Hỏi đáp về Luật Dân sự

CÁC KHOẢN ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ NGÀY 01/7/2020

Miễn thuế thu nhập cá nhân

            Sắp tới là thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân và Luật quản lý thuế 2019 chuẩn bị có hiệu lực, rất nhiều người thắc mắc những khoản nào sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân? Để hiểu rõ hơn, có cái nhìn tổng quan hơn …

CÁC KHOẢN ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ NGÀY 01/7/2020 Xem »

HÒA GIẢI TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Hòa giải trong vụ án dân sự

             Xuất phát từ bản chất của quan hệ dân sự là tự do thỏa thuận, theo đó các bên bình đẳng với nhau, được tự do cam kết, xác lập thỏa thuận các quyền, nghĩa vụ dân sự không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Hòa giải …

HÒA GIẢI TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Xem »

THẨM QUYỀN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020

Thẩm quyền thi hành án dân sự

              Thi hành án là một trong những hoạt động thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, tính uy nghiêm của Nhà nước. Hoạt động thi hành án là hoạt động đưa các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật ra thi …

THẨM QUYỀN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020 Xem »

ÁN PHÍ VÀ TẠM ỨNG ÁN PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Án phí dân sự

          Các tranh chấp dân sự đang diễn ra ngày một nhiều mà phương thức giải quyết chủ yếu hiện nay là giải quyết tại tòa án. Khi vụ việc được giải quyết tại tòa án, vấn đề mà các đương sự quan tâm không chỉ là phần thắng thuộc về …

ÁN PHÍ VÀ TẠM ỨNG ÁN PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

THỦ TỤC THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Thủ tục thừa kế

          Tranh chấp về thừa kế là một vấn xảy ra rất nhiều trong những năm gần đây. Việc giải quyết tranh chấp về vấn đề này tốn rất nhiều thời gian và cả tiền bạc của những người thừa kế. Các tranh chấp xảy ra chủ yếu do những người …

THỦ TỤC THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Xem »

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

            Để thuận tiện hơn trong quá trình làm việc, đảm bảo được quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân nói riêng và pháp nhân nói chung, pháp luật nước ta đã cho phép trong một số trường hợp cá nhân, pháp nhân được cử người đại diện theo …

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Xem »

THỦ TỤC TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Thủ tục tuyên bố một người đã chết

          Giống như thủ tục tuyên bố một người là mất tích, thủ tục tuyên bố một người là đã chết được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến vấn đề nhân thân và tài sản của người mất tích hoặc biệt tích trong thời gian dài. …

THỦ TỤC TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

      Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 là một cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi hành án dân sự. Việc triển khai và thực hiện Luật đã góp phần làm cho công tác thi hành án dân …

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Xem »

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

             Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ổn định các quan hệ dân sự cũng như xác định chứng cứ để bảo vệ quyền lợi của các bên. Vậy thời hiệu khởi kiện là gì? Sau đây, …

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ NĂM 2020

Người giám hộ đương nhiên theo luật dân sự

         Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi pháp luật hiện nay quy định cần có cá nhân, tổ chức là người giám hộ. Vậy trong …

NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ NĂM 2020 Xem »

Scroll to Top