Hỏi đáp về Luật Dân sự

DI CHÚC LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT?

Di chúc hợp pháp

Di chúc được hiểu là bằng chứng ghi lại ý chí, ý nguyện cuối cùng của một người, định đoạt tài sản của người đó sau khi chết cho người khác. Điều kiện để di chúc hợp pháp: Về chủ thể lập di chúc: Người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng …

DI CHÚC LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT? Xem »

QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN THEO LUẬT DÂN SỰ

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân bao gồm các nội dung quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản; quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản; quyền tham gia vào quan hệ dân sự và có nghĩa vụ …

QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN THEO LUẬT DÂN SỰ Xem »

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Hủy bỏ hợp đồng

Căn cứ hủy bỏ hợp đồng: Do bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng/Do bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng/Theo quy định của pháp luật Một số trường hợp hủy bỏ hợp đồng cụ thể: Do chậm thực …

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO?

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.      Trong xu hướng dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đóng vai …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO? Xem »

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LÀ GÌ? TỔNG QUAN VỀ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ

Phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng là phần tài liệu kèm theo hợp đồng dân sự để quy đinh chi tiết hoặc bổ sung, sửa đổi điều khoản cho hợp đồng. Nếu phụ lục được lập cùng hợp đồng thì sau khi hoàn thành việc ký kết, hợp đồng có hiệu lực thi hành thì phụ lục cũng có …

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LÀ GÌ? TỔNG QUAN VỀ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Xem »

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường: có hành vi vi phạm hợp đồng; có thiệt hại thực tế; có mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi và thiệt hại thực tế xảy ra; có lỗi của người vi phạm nghĩa vụ. Mức bồi thường: đối với thiệt hại về vật chất là …

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG Xem »

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng được áp dụng như thế nào

Các bên trong hợp đồng có thể chấm dứt hợp đồng bất kì lúc nào nếu các bên đều đồng ý việc chấm dứt hợp đồng này. Các trường hợp thoả thuận chấm dứt hợp đồng: Có sự kiện phát sinh mà một trong bên không có khả năng để thực hiện hợp đồng; Việc …

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO? Xem »

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Hiệu lực của hợp đồng

Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực: Chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng phải có NLPLDS, NLHVDS phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; Chủ thể tham gia GDDS hoàn toàn tự nguyện; Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của …

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ Xem »

NHỮNG TRƯỜNG HỢP GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của các bên Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do có sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh      Hợp đồng là giao dịch dân sự phổ biến trong thực tế. Trong thực tiễn, việc thực hiện hợp đồng xảy …

NHỮNG TRƯỜNG HỢP GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Xem »

CÁC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC

Chuyển tuyến theo yêu cầu của gia đình có được hưởng bảo hiểm y tế không

Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng của người để lại di sản Con thành niên mà không có khả năng lao động      Pháp luật hiện hành quy định hai trường hợp thừa kế đó là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Đối với trường hợp thừa …

CÁC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC Xem »

Scroll to Top