Tâm lý học tội phạm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA NGƯỜI BỊ HẠI: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Đặc điểm tâm lý của người bị hại: lý luận và thực tiễn

      Tâm lý học là một ngành khoa học xã hội mang tính ứng dụng cao, tâm lý học có nhiều phân ngành khác nhau. Trong đó có tâm lý học tội phạm giúp nghiên cứu và tìm hiểu tâm lý của người phạm tội, từ đó giúp cho các cơ quan điều …

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA NGƯỜI BỊ HẠI: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Xem »

PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TỪ QUAN ĐIỂM CỦA TÂM LÝ HỌC HÀNH VI

phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học hành vi

      Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của mỗi quốc gia, công tác phòng ngừa tội phạm luôn được ưu tiên hàng đầu bởi dẫu có phát hiện và xử lý tội phạm kịp thời thì hành vi đó cũng đã xảy ra và ít nhiều đã để lại những …

PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TỪ QUAN ĐIỂM CỦA TÂM LÝ HỌC HÀNH VI Xem »

G