Hỏi đáp về Luật Dân sự

HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA THỪA KẾ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2020

Cách chia thừa kế theo di chúc: Bước 1. Xác định di chúc hợp pháp hay không? Bước 2. Xác định những người thừa kế không phụ thuộc nào nội dung của di chúc Cách chia thừa kế theo pháp luật: Bước 1. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật Bước 2. Xác định …

HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA THỪA KẾ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2020 Xem »

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng có thể giao kết dưới hình thức bằng lời nói hoặc văn bản. Nội dung của hợp đồng là tổng hợp tất cả những điều khoản mà hai bên đã …

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH Xem »

PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Mức phạt vi phạm hợp đồng hoàn toàn do các bên tự thỏa thuận, tự ấn định mức phạt mà không bị pháp luật hạn chế mức phạt tối đa. Một số trường hợp ngoại lệ có áp đặt mức phạt vi phạm tối đa được quy định riêng.      Khi hợp đồng dân …

PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Xem »

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN THỪA KẾ NĂM 2020

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người …

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN THỪA KẾ NĂM 2020 Xem »

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

Hợp đồng vô hiệu là những hợp đồng không tuân thủ các điều kiện có hiệu lực do pháp luật quy định nên không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Xử lý hợp đồng vô hiệu bằng cách: khôi phục lại tình trạng ban đầu, …

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU Xem »

CÁC HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Hợp đồng thông qua lời nói (hợp đồng miệng) Hợp đồng thông qua hành vi Hợp đồng bằng văn bản Hợp đồng công chứng chứng thực      Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ dân sự. Hiệu lực của hợp đồng …

CÁC HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Xem »

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau; Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ; Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ; Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu …

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Xem »

CÁC TRƯỜNG HỢP DI CHÚC VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Trường hợp di chúc vô hiệu toàn bộ bao gồm: do không đáp ứng các điều kiện để di chúc hợp pháp hoặc thuộc trường hợp di chúc không có hiệu lực pháp luật. Trường hợp di chúc vô hiệu 1 phần bao gồm: đáp ứng được hết các điều kiện để di chúc hợp …

CÁC TRƯỜNG HỢP DI CHÚC VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ Xem »

MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm gồm tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. Mức bồi thường thiệt …

MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG Xem »

THAY ĐỔI NỘI DUNG DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH – LUẬT QUANG HUY

Người lập di chúc được phép sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc đã lập bất cứ lúc nào. Như vậy sau khi di chúc đã được công chứng mà người lập di chúc có nhu cầu sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần …

THAY ĐỔI NỘI DUNG DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH – LUẬT QUANG HUY Xem »

GỌI 19006588