Hỏi đáp về Luật Đất đai

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

     Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Do tính chất phức tạp và cấp thiết của vấn đề thu …

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Read More »

TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019

Trình tự thu hồi đất

     Thu hồi đất là gì? Đây là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Do tính chất phức tạp và cấp thiết của …

TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019 Read More »

MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019

Tiền sử dụng đất là gì? Đây là một khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước trong trường hợp nhất định. Tuy nhiên, không phải người sử dụng đất nào cũng phải nộp tiền sử dụng đất, có thể người sử dụng đất không thuộc trường hợp …

MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019 Read More »

HÀNH VI LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

     Lấn, chiếm đất đai là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật đất đai. Hành vi lấn chiếm đất đai có thể là hành vi lấn chiếm đất công hoặc hành vi lấn chiếm đất của người khác. Mức xử phạt vi phạm sẽ tùy thuộc …

HÀNH VI LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? Read More »

THỦ TỤC TÁCH THỬA THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH – TỔNG ĐÀI 19006588

Thủ tục tách thửa

      Thủ tục tách thửa đất là việc phân chia quyền sở hữu đất đai từ một đối tượng sở hữu sang nhiều đối tượng sở hữu khác nhau. Tuy nhiên việc tách thửa đất này không phải cứ có nhu cầu là sẽ thực hiện được mà phải tuân theo các quy …

THỦ TỤC TÁCH THỬA THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH – TỔNG ĐÀI 19006588 Read More »

TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT – TỔNG ĐÀI 19006588

Đăng ký biến động đất đai

      Đăng ký biến động đất đai là việc người sử dụng đất phải thực hiện một trình tự theo quy định của  pháp luật nhằm cập nhật những thay đổi, biến đổi về giá trị pháp lý của đất để có thể được nhà nước ghi nhận quyền sử dụng đất. Từ …

TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT – TỔNG ĐÀI 19006588 Read More »

CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU THEO QUY ĐINH PHÁP LUẬT – TỔNG ĐÀI 19006588

Hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn       Những dòng thơ đã lột tả được hết ý nghĩa của đất đối với đời sống con người, đất là tài sản vô cùng quan trọng. Có thể thấy, với sự phát triển không ngừng thì …

CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU THEO QUY ĐINH PHÁP LUẬT – TỔNG ĐÀI 19006588 Read More »

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là việc người sử dụng đất phải thực hiện một trình tự theo quy định của  pháp luật nhằm thay đổi tính chất của đất để sử dụng vào một mục đích nào đó mà phù hợp hơn. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Luật …

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI Read More »

G