THÔNG TIN ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM BẢO HIỂM XÃ HUYỆN GIA BÌNH – TỈNH BẮC NINH

  • Trụ sở trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ: Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại:  02413556072
  • Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ qua HOTLINE 19006588 để biết thêm thông tin chi tiết.

      Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gia Bình là trung tâm bảo hiểm xã hội trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Có trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan đến trung tâm bảo hiểm xã hội trong địa bàn huyện. Chịu trực tiếp sự quản lý và giám sát của trung tâm bảo hiểm cấp tỉnh và trung tâm bảo hiểm Việt Nam.

      Do đó, Luật Quang Huy chúng tôi xin cung cấp để bạn thông tin về địa chỉ và thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh.


Địa chỉ Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh

      Trụ sở trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh đặt tại địa chỉ: Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:  02413556072
Mã số thuế: 02413556012


Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh

      Bảo hiểm xã hội huyện Gia Bình là cơ quan trực thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh có chức năng tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế(BHYT); quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn quận Ba Đình theo phân cấp quản lý của bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

       Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Gia Bình

      Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh,chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Gia Bình

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gia Bình

Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh

      Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội huyện Gia Bình chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;
      Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.
      Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội thành phố trên địa bàn phụ trách huyện Gia Bình; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội huyện Gia Bình
      Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
      Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Gia Bình

      Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Gia Bình


 Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

      Trân trọng./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *