Hỏi đáp về Luật Dân sự

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ? QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hợp đồng ủy quyền

      Trong thực tế giao dịch dân sự, nhằm thực hiện được mục đích dân sự người dân đã áp dụng các loại hợp đồng một cách đa dạng và phong phú. Trong đó, hoạt động ủy quyền là một giao dịch phổ biến và được pháp luật dân sự ghi nhận là …

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ? QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Read More »

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Hợp đồng tặng cho tài sản

       Chào luật sư! Tôi muốn hỏi về hợp đồng tặng cho tài sản được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 như thế nào? Tôi xin cảm ơn!       Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến trung tâm Luật NQH Việt Nam, về vấn đề thời …

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Read More »

NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ LÀ GÌ? XÁC ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm gây ra

      Các nguồn nguy hiểm cao độ xuất hiện xung quanh chúng ta hằng ngày và có thể gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe và cả tính mạng của chúng ta bất cứ lúc nào. Vì vậy, để biết được đâu là một nguồn nguy hiểm cao độ và xác định …

NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ LÀ GÌ? XÁC ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA Read More »

QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân

      Pháp nhân là một chủ thể đặc biệt tham gia vào các quan hệ xã hội. Để tham gia vào các quan hệ xã hội nói chung và quan hệ dân sự nói riêng, pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. Vậy …

QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Read More »

QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN THEO LUẬT DÂN SỰ

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là gì?

      Cá nhân là chủ thể đầu tiên của các quan hệ xã hội. Để tham gia vào quan hệ xã hội nói chung và quan hệ dân sự nói riêng, cá nhân phải có tư cách chủ thể để tham gia vào các quan hệ dân sự. Đây là năng lực chủ …

QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN THEO LUẬT DÂN SỰ Read More »

QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CẦM CỐ TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ

      Trong nhiều giao dịch dân sự, để ràng buộc việc thực hiện nghĩa vụ mà các bên đã sử dụng biện pháp bảo đảm. Thực tế cho thấy các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được sử dụng ngày càng nhiều và một trong các biện pháp bảo đảm mà …

QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CẦM CỐ TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Read More »

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ

Hợp đồng mua bán

      Trong lịch sử phát triển của loài người, sự trao đổi hàng hóa dần xuất hiện và trở thành hoạt  động phổ biến phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và tiêu dùng. Nền kinh tế thị trường xuất hiện, trao đổi hàng hóa đã phát triển và trở thành hợp …

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Read More »

VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Vi phạm hợp đồng là gì?

      Việc giao kết và thực hiện hợp đồng chính là cách thức cơ bản để các chủ thể thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong đời sống. Tuy nhiên, giao kết này có thực sự mang lại hiệu quả tích cực hay không phụ thuộc phần lớn vào thái độ …

VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG Read More »

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

      Một trong những trường hợp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự là các bên giao kết hợp đồng dân sự. Các bên tiến hành thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận. Sau khi hoàn thành hợp đồng các bên thanh lý và chấm dứt hợp …

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO? Read More »

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

      Chào luật sư! Tôi muốn hỏi về thời hạn hợp đồng được quy định theo pháp luật hiện hành như thế nào? Tôi xin cảm ơn!       Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến trung tâm Luật NQH Việt Nam, về vấn đề thời hạn hợp đồng …

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH Read More »

G