Cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết

Tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014;
 • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì tính bhxh 1 lần bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Hiện nay chính sách an sinh xã hội của người lao động ngày càng được nâng cao. Người lao động nào khi làm việc theo hợp đồng lao động cũng thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH. Tuy nhiên không phải ai cũng sẽ đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Một vài người tham gia đóng bảo hiểm xã hội đã lựa chọn việc rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Vậy cách tính bhxh như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho các bạn về vấn đề cách tính bhxh 1 lần.


Cơ sở pháp lý


Bước 1: Xác định công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lần

       Bước đầu tiên trong cách tính tiền bhxh 1 lần là người lao động phải tìm ra được công thức tính bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tại khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tiền bhxh 1 lần được theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014;
 • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì tính bhxh 1 lần bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

      Từ quy định trên, ta có công thức tính bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần=(1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia

BHXH trước năm 2014)

+(2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

       Trong đó: Mbqtl là mức bình quân tiền lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.


Bước 2: Tính mức bình quân tiền lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội

      Để tính được mức bình quân tiền lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, bạn phải xác định được người lao động đó đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương như thế nào.

      Mức bình quân tiền lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức như sau:

Mbqtl=(Mức lương đóng BHXH x Số tháng đóng BHXH tương ứng x Mức điều chỉnh tiền lương của năm đó):Số tháng đóng BHXH

        Về mức điều chỉnh tiền lương của từng năm hay hệ số trượt giá là mức chênh lệch phản ánh sự biến động của giá cả trên thị trường so với giá trị của hàng hóa. Hệ số trượt giá được quy định tại các Thông tư của Bộ lao động thương binh và xã hội nhằm bảo đảm giá trị của mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khi có biến động về giá. Đối với năm 2020, mức điều chỉnh tiền lương được quy định như sau:

Mức điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Mức điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

       Tuy nhiên, tuỳ vào từng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ở khu vực nào mà pháp luật bảo hiểm xã hội có sự khác nhau khi tính mức bình quân tiền lương tham gia đóng BHXH.

      Để tìm hiểu chi tiết bạn có thể xem tại bài viết cách tính tiền trượt giá.

Người lao động có toàn bộ thời gian làm việc Nhà nước

      Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương của Nhà nước thì khi tính mức bình quân tiền lương chỉ tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội trước nghỉ việc như sau:

      Như vậy, với đối tượng này, tuỳ thuộc vào thời gian bắt đầu tham gia đóng bảo hiểm xã hội, chỉ tính mức bình quân tiền lương theo một vài năm cuối trước khi họ nghỉ việc. Riêng đối với người lao động bắt đầu tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2025, khi tính bảo hiểm xã hội, sẽ tính mức bình quân tiền lương của toàn bộ thời gian đóng.

      Theo quy định trên ta sẽ có cách tính lương bình quân bhxh 1 lần đối với người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước như sau:

 

 

      Trong đó, A là số năm cuối tính bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tuỳ thuộc vào năm người lao động bắt đầu tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

      Ví dụ 1: Chị Thảo là công chức nhà nước, bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 3 năm 2002, có hệ số lương là 3.00. Đến tháng 2 năm 2019 chị Thảo nghỉ việc. Đến tháng 3 năm 2020 chị Thảo làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Chị Thảo muốn biết cách tính mức lương bình quân hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

      Trả lời:

      Do chị Thảo bắt đầu tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt đầu từ năm 2002, do đó khi tính mức lương bình quân đóng BHXH sẽ tính mức lương bình quân của 8 năm cuối trước khi nghỉ việc.

      Chị Thảo sẽ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần vào tháng 3, lương của chị Thảo là công chức được tính bởi hệ số lương và lương cơ sở. Như vậy, với hệ số lương là 3.00 và mức lương cơ sở thời điểm tháng 3 năm 2020 là 1.490.000 đồng ta có mức bình quân tiền lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội của chị Thảo được tính như sau:

cách tính tiền đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động có toàn bộ thời gian làm việc tư nhân hoặc đóng BHXH tự nguyện

       Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.

       Ta có cách tính lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân như sau:

       Trong đó: A là số năm người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

        Ví dụ 2: Chị Hà tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 7 năm với thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội như sau:

 

      Dựa theo bảng hệ số điều chỉnh tiền lương năm 2020, chị Hà muốn biết cách tính mức lương bình quân đóng bhxh.

       Trả lời:

Với thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội và mức đóng bảo hiểm như trên, mức lương bình quân của chị Hà được tính như sau:

cách tính lương bảo hiểm xã hội

       Kết quả của phép tính trên là mức bình quân tiền lương của chị Hà là 3.878.286 đồng.

Người lao động làm việc ở cả Nhà nước và tư nhân

         Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo những năm cuối trước khi nghỉ việc căn cứ vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp chưa đủ số năm theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

         Công thức tính bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong trường hợp này như sau:

Cách tính rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội dưới 1 năm

      Đối với đối tượng là người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội dưới 1 năm thì mức bình quân tiền lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính là Tổng mức lương các tháng đóng bảo hiểm xã hội với mức điều chỉnh tiền lương của năm chia cho số tháng đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội đó.

       Cụ thể mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (Mbqtl) đối với người lao động hưởng lương theo chế độ do người sử dụng lao động quyết định được tính như sau: 

      Ví dụ 3: anh Đức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công ty được 10 tháng; tiền lương của anh Đức như sau: 4 tháng đầu là 4.000.000; 6 tháng sau là 5.000.000 thì mức bình quân tiền lương tháng sẽ được tính như thế nào?

      Trả lời:

      Mức bình quân tiền lương các tháng đóng bảo hiểm xã hội là:

      (4 x 4.000.000  +   6 x 5.000.000) : 10 = 4.600.000 đồng.

Cách tính rút bảo hiểm xã hội

Bước 3: Tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội

Trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội dưới 1 năm

Đối với trường hợp người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội dưới 1 năm thì cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tính số tháng đóng bảo hiểm xã hội được ghi trong sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đó.

      Ví dụ: Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động ghi là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ 02/2018 đến tháng 08/2018 thì thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của người này là 07 tháng.

Trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội trên 1 năm

      Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội không tính theo số tháng mà làm tròn theo đơn vị năm.

     Cách tính số năm đóng bảo hiểm xã hội hay cách làm tròn thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau: đối với thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 – 11 tháng được tính là một năm. Ví dụ, đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm 5 tháng thì sẽ được làm tròn là 2,5 năm khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

     Trường hợp tính đến trước ngày 01/01/2014, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

      Theo ví dụ 2 của chị Hà,

 • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 của chị là 1 năm 8 tháng;
 • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014 của chị là 5 năm 4 tháng;

      Đối với 8 tháng lẻ trước 2014 sẽ được chuyển sang giai đoạn sau 2014 để tính mức hưởng.

      Cụ thể:

 • Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 sẽ là: 1 năm;
 • Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sau năm 2014 sẽ là: 6 năm.

Bước 4: Tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

      Sau khi xác định được mức bình quân tiền lương, thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội, người lao động có thể tính được mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

      Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 1 lần đóng dưới 1 năm thì mức hưởng bằng mức đóng, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

     Còn với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội trên 1 năm, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức bình quân tiền lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

       Nhiều người lao động khi rút bảo hiểm xã hội thường thắc mắc về cách tính tiền trượt giá bảo hiểm xã hội. Theo quy định không có khoản tiền trượt giá, chỉ có hệ số trượt giá như bài viết đã đề cập ở trên đã nhân với tiền lương đóng BHXH để ra mức bình quân tiền lương khi tính tiền bảo hiểm xã hội.


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề cách tính tiền bảo hiểm xã hội. Tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Nếu nội dung tư vấn trên còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn về cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội qua hotline 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


4.6 / 5 ( 39 bình chọn )

1,277 thoughts on “Cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết”

 1. Tính dùm em với ạ
  8/2017_12/2017: 4.012.500
  1/2018_04_2018: 4.260.000
  06/2017_06/2017: 4.012.000
  07/2017_07/2017: 4.012.500
  07/2016_12/2016: 3.745.000
  01/2017_05/2017: 4.012.500
  05/2018_12/2018: 4.260.000
  01/2020_02/2020: 4.729.400
  01/2019_12/2019: 4.500.000

  Sổ bảo hiểm của ba em em không hiểu cách tính giúp em với lãnh 1 lần

  1. Phương Mai

   Chào bạn, về vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:
   -Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là: 4357917 VND (đã bao gồm hệ số trượt giá)
   – Mức hưởng BHXH 1 lần là: 30.505.419 VND
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *