Lý luận nhà nước và pháp luật

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỘI DUNG CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung của Pháp luật Việt Nam hiện nay

      Trong sự phát triển tự nhiên của đời sống xã hội, bên cạnh những mối quan hệ cần thiết, có ích cho xã hội thì cũng luôn tồn tại những quan hệ không có ích, thậm chí có hai cho trật tự chung. Để duy trì ổn định, trật  tự xã hội …

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỘI DUNG CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY Xem »

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường “Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại” . Vấn đề môi trường là vấn đề …

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Xem »

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM

      Thực phẩm là nguồn nuôi dưỡng sự sống chính của con người. Tuy nhiên, nó cũng có thể là mầm mống gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của con người. Vì vậy, an toàn thực phẩm đã trở thành một vấn đề không hề xa lạ đối với mỗi …

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM Xem »

CHỨC NĂNG BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

      Dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến nay, trải qua các thời kỳ phát triển, qua các kiểu nhà nước khác nhau, chức năng nhà nước đã có sự phát triển ngày càng hoàn thiện hơn, tối ưu hơn. Trong đó, chức năng bảo vệ Tổ quốc là một trong những …

CHỨC NĂNG BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY Xem »

G