Luật Tố tụng hình sự

NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT

Thẩm phán hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

      Xét xử là một trong những giai đoạn quan trọng, không thể thiếu trong toàn bộ quá trình tố tụng, giải quyết một vụ án hình sự trên thực tế. Sau khi hoàn tất các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, Viện kiểm sát chuyển hồ sơ vụ án và …

NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT Xem »

NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Nguyên tắc suy đoán của Bộ luật tố tụng hình sự 2015

      Việc đảm bảo các nguyên tắc trong BLTTHS  thì có thể giải quyết tích cực các vấn đề này trước hết nằm trong việc nhìn nhận lại tính chất và đặc trưng TTHS, cũng như sự hoàn chỉnh và đầy đủ của các quy định pháp luật mà trung tâm là pháp …

NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 Xem »

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA

quy định của bộ luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bào chữa

      Quyền bào chữa là một phương tiện pháp lý cần thiết mà pháp luật tố tụng hình sự trao cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Tuy nhiên, trên thực tế hầu như không có người bị tạm giữ, …

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA Xem »

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ TẠM GIAM

quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về tạm giam

       Trong  bộ luật tố tụng hình sự các biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với bị can, bị cáo, người bị truy nã hoặc đối với người chưa bị khởi tố hình sự, nhằm mục đích ngăn chặn kịp thời những hành vi nguy hiểm cho xã hội, ngăn ngừa …

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ TẠM GIAM Xem »

G