Bài tập luật

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ VÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thi hành án dân sự là việc tổ chức thi hành các bản ản, quyết định được đưa ra thi hành theo quy định của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân cơ quan, tổ chức. họat động thi hành án nói …

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ VÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Xem »

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THUẾ GTGT VỀ HAI PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế tiêu dùng nhằm động viên một bộ phận thu nhập của người chịu thuế đã sử dụng để mua hàng hóa, nhận dịch vụ. Thuế GTGT có ý nghĩa quan trọng trong pháp luật thuế nói riêng và pháp luật kinh tế của đất nước nói …

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THUẾ GTGT VỀ HAI PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Xem »

NGUYÊN TẮC ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC (MFN) TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO

      Các nguyên tắc trong thương mại quốc tế là nền tảng cho sự tồn tại, vận hành và phát triển của quan hệ thương mại quốc tế nói chung và trong lĩnh vực thương mại hàng hóa nói riêng. Và một trong những nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa đặc biệt …

NGUYÊN TẮC ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC (MFN) TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO Xem »

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CHỨNG Ở VIỆT NAM

quá trình hình thành và phát triển công chứng

Cùng với sự phát triển của xã hội nói chung và pháp luật nói riêng, hoạt động công chứng ngày càng có vai trò và ý nghĩa quan trọng. Qua bài viết này chúng tôi tổng đài luật NQH sẽ đi sâu phân tích và tìm hiểu vấn đề này như sau: “Quá trình hình …

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CHỨNG Ở VIỆT NAM Xem »

PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ

      Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng tiến nhanh theo bước đi của thời đại, chinh phục những đỉnh cao mới của trí tuệ và sáng tạo. Từ đó, những sản phẩm trí tuệ ra đời, không chỉ khiến cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, mà còn …

PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ Xem »

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường “Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại” . Vấn đề môi trường là vấn đề …

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Xem »

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM

      Thực phẩm là nguồn nuôi dưỡng sự sống chính của con người. Tuy nhiên, nó cũng có thể là mầm mống gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của con người. Vì vậy, an toàn thực phẩm đã trở thành một vấn đề không hề xa lạ đối với mỗi …

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM Xem »

QUY ĐỊNH CỦA BLDS 2015 VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG ỦY QUYỀN

      Thực hiện công việc không có ủy quyền là một vấn đề có giá trị thực tiễn sâu sắc trong cuộc sống. Trong BLDS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), vấn đề này được quy định thành một chế định cho thấy tầm quan trọng của nó. tổng đài tư vấn NQH …

QUY ĐỊNH CỦA BLDS 2015 VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG ỦY QUYỀN Xem »

NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG VÍ DỤ CỤ THỂ GẮN VỚI VIỆC PHÂN LOẠI HÀNH VI SAI LỆCH CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT

      Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, những hiện tượng, quan hệ xã hội cũng theo đó mà ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp hơn. Pháp luật do đó cần phải không ngừng hoàn chỉnh để quản lý hiệu quả hơn mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy …

NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG VÍ DỤ CỤ THỂ GẮN VỚI VIỆC PHÂN LOẠI HÀNH VI SAI LỆCH CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT Xem »

CHỨC NĂNG BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

      Dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến nay, trải qua các thời kỳ phát triển, qua các kiểu nhà nước khác nhau, chức năng nhà nước đã có sự phát triển ngày càng hoàn thiện hơn, tối ưu hơn. Trong đó, chức năng bảo vệ Tổ quốc là một trong những …

CHỨC NĂNG BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY Xem »

G

TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top