Hỏi đáp về Luật Đất đai

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 01/2017/NĐ-CP

Một số điểm mới của Nghị định 01/2017/NĐ-CP

    Nghị định 01/2017/NĐ-CP là nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật đất đai 2013 như Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành Luật đất đai, Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái …

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 01/2017/NĐ-CP Read More »

KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Khái niệm đặc điểm và phân loại bất động sản

      Việc phân loại tài sản thành “bất động sản” và “động sản” có nguồn gốc từ Luật cổ La Mã, theo đó bất động sản không chỉ là đất đai, của cải trong lòng đất mà còn là tất cả những gì được tạo ra do sức lao động của con người …

KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Read More »

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong các giao dịch dân sự thuộc quyền của người sử dụng đất, xuất hiện thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, giao dịch này được thực hiện như thế nào, trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ra sao …

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT Read More »

HƯỚNG DẪN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

chuyển mục đích sử dụng đất

     Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất đã được đề cập từ Luật đất đai năm 1987 và tiếp tuc được ghi nhận trong Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai năm 2003. Đến Luật đất đai năm 2013 tiếp tục kế thừa và phát huy các quy định này. …

HƯỚNG DẪN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Read More »

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

     Tiền sử dụng đất là gì? Khái niệm về tiền sử dụng đất đã được Luật đất đai 2013 cụ thể hóa tại khoản 21 Điều 3 là một nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đối với phần diện tích đất được Nhà nước giao, công nhận quyền sử dụng đất …

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Read More »

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT

    Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Đây là một trong những thủ tục hành chính về đất đai mà người sử dụng đất khi ở trong một số trường hợp phải thực hiện. Vậy khi muốn cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản …

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT Read More »

CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NĂM 2019

nguyên tắc cưỡng chế thu hồi đất theo pháp luật

     Nhà nước bồi thường thu hồi đất trong trường hợp đất được thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Để việc bồi thường đất được tiến hành đúng luật,hợp tình hợp ý của các bên tham gia, …

CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NĂM 2019 Read More »

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

     Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Do tính chất phức tạp và cấp thiết của vấn đề thu …

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Read More »

TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019

Trình tự thu hồi đất

     Thu hồi đất là gì? Đây là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Do tính chất phức tạp và cấp thiết của …

TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019 Read More »

MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019

Tiền sử dụng đất là gì? Đây là một khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước trong trường hợp nhất định. Tuy nhiên, không phải người sử dụng đất nào cũng phải nộp tiền sử dụng đất, có thể người sử dụng đất không thuộc trường hợp …

MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019 Read More »

G