giới thiệu, khuếch trương hàng hóa dịch vụ, …

TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM CỦA EM VỀ VẤN ĐỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT DỘNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI Xem »

TRÌNH BÀY NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TIẾT GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Cơ bản của hoạt động điều tiết giá của nhà nước trong giai đoạn hiện nay

       Hoạt động trao đổi, mua bán sản phẩm hàng hoá vật chất trong nền kinh tế tạo ra tiền đề và cơ hội cho sự hình thành và phát triển của một lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh thương mại.  Kinh doanh thương mại là sự đầu tư tiền của, công sức …

TRÌNH BÀY NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TIẾT GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Xem »

VẤN ĐỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Vấn đề áp dụng pháp luật đối với hợp đồng trong hoạt động thương mại

        Khái niệm áp dụng pháp luật (ADPL) đã được sử dụng trong nhiều công trình nghiên cứu. Tuy các công trình đó định nghĩa theo nhiều cách khác nhau nhưng tựu trung lại, ADPL được hiểu là một hoạt động có tính tổ chức, quyền lực nhà nước, do các cơ …

VẤN ĐỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Xem »

PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG THỰC TẾ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA ÔNG TAKA HIROSHI

Phân tích tình huống thực tế thành lập doanh nghiệp của ông Taka Hiroshi

      Sau một thời gian nghiên cứu thực tế, ông Taka Hiroshi, quốc tịch Nhật Bản có dự định thành lập một trang trại nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên, Việt Nam với mục đích xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Câu hỏi: Anh, chị hãy tư vấn hình thức đầu …

PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG THỰC TẾ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA ÔNG TAKA HIROSHI Xem »

ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh

      Trong quá trình tiến hành hoạt động thương mại, các bên tham gia (chủ yếu là các thương nhân – tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh) khó tránh khỏi những mâu …

ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH Xem »

VAI TRÒ CỦA HỘI BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG VIỆC BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM

Vai trò của Hội bảo vệ người tiêu dùng trong việc bảo vệ người tiêu dùng

      Quan hệ giữa người tiêu dùng (NTD) và người cung cấp sản phẩm, dịch vụ là một loại quan hệ dân sự. Trong mối quan hệ này, NTD thường ở vị trí yếu thế,bởi sự hạn chế về thông tin,về kiến thức chuyên môn,về khả năng đàm phán hợp đồng cũng như …

VAI TRÒ CỦA HỘI BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG VIỆC BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM Xem »

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Mối quan hệ của công ty chứng khoán

        Thị trường chứng khoán là môi trường khá mới tại Việt Nam, đây được hiểu là nơi diễn ra hoạt động mua bán chứng khoán. Khái niệm chứng khoán được Luật Chứng khoán 2006, SĐ, BS 2010 giải thích rõ. Dưới góc độ pháp lý, chứng khoán được xác định là …

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Xem »

BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

      Hoạt động kinh doanh chứng khoán là một hoạt động thương mại cũng giống như các hoạt động kinh doanh khác nhằm mục đích kiếm lời hoặc nhằm thỏa mãn những mục đích riêng nào đó của các nhà đầu tư. Kinh doanh chứng khoán có thể nói là một ngành kinh …

BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Xem »

BÌNH LUẬN MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỚI CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Mô hình các chủ thể kinh doanh chứng khoán

      CTCK là một tổ chức trung gian quan trọng trên thị trường chứng khoán, đóng vai trò tạo ra cơ chế huy động vốn cho thị trường, cung cấp một cơ chế xác định giá trị của các khoản đầu tư và giúp nhà đầu tư chuyển các khoản đầu tư thành …

BÌNH LUẬN MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỚI CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Xem »

G