Bài tập luật

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường “Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại” . Vấn đề môi trường là vấn đề …

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Read More »

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM

      Thực phẩm là nguồn nuôi dưỡng sự sống chính của con người. Tuy nhiên, nó cũng có thể là mầm mống gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của con người. Vì vậy, an toàn thực phẩm đã trở thành một vấn đề không hề xa lạ đối với mỗi …

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM Read More »

QUY ĐỊNH CỦA BLDS 2015 VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG ỦY QUYỀN

      Thực hiện công việc không có ủy quyền là một vấn đề có giá trị thực tiễn sâu sắc trong cuộc sống. Trong BLDS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), vấn đề này được quy định thành một chế định cho thấy tầm quan trọng của nó. tổng đài tư vấn NQH …

QUY ĐỊNH CỦA BLDS 2015 VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG ỦY QUYỀN Read More »

NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG VÍ DỤ CỤ THỂ GẮN VỚI VIỆC PHÂN LOẠI HÀNH VI SAI LỆCH CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT

      Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, những hiện tượng, quan hệ xã hội cũng theo đó mà ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp hơn. Pháp luật do đó cần phải không ngừng hoàn chỉnh để quản lý hiệu quả hơn mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy …

NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG VÍ DỤ CỤ THỂ GẮN VỚI VIỆC PHÂN LOẠI HÀNH VI SAI LỆCH CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT Read More »

CHỨC NĂNG BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

      Dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến nay, trải qua các thời kỳ phát triển, qua các kiểu nhà nước khác nhau, chức năng nhà nước đã có sự phát triển ngày càng hoàn thiện hơn, tối ưu hơn. Trong đó, chức năng bảo vệ Tổ quốc là một trong những …

CHỨC NĂNG BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY Read More »

G