Tư tưởng Hồ Chí Minh

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

      Ông cha ta có câu: “ Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.Câu ca dao là hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần đoàn kết đồng lòng của con người, của dân tộc Việt. Điều này đã được thể hiện rõ nét qua các cuộc …

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Xem »

QUAN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG TIỀN ĐỀ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      Lịch sử của dân tộc Việt Nam là lịch sử chứa đầy máu và nước mắt, là lịch sử của các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, lịch sử đã chứng kiến sự bất lực của tư tưởng dân chủ tư sản trước nhiệm vụ cứu nước và chứng kiến sự …

QUAN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG TIỀN ĐỀ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Xem »

QUAN ĐIỂM VỀ “LÀM CHỦ” TRONG NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI CỦA HỒ CHÍ MINH

      Một trong những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một nhà nước kiểu mới – nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Đây là tư tưởng độc đáo, sáng tạo của Bác Hồ và của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo …

QUAN ĐIỂM VỀ “LÀM CHỦ” TRONG NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI CỦA HỒ CHÍ MINH Xem »