CÁCH TÍNH TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM

      Sau khi biết mình đã đủ điều kiện rút BHXH cũng như đã nắm được thủ tục nhận bảo hiểm xã hội thì vấn đề tiếp theo người lao động quan tâm chính là vấn đề rút tiền bảo hiểm xã hội được bao nhiêu? Để trả lời cho câu hỏi đó, bài viết dưới đây của Luật NQH Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn tính cụ thể số tiền mà bạn được hưởng khi rút BHXH 1 lần.


Cơ sở pháp lý


Công thức chung cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

      Về cách tính bảo hiểm một lần mới nhất được áp dụng theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

 • Mức hưởng trước năm 2014 = Hệ số 1,5 * Mbqtl trong những năm đóng trước năm 2014;
 • Mức hưởng sau năm 2014 = Hệ số 2 * Mbqtl trong những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

      Như vậy công thức chung cách tính BHXH một lần như sau:

công thức chung cách tính bảo hiểm xã hội

Công thức chung cách tính bảo hiểm xã hội (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

      Lưu ý:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội
Mức hưởng bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần cho từng đối tượng cụ thể

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

      Từ công thức chung ta có thể thấy 2 yếu tố quan trọng nhất để tính tiền bảo hiểm xã hội chính là mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội và thời gian tham gia BHXH của bạn Đầu tiên ta phải xác định được mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

      Theo quy định của điều 62 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

      Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

 • Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

      Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp nghề. Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

ví dụ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp nhà nước
Ví dụ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp nhà nước (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

      Vậy mức lương bình quân tiền lương của ông A sẽ là: 3.633.333 VNĐ

Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội

      Thời gian tính bảo hiểm xã hội là tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tính theo năm. Với số tháng lẻ thì được làm tròn theo khoản 4, Điều 19, thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần

      Như vậy, cũng với ví dụ bên trên, ta có thể tính được số năm đóng bảo hiểm xã hội của ông A:

 • Từ 1/1/2000 đến 31/12/2013 (thời điểm trước năm 2014) thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 14 năm
 • Từ 1/1/2014 đến 31/12/2018 (thời điểm từ năm 2014 trở đi) thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 5 năm

      Từ mức lương trung bình và thời gian tính bảo hiểm xã hội trên, áp vào công thức chúng ta tính được tổng số tiền BHXH 1 lần ông A nhận được là:

ví dụ đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước 2
Số tiền BHXH 1 lần ông A nhận được (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

Đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

      Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định như sau:Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

      Vậy người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do người sử dụng lao động đóng thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là toàn bộ thời gian.

Ví dụ tính bình quân tiền lương đóng bhxh người lao động
Ví dụ tính bình quân tiền lương đóng bhxh người lao động (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

      Như vậy mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của ông B là 8.900.000 VNĐ

Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội

      Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của NLĐ hưởng lương do NSDLĐ quyết định cũng giống như người lao động hưởng chế độ lương do nhà nước quy định. Theo ví dụ trên thì thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội của B là:

 • Từ tháng 8/2012 – tháng 12/2013: Thời gian tham gia là 17 tháng, tức 1 năm 5 tháng nên số năm tính đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 sẽ là 1 năm
 • Từ tháng 1/2014 đến tháng 11/2015: Thời gian tham gia BHXH là 23 tháng, cộng thêm 5 tháng lẻ của giai đoạn trước là 28 tháng tương ứng 2 năm 4 tháng nên số năm tính đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi là 2,5 năm

      Cũng từ mức lương trung bình và thời gian tính bảo hiểm xã hội trên, áp vào công thức chúng ta tính được tổng số tiền BHXH một lần ông B nhận được là:

Số tiền BHXH ông B nhận được
Số tiền BHXH ông B nhận được (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

Đối với người lao động có thời gian làm việc ở cả doanh nghiệp và cả nhà nước

      Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

bình quân tiền lương cả 2 thời gian

      Trong đó: Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng Mức bình quân tiền lương ta đã tính theo công thức bên trên (tại đây) nhân với tổng số tháng tham gia BHXH theo chế độ tiền lương nhà nước quy định.

      Tương tự, sau khi có mức lương bình quân của tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả doanh nghiệp và nhà nước, ta áp vào công thức chung là sẽ tính ra số tiền BHXH một lần mà bạn sẽ nhận được.


Tính tiền trượt giá khi nhận bảo hiểm xã hội một lần

      Khi lãnh bảo hiểm xã hội, ngoài số tiền BHXH bạn còn nhận được số tiền trượt giá. Tính số tiền trượt giá khá phức tạp, do đó chúng tôi đã dành riêng một bài viết hướng dẫn tính tính tiề trượt giá khi rút bảo hiểm xã hội. Bạn có thể tham khảo bài viết đó tại đây Cách tính tiền trượt giá


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật BHXH qua HOTLINE 19006588 của Luật NQH Việt Nam để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


Bạn có thể tham khảo thêm
199
Leave a Reply

avatar
87 Hãy Đặt Câu Hỏi Cho Các Luật Sư
112 Hãy Đặt Câu Hỏi Cho Các Luật Sư
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
96 Comment authors
Kim TuyếncuongNguyễn thị như venHà DungNguyễn văn đức Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Nguyễn thị như ven
Guest
Nguyễn thị như ven

Nhờ luật sư tính giúp e
Thanks ạ
7/2015-12/2015=2943k
1/2016-12/2016=3317k
1/2017-1/2018=3552k

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này khi bạn rút BHXH 1 llần sẽ được 20 triệu ( chỉ mang tính tương đối )
Bạn có thể tham khảo bài viết:HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Nguyễn văn đức
Guest
Nguyễn văn đức

Chào luật sư, nhờ luật sư tính giúp em với
I : tổngng thời gian đóng bhxh là 1 năm 8 tháng
II : chi tiết đóng bảo hiểm như sau :
1 : 1/2017-12/2017 : 3.751.600
2: 1/2018 – 8/2018 : 3.988.900
Thanks luật sư nhiều

Hà Dung
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Luật NQH Việt Nam! Chúng tôi xin giải đáp vấn đề của bạn như sau:
Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội: 3.846.520 VNĐ
Thời gian đóng bảo hiểm: 1 năm 8 tháng được làm tròn thành 02 năm;
Mức tiền rút bảo hiểm xã hội 1 lần: 3.846.520 x 2 x 2 = 15.386.080 VNĐ
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: https://luatnqh.vn/huong-dan-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan/ để xem về thủ tục.
Nếu còn điều gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006588 để được giải đáp!

Tran thi ngoc huyen
Guest
Tran thi ngoc huyen

Cho hoi e làm tu thág2-2017 luong co bản 4,015k đến tháng 5-2019 luong cb là 4,475k e e đóng dc 14tháng vay e nhận tien bhxh 1lan dc bao nhieu tiền ạ

The
Guest
The

Luật cho em hỏi là em làm dược 1,8thang lương e tháng 4/2018 là 4258,600 tháng 1/2019 là 4472,600 e nghĩ việc ngày 29/2019 a

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này khi bạn rút BHXH 1 lần sẽ được 13 triệu ( chỉ mang tính tương đối )
Bạn có thể tham khảo bài viết:HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Phạm Thị Ngân
Guest
Phạm Thị Ngân

Chào Luật sư. Nhờ luật sư tính giúp em với ạ
I. Tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc là: 9 năm 8 tháng
II. Chi tiết đóng BHXH như sau:
1. 09/2008-12/2008: 5.350.000
2. 01/2009-08/2009: 6.500.000
3. 10/2009-12/2009: 8.750.000
4. 01/2010-12/2011: 8.750.000
5. 01/2012-12/2013: 8.750.000
6. 01/2014-02/2014: 8.750.000
7. 03/2014-11/2014: 19.950.000
8. 01/2015-02/2015: 27.641.000
9. 03/2015-07/2015: 28.485.000
10. 08/2015-10/2015: 31.333.500
11. 12/2015-04/2016: 31.333.500
12. 11/2016-05/2017: 32.587.000
13. 06/2017-06/2017: 32.587.000
14. 07/2017-07/2017: 32.587.000
15. 08/2017-06/2018: 33.565.000
16. 07/2018-07/2018: 33.565.000
Thanks luật sư nhiều.

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn có thể rút BHXH 1 lần được khoảng 279 triệu ( chỉ mang tính tương đối )
Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng tôi: CÁCH TÍNH TIỀN TRƯỢT GIÁ KHI RÚT TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Linh
Guest
Linh

Chào luật sư. Nhờ luât sư tính giúp e vs ạ
Tháng 12.2015 : 2.415.500
Từ 1.2016 đến 12. 2016 : 2.696.400
Từ 1.2017 đến 12.2017 : 2.898.600
Từ 1.2018 đến 8.2018 : 3.100.900
Lúc e nghỉ là 15.9.2018
Cảm ơn luật sư ạ

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn có thể rút BHXH 1 lần được khoảng 17 triệu ( chỉ mang tính tương đối )
Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng tôi: HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Trọng Hiếu
Guest
Trọng Hiếu

Chào Luật Sư ạ, nhờ Luật Sư tính giùm em ạ
Từ 12/2016 – 12/2017: 3.825.000
Từ 01/2018 – 10/2018: 4.100.000
Tổng thời gian 1 năm 11 tháng. Em cảm ơn ạ

Tuyen Nguyen
Guest
Tuyen Nguyen

Xin chào Luật sư ạ! Nhờ luật sư tính giúp em ạ.
Thời gian em tham gia bhxh là:
Từ tháng 9/2016 – 12/2016 = 2.986.200
Từ tháng 1/2017 – 3/2017 = 3.197.200
Từ tháng 6/2017 – 12/2017 = 4.960.000
Từ tháng 1/2018 – 8/2018 = 5.290.000
Từ tháng 9/2018 – 2/2019 em nghĩ thai sản
Vậy cho em hỏi em lãnh được bao nhiêu ạ?
Chân thành cảm ơn Luật sư.

Đỗ Huyền
Guest
Đỗ Huyền

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi.
Theo mức lương và thời gian đóng BHXH, mức bình quân tiền lương tham gia đóng BHXH của bạn là:
= 101.185.000 / 22 tháng
= 4.626.000đ
Số tiền hưởng BHXH bạn được nhận là: (4.626.000đ *2*2) = 18.504.000đ
Kết quả tính này chỉ mang tính chất tương đối.
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Nguyễn văn duy
Guest
Nguyễn văn duy

Cho em hỏi đây là tính tổng lương mình nhận rồi mới nhân ra số tiền đóng bảo hiểm ạ hay là tỉnh lương theo mức đăng kí đóng bảo hiểm ạ

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Hiếu
Guest
Hiếu

Chào Luật Sư ạ, nhờ Luật Sư tính giùm em lãnh BHXH 1 lần ạ
Từ 12/2016 – 12/2017 : mức đóng 3,825,000
Từ 01/2017 – 10/2018: mức đóng 4,100,000
Tổng thời gian đóng bhxh là 1 năm 11 tháng ạ. Em cảm ơn

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn có thể rút BHXH 1 lần được khoảng 15 triệu ( chỉ mang tính tương đối )
Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng tôi: CÁCH TÍNH TIỀN TRƯỢT GIÁ KHI RÚT TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Phương tính
Guest
Phương tính

Xin chào Luật Sư ạ. Em có sổ BHXH 3 năm ạ từ tháng 10.2015 đến 12 .2015 là 2568000 . Từ 01. 2016 đến 04.2016 là 2889000 . Từ 05. 2016 đến 12 .2016 là 2889000. Từ 01. 2017 đến 04.2017 là 3103000. Từ 05.2017 đến 05.2017 là 3480000 . Từ tháng 6 .2017 đến 07.2017 là 3480000. Tư 08.2017 đến 12.2017 là 3480000. Từ 01 .2018 đến 09 2018 là 3708000. Em nghĩ việc từ ngày 25 09 2018 ạ . Luật Sư tính hộ Em lãnh khoảng được bao nhiêu ạ. Em xin chân thành cảm ơn… Read more »

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn có thể rút BHXH 1 lần được khoảng 18 triệu ( chỉ mang tính tương đối )
Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng tôi: CÁCH TÍNH TIỀN TRƯỢT GIÁ KHI RÚT TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Nguyễn thị thanh trâm
Guest
Nguyễn thị thanh trâm

Xin chào, luật sư có thể tính giúp em tiền bhxh 1 lần
Thời gian tham gia bhxh là
Từ tháng 04/2010 đến 12/2010 1.280.000
Tháng 01/2011 đến 01/2011 1.550.000
Tháng 07/2011 đến 09/2011 1.742.000
Tháng 10/2011 đến 06/2012 2.250.000
Tháng 07/2012 đến 11/2012 2.400.000
Tháng 12/2012 đến 12/2012 2.810.000
Tháng 01/2013 đến 12/2013 3.001.000
Tháng 01/2014 đến 12/2014 3.441.000
Tháng 01/2015 đến 12/2015 3.960.000
Tháng 01/2016 đến 12/2016 4.510.000
Tháng 01/2017 đến 12/2017 4.976.000
Tháng 01/2018 đến 07/2018 5.431.000
Tổng thời gian tham gia bhxh là 7 năm 11 tháng
Có thể tính giúp em bhxh là bao nhiêu được không ạ em xin cám ơn luật sư nhiều ạ

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn có thể rút BHXH 1 lần được khoảng 50 triệu ( chỉ mang tính tương đối )
Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng tôi: CÁCH TÍNH TIỀN TRƯỢT GIÁ KHI RÚT TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

TRẦN KHANG
Guest
TRẦN KHANG

Nhờ luật sư tính tư vấn giúp em số tiền BHXH 1 lần mà em có thể nhận được với ạ. Thời gian em chấm dứt hợp đồng lao động là 30/08/2019. THÁNG 12/2007 – 12/2007 MỨC LƯƠNG 837.000 Đ THÁNG 01/2008 – 12/2008 MỨC LƯƠNG 1.004.400 Đ THÁNG 01/2009 – 04/2009 MỨC LƯƠNG 1.004.400 Đ THÁNG 05/2009 – 11/2009 MỨC LƯƠNG 1.209.000 Đ THÁNG 12/2009 – 12/2009 MỨC LƯƠNG 1.339.000 Đ THÁNG 01/2010 – 04/2010 MỨC LƯƠNG 1.293.500 Đ THÁNG 05/2010 – 04/2011 MỨC LƯƠNG 1.452.700 Đ THÁNG 05/2011 – 12/2011 MỨC LƯƠNG 1.651.700 Đ THÁNG 01/2012 – 04/2012… Read more »

Lê thị lĩnh
Guest
Lê thị lĩnh

Xin chào luật sư xin giải đáp hộ e ạ trước e làm việc ở bắc ninh giờ e lấy chồng về bắc giang e đã nghỉ việc hẩn giờ e muôn lộp bảo hiểm thì e có thể lộp ở đâu ạ

Lê Linh
Guest
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này nếu ở Bắc Giang bạn có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3 thì bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHXH 1 lần lên cơ quan BHXH quận/huyện nơi bạn sinh sống nhé. Bạn có thể tham khảo bài viết sau của Luật NQH chúng tôi: HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588 Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật… Read more »

Lê Thị Cẩm Tiên
Guest
Lê Thị Cẩm Tiên

Chào lực sư xin giải đáp thắc mắc giúp em. trường hợp là e tham gia bảo hiểm xã hội giờ số tiền em lãnh là bao nhiêu ạ cụ thể là:.
Tháng 6/2014_9/2014 mức lương là 2950….
Tháng 9/2016_12/2016 mức lương là 3745
Tháng 1/2017_3/2017 mức lương là 4214
Tháng 4/2018_8/2018 mức lương là 4500
Nhờ luật sư tư vấn giúp em

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này khi bạn rút BHXH 1 llần sẽ được 11 triệu ( chỉ mang tính tương đối )
Bạn có thể tham khảo bài viết:HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Phạm Thị Bích Thuỷ
Guest
Phạm Thị Bích Thuỷ

Cho e hỏi e thôi việc từ ngày 31/8/2018 thì đến tháng mấy 2019 e rút được bảo hiểm xã hội ạ.và cho e hỏi thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội gồm những giay tờ thì cần thiết ạ

Lê Linh
Guest
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này đến tháng 9/2019 bạn sẽ có thể làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần nhé. Hồ sơ bao gồm: – Sổ BHXH bản gốc. – Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần theo mẫu 14-HSB. – CMND bản gốc, kèm theo 1 bản photo công chứng hoặc chứng thực. – Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3 bản gốc, kèm theo 1 bản photo công chứng hoặc chứng thực. Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng… Read more »

Thuỷ
Guest
Thuỷ

Cho em hỏi giấy xin lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần mình xin ở đâu vậy

Đỗ Huyền
Guest
Đỗ Huyền

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi.
Về nơi nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần bạn sẽ tới cơ quan bảo hiểm nơi cư trú làm thủ tục. Khi tới cơ quan BHXH bạn sẽ được phát mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần ( mẫu 14-HSB). Hoặc bạn có thể lên mạng tải mẫu này về để điền thông tin trước.
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

NGUYEN HOAI VU
Guest
NGUYEN HOAI VU

Nhờ luật sư tính tư vấn giúp em số tiền BHXH 1 lần mà em có thể nhận được với ạ. Thời gian em chấm dứt hợp đồng lao động là 31/05/2019. Thời gian nào thì em có thể đi làm hồ sơ hưởng BHXH. Em cảm ơn ạ 06/2012-04/2013: 4.531.000 05/2013-06/2013: 5.125.000 07/2013-12/2013: 5.125.000 01/2014-02/2014: 5.125.000 03/2014-02/2015: 7.790.000 03/2015-12/2015: 9.840.000 01/2016-02/2016: 10.800.000 03/2016-04/2016: 13.500.000 05/2016-02/2017: 13.500.000 03/2017-05/2017: 15.750.000 06/2017-06/2017: 15.750.000 07/2017-07/2017: 15.750.000 08/2017-10/2017: 15.750.000 11/2017-05/2018: 15.750.000 06/2018-11/2018: 18.000.000 12/2018-05/2019: 27.800.000

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này chúng tôi xác định số tiền BHXH 1 lần bạn sẽ được hưởng là khoảng 208 triệu đồng (kết quả này chỉ mang tính tương đối).
Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng tôi:HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

NGUYEN HOAI VU
Guest
NGUYEN HOAI VU

Cam on luat su rat nhieu a.
Chuc luat su va cong ty ngay cang phat trien va thinh vuong.

Nguyễn Thanh Hải
Guest
Nguyễn Thanh Hải

Nhờ luật sư tính dùm e : 09/2014-08/2015 : 3.365.000. 09/2015-02/2016 : 5.363.500. 03/2016-02/2017 : 5.500.000. 03/2017-02/2018 : 5.720.000. 03/2018-09/2018 : 5.949.000. A/C tính dùm e với ạ. Và cho e hỏi e đóng bhxh lần cuối vào tháng 09/2018 và chốt sổ bhxh vào 15/11/2018 thỳ ngày bao nhiêu e sẽ đủ điều kiện làm thủ tục rút bhxh 1 lần ạ. E cảm ơn !!!

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này chúng tôi xác định số tiền BHXH 1 lần bạn sẽ được hưởng là khoảng 48 triệu đồng (kết quả này chỉ mang tính tương đối). Và sau khi bạn nghỉ việc được ít nhất 01 năm thì bạn sẽ đủ điều kiện để làm hồ sơ rút BHXH 1 lần. Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng tôi:HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588 Nếu… Read more »

Nguyễn thị thu hiền
Guest
Nguyễn thị thu hiền

Nhờ luật sư tính giùm e ạ
11/2014-12/2014 là 3.034.000
01/2015-12/2015 là 3.483.000
01/2016-05/2016 là 4.033.000
06/2016-06/2016 là 4.033.000
05/2017-05/2017 là 3.600.000
06/2017-06/2017 là 3.600.000
07/2017-07/2017 là 3.600.000
08/2017-10/2017 là 3.600.000
A/C tính giùm em với ạ em xin cảm ơn ạ

Đỗ Huyền
Guest
Đỗ Huyền

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi.
Theo mức lương và thời gian đóng BHXH, mức bình quân tiền lương tham gia đóng BHXH của bạn là:
= 101.065.000 / 26 tháng
= 3.887.000đ
Số tiền hưởng BHXH bạn được nhận là: (3.887.000đ *2*2,5) = 19.435.000đ
Kết quả tính này chỉ mang tính chất tương đối.
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Phương Quý
Guest
Phương Quý

Nhờ luật sư tính giúp e với ạ
T11/2012-2/2013 là 2800
T3/2013-2/2014 là 3300
T3/2014-2/2015 là 3800
T3/2015-2/2016 là 4100
T3/2016-2/2017 là 4500
T3/2017-2/2018 là 4950
T3/2018-2/2019 là 5100
T3/2019 là 5470
Vậy e sẽ lĩnh bhxh 1 lần được bao nhiêu ạ

Kim Tuyến
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này chúng tôi xác định số tiền BHXH 1 lần bạn sẽ được hưởng là khoảng 56 triệu đồng (kết quả này chỉ mang tính tương đối).
Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng tôi:HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

G