Luật Đất đai

THỦ TỤC TÁCH THỬA THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH – TỔNG ĐÀI 1900 1946

Thủ tục tách thửa

      Thủ tục tách thửa đất là việc phân chia quyền sở hữu đất đai từ một đối tượng sở hữu sang nhiều đối tượng sở hữu khác nhau. Tuy nhiên việc tách thửa đất này không phải cứ có nhu cầu là sẽ thực hiện được mà phải tuân theo các quy …

THỦ TỤC TÁCH THỬA THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH – TỔNG ĐÀI 1900 1946 Read More »

TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT – TỔNG ĐÀI 1900 1946

Đăng ký biến động đất đai

      Đăng ký biến động đất đai là việc người sử dụng đất phải thực hiện một trình tự theo quy định của  pháp luật nhằm cập nhật những thay đổi, biến đổi về giá trị pháp lý của đất để có thể được nhà nước ghi nhận quyền sử dụng đất. Từ …

TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT – TỔNG ĐÀI 1900 1946 Read More »

CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU THEO QUY ĐINH PHÁP LUẬT – TỔNG ĐÀI 1900 1946

Hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn       Những dòng thơ đã lột tả được hết ý nghĩa của đất đối với đời sống con người, đất là tài sản vô cùng quan trọng. Có thể thấy, với sự phát triển không ngừng thì …

CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU THEO QUY ĐINH PHÁP LUẬT – TỔNG ĐÀI 1900 1946 Read More »

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT – TỔNG ĐÀI 1900 1946

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

      Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là việc người sử dụng đất phải thực hiện một trình tự theo quy định của  pháp luật nhằm thay đổi tính chất của đất để sử dụng vào một mục đích nào đó mà phù hợp hơn.       Căn cứ theo …

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT – TỔNG ĐÀI 1900 1946 Read More »