CÁCH TÍNH TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM

      Sau khi biết mình đã đủ điều kiện rút BHXH cũng như đã nắm được thủ tục nhận bảo hiểm xã hội thì vấn đề tiếp theo người lao động quan tâm chính là vấn đề rút tiền bảo hiểm xã hội được bao nhiêu? Để trả lời cho câu hỏi đó, bài viết dưới đây của Luật NQH Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn tính cụ thể số tiền mà bạn được hưởng khi rút BHXH 1 lần.


Cơ sở pháp lý


Công thức chung cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

      Về cách tính bảo hiểm một lần mới nhất được áp dụng theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

 • Mức hưởng trước năm 2014 = Hệ số 1,5 * Mbqtl trong những năm đóng trước năm 2014;
 • Mức hưởng sau năm 2014 = Hệ số 2 * Mbqtl trong những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

      Như vậy công thức chung cách tính BHXH một lần như sau:

công thức chung cách tính bảo hiểm xã hội
Công thức chung cách tính bảo hiểm xã hội (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

      Lưu ý:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội
Mức hưởng bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần cho từng đối tượng cụ thể

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

      Từ công thức chung ta có thể thấy 2 yếu tố quan trọng nhất để tính tiền bảo hiểm xã hội chính là mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội và thời gian tham gia BHXH của bạn Đầu tiên ta phải xác định được mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

      Theo quy định của điều 62 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

      Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

 • Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

      Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp nghề. Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

ví dụ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp nhà nước
Ví dụ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp nhà nước (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

      Vậy mức lương bình quân tiền lương của ông A sẽ là: 3.633.333 VNĐ

Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội

      Thời gian tính bảo hiểm xã hội là tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tính theo năm. Với số tháng lẻ thì được làm tròn theo khoản 4, Điều 19, thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần

      Như vậy, cũng với ví dụ bên trên, ta có thể tính được số năm đóng bảo hiểm xã hội của ông A:

 • Từ 1/1/2000 đến 31/12/2013 (thời điểm trước năm 2014) thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 14 năm
 • Từ 1/1/2014 đến 31/12/2018 (thời điểm từ năm 2014 trở đi) thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 5 năm

      Từ mức lương trung bình và thời gian tính bảo hiểm xã hội trên, áp vào công thức chúng ta tính được tổng số tiền BHXH 1 lần ông A nhận được là:

ví dụ đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước 2
Số tiền BHXH 1 lần ông A nhận được (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

Đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

      Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định như sau:Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

      Vậy người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do người sử dụng lao động đóng thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là toàn bộ thời gian.

Ví dụ tính bình quân tiền lương đóng bhxh người lao động
Ví dụ tính bình quân tiền lương đóng bhxh người lao động (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

      Như vậy mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của ông B là 8.900.000 VNĐ

Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội

      Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của NLĐ hưởng lương do NSDLĐ quyết định cũng giống như người lao động hưởng chế độ lương do nhà nước quy định. Theo ví dụ trên thì thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội của B là:

 • Từ tháng 8/2012 – tháng 12/2013: Thời gian tham gia là 17 tháng, tức 1 năm 5 tháng nên số năm tính đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 sẽ là 1 năm
 • Từ tháng 1/2014 đến tháng 11/2015: Thời gian tham gia BHXH là 23 tháng, cộng thêm 5 tháng lẻ của giai đoạn trước là 28 tháng tương ứng 2 năm 4 tháng nên số năm tính đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi là 2,5 năm

      Cũng từ mức lương trung bình và thời gian tính bảo hiểm xã hội trên, áp vào công thức chúng ta tính được tổng số tiền BHXH một lần ông B nhận được là:

Số tiền BHXH ông B nhận được
Số tiền BHXH ông B nhận được (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

Đối với người lao động có thời gian làm việc ở cả doanh nghiệp và cả nhà nước

      Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

bình quân tiền lương cả 2 thời gian

      Trong đó: Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng Mức bình quân tiền lương ta đã tính theo công thức bên trên (tại đây) nhân với tổng số tháng tham gia BHXH theo chế độ tiền lương nhà nước quy định.

      Tương tự, sau khi có mức lương bình quân của tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả doanh nghiệp và nhà nước, ta áp vào công thức chung là sẽ tính ra số tiền BHXH một lần mà bạn sẽ nhận được.


Tính tiền trượt giá khi nhận bảo hiểm xã hội một lần

      Khi lãnh bảo hiểm xã hội, ngoài số tiền BHXH bạn còn nhận được số tiền trượt giá. Tính số tiền trượt giá khá phức tạp, do đó chúng tôi đã dành riêng một bài viết hướng dẫn tính tính tiề trượt giá khi rút bảo hiểm xã hội. Bạn có thể tham khảo bài viết đó tại đây Cách tính tiền trượt giá


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật BHXH qua HOTLINE 19006588 của Luật NQH Việt Nam để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


Bạn có thể tham khảo thêm
CÁCH TÍNH TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM
5 (100%) 6 vote[s]

83
Leave a Reply

avatar
40 Hãy Đặt Câu Hỏi Cho Các Luật Sư
43 Hãy Đặt Câu Hỏi Cho Các Luật Sư
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
42 Comment authors
Đỗ HuyềnLinhLê thùyLê LinhCry Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Linh
Guest
Linh

E đóng bảo hiểm như sau
1/2016-1/2017:3.000.000
2/2017-1/2018:3.650.000
Tổng thời gian đóng bảo hiểm là 2 năm 6 tháng. Ad tính giúp e tiền lấy bảo hiểm một lần với ạ

Đỗ Huyền
Member
Đỗ Huyền

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi.
Thời gian và mức đóng BHXH của bạn là:
– T1/2016-1/2017:3.000.000
– T2/2017-1/2018:3.650.000
Mức bình quân tiền lương tham gia đóng BHXH của bạn là:
= 87.046.000đ / 25 tháng
= 3.481.000đ
Số tiền hưởng BHXH bạn được nhận là: (3.481.000đ*2*2,5) = 17.405.000đ
Kết quả tính này chỉ mang tính chất tương đối.
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Lê thùy
Guest
Lê thùy

Chào ac ác có thể xem giúp e:
E đóng bảo hiểm như sau:
6_12/2013:2621000
1_5/2014: 3011000
6_12/2014: 3162000
1_12/2015: 3631000
1_5/2016: 4099000
6_12/2016: 4305000
1_5/2017:4613000
6_12/2017: 4845000
1_5/2018: 5143000
6/2018: 5401000
7_12/2018: nghỉ thai sản
1_6/2019: 5673000
Tiền lương đóng quỹ ht.tt 22%
Tiền lương đóng quỹ ÔĐ TS 3 %
Tiền lương đóng BHTN 3%
Tiền lương đóng quỹ TNLĐ, BNN 1%%

Vậy cho e hỏi e lãnh đc bnhiu tiền vậy ạ

Đỗ Huyền
Member
Đỗ Huyền

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi.
Theo thời gian và mức đóng BHXH, mức bình quân tham gia đóng BHXH của bạn là:
= 290.000.000 / 68 tháng
= 4.267.000đ
Số tiền hưởng BHXH bạn được nhận là: (4.267.000*2*6) = 51.204.000đ
Kết quả tính này chỉ mang tính chất tương đối.
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Cry
Guest
Cry

Chào anh chị
E đóng bảo hiểm như sau
2015-2400000
2016-2700000
2017-3000000
2018-3200000
2019-3500000(5thang
Vậy e nhận được bao nhiêu tiền bhxh ạ
Cảm ơn

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trong trường hợp này dựa vào những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xác định số tiền trợ cấp BHXH 1 lần bạn sẽ nhận được là khoảng hơn 25 triệu đồng. Bạn có thể tham khảo bài viết sau của Luật NQH chúng tôi: HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Linh
Guest
Linh

Cho em hỏi em đóng từ tháng 4 đến tháng 12/2017 là 4tr013 , 1-10/2018 là 4tr300 .. Em tính theo công thức được hơn 12tr400 đúng không ạ. Và đến tháng 10 năm 2019 em không có giấy nghỉ việc có thể lấy tiền bảo hiểm được không ạ.. Trong trường hợp giấy xin thôi việc của em là tháng 12 thì em có phải chờ đến tháng 12 mới rút được hay kể từ khi ngừng đóng 1 năm ạ .. Em cảm ơn ạ

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trong trường hợp này dựa vào những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xác định số tiền trợ cấp BHXH 1 lần bạn sẽ nhận được là khoảng hơn 16 triệu đồng. Trong hồ sơ đề nghị hưởng BHXH 1 lần không cần phải có quyết định thôi việc bạn nhé. Pháp luật quy định nếu có từ đủ 01 năm không tham gia BHXH là đã đủ điều kiện nộp hồ sơ rồi. Bạn xem lại quá trình đóng BHXH trong sổ BHXH của… Read more »

Xuyến
Guest
Xuyến

Chào anh chị!
E đóng bảo hiểm như sau
2014-2100000
2015-2400000
2016-2700000
2017-2900000
2018-3100000
2019-3400000(5thang)
Vậy nếu e nhận bhxh là tầm bao nhiêu ạ

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trong trường hợp này dựa vào những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xác định số tiền trợ cấp BHXH 1 lần bạn sẽ nhận được là khoảng hơn 29 triệu đồng. Bạn có thể tham khảo bài viết sau của Luật NQH chúng tôi: HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Nguyễn Thị Hồng Phương
Guest
Nguyễn Thị Hồng Phương

Chào anh chị!
Em đóng bhxh như sau:
7/2015 – 12/2015: 3.317.000
1/2016 – 5/2016: 3.750.000
6/2016 – 2/2017: 3.750.000
Tổng thời gian đóng là 1 năm 8 tháng ( 20 tháng) thì e nhận được số tiền bhxh rút 1 lần là bao nhiêu ạ.
Cảm ơn!

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trong trường hợp này, dựa vào những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xác định số tiền trợ cấp BHXH 1 lần bạn sẽ nhận được là khoảng hơn 14 triệu đồng. Bạn có thể tham khảo bài viết sau của Luật NQH chúng tôi: HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Hanh
Guest
Hanh

Em đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 6 2018 đến tháng 10 em nhận được là bao nhiêu a.

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Bạn cần cung cấp thêm thông tin về các khoảng thời gian đóng bảo hiểm và mức lương bình quân hàng tháng đóng bảo hiểm tương ứng để chúng tôi có thể hỗ trợ chính xác hơn.
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

thao
Guest
thao

e nghi viec thang 7 2018 gio la thang 7 2019 e nop duoc chua

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Nếu bạn đã có đủ ít nhất 01 năm nghỉ việc không tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn có thể nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH cấp huyện nơi bạn có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3 để hưởng trợ cấp BHXH 1 lần nhé.
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Linh Vũ
Guest
Linh Vũ

Cho e hỏi mức đóng bảo hiểm của e như này thì khi rút BHXH sẽ đc khoảng bn ạ! 10/2011 – 12/2012 :2140000 1/2013-12/2013. : 2514000 2014. : 2900000 2015. : 3317000 2016. : 3745000 2017. : 4012000 1/2018 – 7/2018. : 5500000 Em xin chân thành cảm ơn!

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trong trường hợp này, dựa trên những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xác định số tiền BHXH 1 lần bạn sẽ nhận được là khoảng hơn 42 triệu đồng.
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Thắm trần
Guest
Thắm trần

Chào luật sư em đóng bhxh như
1/2015 tới 12/2015 4.000.000
1/2016 tới 12/2016 4.200.000
1/2017 tới 3/2017 4.300.000
4/2017 tới 12/2017 4.280.000
1/2018 tới 12/2018 4.680.000
1/2019 tới 7/2019 5.239.000
Như vây em lãnh bhxh 1 lần dc khoảng bao nhiêu ạ em cám ơn!

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trong trường hợp này dựa vào những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xác định số tiền trợ cấp BHXH 1 lần bạn được hưởng là khoảng hơn 44 triệu đồng. Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng tôi:
HƯỚNG DẪN RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM – TỔNG ĐÀI 19006588
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Hồ Quang đat
Guest
Hồ Quang đat

Em đóng từ t6/2009- hết t12/2012 tổng thời Gian tham gia bhxh là 3,7 năm , mức lương tham gia đóng BH ghi trên sổ là 2,16triệu. Em nhờ anh chị bên CTY mình tính cho em đc lĩnh bao nhiêu tiền ạ. Em xin chân thành cảm ơn

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trong trường hợp này, dựa trên những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xác định số tiền BHXH 1 lần bạn sẽ nhận được là khoảng hơn 13 triệu đồng. Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng tôi: CÁCH TÍNH TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Kiều my
Guest
Kiều my

A cho e hỏi mức đóng BHXH của e như sao thì lảnh tiền dc bao nhiêu ạ
10/2013-12/2013 = 2622.000
1/2014-08/2014 = 2996.000
09/2014-12/2014 = 3146.000
1/2015-08/2015 = 3596.000
03/2016- 12/2016 = 3900.000
01/2017- 07/2017 = 4400.000
06/2018 – 12/2018 = 4900.000
01/2019 – 10/2019 = 5400.000
Thì cho e hỏi lần 1 lần BHXH thì khoản bao nhiêu e xin cám ơn !

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trong trường hợp này, dựa trên những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xác định số tiền BHXH 1 lần bạn sẽ nhận được là khoảng gần 36 triệu đồng.
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Chăm
Guest
Chăm

Cho em hỏi em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 2/2017 đến tháng 12/2017 với mức lương 4.015.000, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018 với mức lương là 4.260.000, từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2019 vs mức lương là 4.500.000. Vậy em lãnh bảo hiểm xã hội là bao nhiêu vậy?

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trong trường hợp này, dựa trên những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xác định số tiền BHXH 1 lần bạn sẽ nhận được là khoảng 21 triệu đồng.
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Tran van cuong
Guest
Tran van cuong

Cho e hoi la e dong bao hiem tu thag 6 nam 2015 muc e dong bao hiem la 3345.tu 01 den thang 12 nam 2016 la 3745.tu 01 den thag12 nam 2017 e dong bao hiem la 4100.tu 01 den thag 06 nam 2018 e dong la 5110.z tog cog e lam dung 3nam nhu z e lanh khoang dc bao nhieu

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này dựa trên những thông tin mà bạn đã cung cấp, chúng tôi xác định số tiền trợ cấp BHXH 1 lần bạn sẽ được hưởng là khoảng hơn 28 triệu đồng.
Nếu còn thắc mắc bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006588 để được tư vấn cụ thể!

Mỹ Hạnh
Guest
Mỹ Hạnh

Dạ chào các luật sư! Em muốn hỏi là em tham gia đóng bảo hiểm từ:
-tháng 6/2018 đến tháng 12/2018: lương 4,300,000
-tháng 1/2019 đến tháng 6/2019: lương 4,500,000
Thì số tiền bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội(1 lần) em nhận được sẽ là bao nhiêu ạ? Em cảm ơn!

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này, thứ nhất, trợ cấp thất nghiệp bạn được hưởng sẽ bằng 60% mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm của bạn trong 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, bằng khoảng 2.700.000VND. Thứ hai, số tiền trợ cấp BHXH 1 lần bạn sẽ được hưởng là khoảng 17.600.000VND (17 triệu 600 nghìn đồng).
Nếu còn thắc mắc bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006588 để được tư vấn cụ thể!

NNN
Guest
NNN

cho em hỏi ạ. em tham gia đóng bhxh
9/2010 -> 12/2010 (1.050.000)
1/2011 -> 9/2011 (1.450.000)
10/2011 -> 12/2012 (2.150.000)
1/2013 -> 7/2013 (2.550.000)
8/2013 -> 12/2013 (3.000.000)
1/2014 -> 3/2014 (3.000.000)
4/2014 -> 3/2015 (3.420.000)
4/2015 -> 3/2016 (3.779.000)
4/2016 -> 3/2017 (4.156.900)
4/2017 -> 4/2017 (4.489.452)
5/2017 -> 6/2017 (4.300.000)
7/2017 -> 4/2018 nghỉ
5/2018 ->7/2019 (4.500.000)

Vậy em lãnh BHXH 1 lần là được bao nhiêu ạ. Nhờ luật sư giúp em ạ
Em xin cám ơn

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này dựa trên những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xác định số tiền BHXH 1 lần bạn sẽ được hưởng là khoảng hơn 45 triệu đồng.
Nếu còn thắc mắc bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006588 để được tư vấn cụ thể!

Huytam
Guest
Huytam

Cho em xin hỏi ạ.em làm từ tháng10-2017 đến tháng7-2018 lương cơ bản là 4500. Vậy em có đc hưởng BHXH ko ạ

Lê Linh
Member
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì vẫn có thể được hưởng BHXH 1 lần nhé. Số tiền bạn được hưởng sẽ bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Nếu còn thắc mắc bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006588 để được tư vấn cụ thể!

Dương cẩm Loan
Guest
Dương cẩm Loan

Cho e hỏi e tham gia bhxh được 8 năm 8 thang lãnh bh thất nghiệp 8 tháng số tiền 3.980.691đ
Số tiền đóng bhxh chi tiết
T 11/2009 (1.800)
T12/2009 đến t2/2010 (1.936)
T3/2010 đến t3/2011 (2.210)
T4/2011 đến t5/2011(2.608)
T6/2011 đến t8/2011(2.868)
T9/2011 đến t3/2012(3.441)
T4/2012 đến t11/2012(4.199)
T12/2012 đến t3/2013 nghỉ thai sản
T4/2013 đến t2/2014(4.619)
T3/2014 đến t2/2015(5.081)
T3/2015 đến t2/2016(5.589)
T3/2016 đến t2/2017(5.924)
T3/2017 đến t2/2018(6.338)
T3/2018 đến t6/2018(6.782)
Nghỉ việc từ t7/2018
Xin hỏi vậy em nhận được bao nhiêu tiền bhxh.(nhận 1 lần)
Em xin cảm ơn