Bài tập luật

BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Các quy định pháp lý về giải thể doanh nghiệp

      Trong nền kinh tế thị trường hiện nay nước ta ngày càng có nhiều doanh nghiệp được thành lập. Nhưng trên thực tế có rất nhiều thương nhân khi đăng ký kinh doanh vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng …

BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Xem »

PHÂN TÍCH CÂU NÓI CỦA NAPOLÉON BONAPARTE: “TÔI THÀNH CÔNG BỞI VÌ TÔI QUYẾT CHÍ THÀNH CÔNG”

Tôi thành công vì tôi quyết chí thành công

       Trong cuộc sống có biết bao người mong muốn có sự thành công, nhưng nhiều người thật ra lại không biết thành công là gì và phải làm gì để đạt được thành công. Mọi người đều biết muốn đạt được thành công là điều hoàn toàn không dễ dàng, nhưng đa …

PHÂN TÍCH CÂU NÓI CỦA NAPOLÉON BONAPARTE: “TÔI THÀNH CÔNG BỞI VÌ TÔI QUYẾT CHÍ THÀNH CÔNG” Xem »

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

      Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, hẳn nhiên sẽ có những bước thăng trầm, có thể là thất bại, thua lỗ. Pháp luật từ lâu quy định nhiều “con đường” mà doanh nghiệp có thể lựa chọn để giải quyết khó khăn, như bán doanh nghiệp, sáp nhập vào …

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN Xem »

THỰC TRẠNG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI THU HỒI ĐẤT

Thực trạng việc giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất

      Đất là tài nguyên quý giá và quan trọng đối với đời sống của con người. Bước sang nền kinh tế thị trường, cùng với các quan hệ kinh tế xã hội khác, các quan hệ đất đai cũng phát triển khá đa dạng, phức tạp. Hiện nay, khi mà hệ thống …

THỰC TRẠNG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI THU HỒI ĐẤT Xem »

VAI TRÒ CỦA GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Hãy phân tích vai trò của giám sát cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật đất đai

      Đất đai có vai trò quan trọng đối với đời sống của con người và các hoạt động xã hội, đây cũng là lĩnh vực có một khối lượng văn bản, chính sách pháp luật rất đồ sộ. Vì vậy, để quản lý đất đai một cách hiệu quả thì việc giám …

VAI TRÒ CỦA GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI Xem »

VAI TRÒ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỚI VIỆC TÁI CƠ CẤU CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Vai trò ngân hàng nhà nước với việc tái cơ cấu của tổ chức tín dụng

      Tái cơ cấu là việc xem xét và cấu trúc lại một phần, một số phần hay toàn bộ một tổ chức. Nhu cầu tái cơ cấu trở nên cấp bách khi hiện trạng của các tổ chức đang gặp nhiều vấn đề trong cơ cấu, khiến tổ chức hoạt động không …

VAI TRÒ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỚI VIỆC TÁI CƠ CẤU CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Xem »

SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM

Sự cần thiết phải ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam

       Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn là vấn đề quan trọng và được mọi quốc gia quan tâm. Việt Nam cũng không là ngoại lệ, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ …

SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM Xem »

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong thương mại

      Trong guồng quay không ngừng của đời sống nền kinh tế toàn cầu, với chính sách mở cửa và hội nhập, tại Việt Nam các hoạt động thương mại cũng diễn ngày càng nhiều, số lượng giao dịch thông qua hợp đồng trong lĩnh vực thương mại ngày càng phổ biến. Tuy …

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI Xem »

PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM?

Nguyên tắc bảo vệ người lao động

       Câu 1:Phân tích nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam?       Câu 2: T là kỹ sư điện, làm việc tại công ty M (100% vốn nước ngoài) đóng trên địa phận quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trước khi ký hợp …

PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM? Xem »

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ VIỆC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM VÀ SUY THOÁI TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI VIỆT NAM

      Nước là một nhân tố quan trọng cấu thành nên môi trường. Nước là một dạng tài nguyên, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia cũng như của cả hành tinh. Nhưng trong những năm qua, …

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ VIỆC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM VÀ SUY THOÁI TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI VIỆT NAM Xem »

G

TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top