Xã hội học pháp luật

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LY HÔN ĐỐI VỚI CON CÁI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Đánh giá tác động của việc ly hôn đối với con cái ở nước ta hiện nay

      Hiện nay, tình trạng lý hôn ở nước ta đang ngày càng trở nên phổ biến, tuy nhiên, không phải bất cứ cặp vợ chồng nào khi ly hôn đều suy nghĩ đến tác động của việc họ ly hôn đến con cái của mình. Việc bố mẹ ly hôn luôn có …

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LY HÔN ĐỐI VỚI CON CÁI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Xem »

PHÂN TÍCH VÍ DỤ VỀ VIỆC PHÂN LOẠI HÀNH VI SAI LỆCH CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT

ví dụ về việc phân loại hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật

     Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, những hiện tượng, quan hệ xã hội cũng theo đó mà ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp hơn. Pháp luật do đó cần phải không ngừng hoàn chỉnh để quản lý hiệu quả hơn mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, …

PHÂN TÍCH VÍ DỤ VỀ VIỆC PHÂN LOẠI HÀNH VI SAI LỆCH CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT Xem »

NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG VÍ DỤ CỤ THỂ GẮN VỚI VIỆC PHÂN LOẠI HÀNH VI SAI LỆCH CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT

      Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, những hiện tượng, quan hệ xã hội cũng theo đó mà ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp hơn. Pháp luật do đó cần phải không ngừng hoàn chỉnh để quản lý hiệu quả hơn mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy …

NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG VÍ DỤ CỤ THỂ GẮN VỚI VIỆC PHÂN LOẠI HÀNH VI SAI LỆCH CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT Xem »

G