Hỏi đáp về Luật Dân sự

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LÀ GÌ? TỔNG QUAN VỀ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ

Phụ lục hợp đồng

      Sau khi giao kết hợp đồng, có nhiều vấn đề phát sinh mà các bên không biết trước được. Khi đó, các bên sẽ xảy ra tranh chấp về vấn đề đó hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc phải thỏa thuận lại những trường hợp phát sinh đó nếu các bên muốn …

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LÀ GÌ? TỔNG QUAN VỀ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Read More »

CÁC TRƯỜNG HỢP DI CHÚC VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

di chúc vô hiệu

      Di sản của một người sẽ được định đoạt theo ý chí của họ nếu có di chúc. Còn trường hợp không có, thì di sản sẽ được chia theo pháp luật. Vì vậy, nếu muốn tài sản của mình được chia theo đúng ý chí của mình thì cần biết cách …

CÁC TRƯỜNG HỢP DI CHÚC VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ Read More »

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Hủy bỏ hợp đồng là gì?

      Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, hợp đồng luôn là một hình thức giao dịch quan trọng và phổ biến để các bên tham gia hướng tới những lợi ích và mục đích nhất định. Tuy nhiên, không phải lúc nào hợp đồng đã ký kết cũng được thực hiện một …

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ Read More »

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Hiệu lực của hợp đồng là gì?

      Để thỏa mãn các nhu cầu trong sinh hoạt, tiêu dùng, trong sản xuất, kinh doanh,… giao kết hợp đồng được coi là hành vi pháp lý quan trọng để các chủ thể có thể đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, để việc giao kết hợp đồng có thể phát …

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ Read More »

CÁC HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Hình thức của hợp đồng

      Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ dân sự. Hiệu lực của hợp đồng được xác định qua các điều kiện về chủ thể, nội dung, mục đích và hình thức. Trong đó, hình thức hợp đồng là một …

CÁC HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Read More »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO?

Hợp đồng dịch vụ

      Trong xu hướng dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội thì hợp đồng dịch vụ càng trở nên quan trọng. Với vai trò là một công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp luật Việt Nam nói …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO? Read More »

MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

Bồi thường thiệt hại trong tai nạn giao thông

      Tai nạn giao thông gây rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vậy những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra được bồi thường như thế nào? Để hiểu rõ về vấn đề này, các bạn hãy cùng  Luật NQH Việt Nam tìm hiểu vấn đề Bồi thường thiệt hại trong …

MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG Read More »

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ

      Để tồn tại và phát triển mỗi cá nhân và tổ chức phải tham gia vào nhiều quan hệ xã hội khác nhau. Việc các bên thiết lập với nhau những quan hệ để chuyển giao các lợi ích vật chất nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng đóng …

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Read More »

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

Hợp đồng vô hiệu

      Hợp đồng dân sự là loại giao dịch dân sự phổ biến trong đời sống xã hội hiện đại. Khi xây dựng pháp luật về hợp đồng, các nhà làm luật đều quan tâm tới các quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, về xử lý hậu quả …

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU Read More »

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Các loại hợp đồng chủ yếu

      Trong cuộc sống ta sẽ tiếp xúc với rất nhiều các hợp đồng khác nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu của bản thân. Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, chúng ta nên có những kiến thức cơ bản về các loại hợp đồng, hạn chế sự bị động …

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Read More »

G