Hỏi đáp về Luật Dân sự

MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

Bồi thường thiệt hại trong tai nạn giao thông

      Tai nạn giao thông gây rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vậy những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra được bồi thường như thế nào? Để hiểu rõ về vấn đề này, các bạn hãy cùng  Luật NQH Việt Nam tìm hiểu vấn đề Bồi thường thiệt hại trong …

MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG Read More »

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ

      Để tồn tại và phát triển mỗi cá nhân và tổ chức phải tham gia vào nhiều quan hệ xã hội khác nhau. Việc các bên thiết lập với nhau những quan hệ để chuyển giao các lợi ích vật chất nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng đóng …

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Read More »

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

Hợp đồng vô hiệu

      Hợp đồng dân sự là loại giao dịch dân sự phổ biến trong đời sống xã hội hiện đại. Khi xây dựng pháp luật về hợp đồng, các nhà làm luật đều quan tâm tới các quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, về xử lý hậu quả …

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU Read More »

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Các loại hợp đồng chủ yếu

      Trong cuộc sống ta sẽ tiếp xúc với rất nhiều các hợp đồng khác nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu của bản thân. Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, chúng ta nên có những kiến thức cơ bản về các loại hợp đồng, hạn chế sự bị động …

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Read More »

HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA THỪA KẾ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2019

Cách chia thừa kế

      Thừa kế là một trong những chế định quan trọng và phức tạp nhất trong pháp luật dân sự hiện nay. Trong thực tiễn, khi chia thừa kế người dân vẫn gặp nhiều vướng mắc. Vậy cách chia thừa kế như thế nào là đúng pháp luật? Hàng thừa kế thứ nhất …

HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA THỪA KẾ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2019 Read More »

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN THỪA KẾ NĂM 2019

      Từ xưa tới nay, thừa kế luôn là một vấn đề phức tạp trong thực tiễn xét xử và đời sống. vấn đề thời hiệu thừa kế lại rất dễ bị bỏ sót dẫn đến nhiều sai lầm trong cách chia thừa kế. Vậy khi nào thì người thừa kế không còn …

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN THỪA KẾ NĂM 2019 Read More »

CÁC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC

Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

      Pháp luật hiện hành quy định hai trường hợp thừa kế đó là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc hợp pháp, di sản được chia theo nội dung di chúc mà người lập di chúc để lại. Tuy …

CÁC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC Read More »

PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Phạt vi phạm hợp đồng

      Khi hợp đồng dân sự được giao kết, là cơ sở phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên. Nhưng khi thực hiện trên thực tế, một số lại muốn trốn tránh nghĩa vụ, chỉ nghĩ đến lợi ích mà thực hiện không đúng hợp đồng, vi …

PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Read More »

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

      Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế định quan trọng được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 và cũng là một trong những vấn đề pháp lý mà chúng ta thường gặp phải trong cuộc sống. Vậy bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được …

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Read More »

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

      “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi một bên vi phạm nghĩa vụ của mình gây thiệt hại cho bên còn lại thì phát sinh trách nhiệm bồi …

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG Read More »

G