Pháp luật cộng đồng ASEAN

VIỆT NAM ĐÃ CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP NHƯ THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

Việt Nam đã có những đóng góp như thế nào để xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN

      Sau hơn 23 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã tham gia sâu rộng, toàn diện vào tất cả các lĩnh vực hợp tác kinh tế, đồng thời có những đóng góp vô cùng quan trọng cho sự vươn lên ngày càng lớn mạnh của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) thời …

VIỆT NAM ĐÃ CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP NHƯ THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN Xem »

NỘI DUNG CỦA TUYÊN BỐ VỀ CÁCH ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN TẠI BIỂN ĐÔNG (D.O.C)

Cách ứng xử của các bên tại biển Đông

      Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại biển Đông (gọi tắt theo tiếng Anh là  DOC) được Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc ký ngày 4/11/2002 tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 8 tại Phnompenh (Campuchia). Đây là văn kiện chung đầu tiên giữa ASEAN …

NỘI DUNG CỦA TUYÊN BỐ VỀ CÁCH ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN TẠI BIỂN ĐÔNG (D.O.C) Xem »

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA ASEAN TRONG CƠ CHẾ HỢP TÁC NGOẠI KHỐI

Cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN

      Sự phát triển mạnh mẽ của Đông Nam Á trong suốt thời gian qua đang là một tín hiệu cho thấy vị thế của khu vực đang ngày càng quan trọng trong mối quan hệ quốc tế. ASEAN cũng đóng vai trò trung tâm trong việc đẩy mạnh các hoạt động hợp …

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA ASEAN TRONG CƠ CHẾ HỢP TÁC NGOẠI KHỐI Xem »

TAC LÀ BỘ QUY TẮC ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

Quy tắc điều chỉnh quan hệ giữa các nước Đông Nam Á

      Như chúng ta đều biết, quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN ngày càng gắn bó với nhau, từ đó góp phần củng cố và duy trì môi trường khu vực hoà bình, ổn định, xây dựng ASEAN vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mỗi …

TAC LÀ BỘ QUY TẮC ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Xem »

CƠ CHẾ XÓA BỎ CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN TRONG KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN

Cơ chế xóa bỏ các biện pháp phi thuế quan

      Theo cam kết của các nước ASEAN, Cộng đồng ASEAN sẽ phát triển dựa trên 3 trụ cột gồm kinh tế, chính trị và văn hoá xã hội. Trong đó, cộng đồng kinh tế sẽ phát triển theo xu hướng tạo thuận lợi nhất cho dòng luân chuyển hàng hoá, dịch vụ, …

CƠ CHẾ XÓA BỎ CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN TRONG KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN Xem »

NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (TAC)

nguyên tắc điều chỉnh quan hệ giữa các nước đông nam á (TAC)

     Hiện nay, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á đã trở thành cơ chế quan trọng điều phối các hoạt động của ASEAN với các đối tác, có vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN, đồng thời cũng cho thấy, mong muốn mở rộng và tăng cường hợp …

NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (TAC) Xem »

G