CÁCH TÍNH TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM

      Sau khi biết mình đã đủ điều kiện rút BHXH cũng như đã nắm được thủ tục nhận bảo hiểm xã hội thì vấn đề tiếp theo người lao động quan tâm chính là vấn đề rút tiền bảo hiểm xã hội được bao nhiêu? Để trả lời cho câu hỏi đó, bài viết dưới đây của Luật NQH Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn tính cụ thể số tiền mà bạn được hưởng khi rút BHXH 1 lần.


Cơ sở pháp lý


Công thức chung cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

      Về cách tính bảo hiểm một lần mới nhất được áp dụng theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

 • Mức hưởng trước năm 2014 = Hệ số 1,5 * Mbqtl trong những năm đóng trước năm 2014;
 • Mức hưởng sau năm 2014 = Hệ số 2 * Mbqtl trong những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

      Như vậy công thức chung cách tính BHXH một lần như sau:

công thức chung cách tính bảo hiểm xã hội
Công thức chung cách tính bảo hiểm xã hội (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

      Lưu ý:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội
Mức hưởng bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần cho từng đối tượng cụ thể

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

      Từ công thức chung ta có thể thấy 2 yếu tố quan trọng nhất để tính tiền bảo hiểm xã hội chính là mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội và thời gian tham gia BHXH của bạn Đầu tiên ta phải xác định được mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

      Theo quy định của điều 62 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

      Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

 • Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

      Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp nghề. Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

ví dụ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp nhà nước
Ví dụ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp nhà nước (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

      Vậy mức lương bình quân tiền lương của ông A sẽ là: 3.633.333 VNĐ

Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội

      Thời gian tính bảo hiểm xã hội là tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tính theo năm. Với số tháng lẻ thì được làm tròn theo khoản 4, Điều 19, thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần

      Như vậy, cũng với ví dụ bên trên, ta có thể tính được số năm đóng bảo hiểm xã hội của ông A:

 • Từ 1/1/2000 đến 31/12/2013 (thời điểm trước năm 2014) thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 14 năm
 • Từ 1/1/2014 đến 31/12/2018 (thời điểm từ năm 2014 trở đi) thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 5 năm

      Từ mức lương trung bình và thời gian tính bảo hiểm xã hội trên, áp vào công thức chúng ta tính được tổng số tiền BHXH 1 lần ông A nhận được là:

ví dụ đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước 2
Số tiền BHXH 1 lần ông A nhận được (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

Đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

      Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định như sau:

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

      Vậy người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do người sử dụng lao động đóng thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là toàn bộ thời gian.

Ví dụ tính bình quân tiền lương đóng bhxh người lao động
Ví dụ tính bình quân tiền lương đóng bhxh người lao động (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

      Như vậy mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của ông B là 8.900.000 VNĐ

Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội

      Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của NLĐ hưởng lương do NSDLĐ quyết định cũng giống như người lao động hưởng chế độ lương do nhà nước quy định. Theo ví dụ trên thì thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội của B là:

 • Từ tháng 8/2012 – tháng 12/2013: Thời gian tham gia là 17 tháng, tức 1 năm 5 tháng nên số năm tính đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 sẽ là 1 năm
 • Từ tháng 1/2014 đến tháng 11/2015: Thời gian tham gia BHXH là 23 tháng, cộng thêm 5 tháng lẻ của giai đoạn trước là 28 tháng tương ứng 2 năm 4 tháng nên số năm tính đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi là 2,5 năm

      Cũng từ mức lương trung bình và thời gian tính bảo hiểm xã hội trên, áp vào công thức chúng ta tính được tổng số tiền BHXH một lần ông B nhận được là:

Số tiền BHXH ông B nhận được
Số tiền BHXH ông B nhận được (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

Đối với người lao động có thời gian làm việc ở cả doanh nghiệp và cả nhà nước

      Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

bình quân tiền lương cả 2 thời gian

      Trong đó: Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng Mức bình quân tiền lương ta đã tính theo công thức bên trên (tại đây) nhân với tổng số tháng tham gia BHXH theo chế độ tiền lương nhà nước quy định.

      Tương tự, sau khi có mức lương bình quân của tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả doanh nghiệp và nhà nước, ta áp vào công thức chung là sẽ tính ra số tiền BHXH một lần mà bạn sẽ nhận được.


Tính tiền trượt giá khi nhận bảo hiểm xã hội một lần

      Khi lãnh bảo hiểm xã hội, ngoài số tiền BHXH bạn còn nhận được số tiền trượt giá. Tính số tiền trượt giá khá phức tạp, do đó chúng tôi đã dành riêng một bài viết hướng dẫn tính tính tiề trượt giá khi rút bảo hiểm xã hội. Bạn có thể tham khảo bài viết đó tại đây Cách tính tiền trượt giá


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật BHXH qua HOTLINE 1900 1946 của Luật NQH Việt Nam để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


Bạn có thể tham khảo thêmCÁCH TÍNH TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM
5 (100%) 3 vote[s]

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of