Hỏi đáp về Luật Dân sự

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án trong thời hạn 5 năm. Đối với bản án, quyết định thi hành …

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Xem »

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Đối với hợp đồng dân sự là 03 năm kể từ ngày người yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm kể từ ngày người yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích …

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ NĂM 2020

Người giám hộ đương nhiên theo luật dân sự

Giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên có thể là anh/chị ruột; ông bà nội/ngoại; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ. Giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự: vợ/chồng của người mất năng lực, cha mẹ mất năng …

NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ NĂM 2020 Xem »

THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Thủ tục thi hành án dân sự theo quy định pháp luật

Ra quyết định thi hành án Gửi quyết định thi hành án Thông báo về việc thi hành án Xác minh điều kiện thi hành án Cưỡng chế thi hành án Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án Kết thúc thi hành án       Thi hành án dân sự là giai …

THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CẦM CỐ TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ

Cầm cố tài sản

Nếu cầm cố là động sản thì có thể bằng hình thức miệng hoặc hình thức văn bản, nếu cầm cố bất động sản thì bắt buộc phải bằng văn bản. Hiệu lực đối với các bên trong hợp đồng từ thời điểm giao kết và có hiệu lực đối kháng với người thứ ba …

QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CẦM CỐ TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Xem »

Scroll to Top