CÁCH TÍNH TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN – LUẬT NQH VIỆT NAM

8 tháng ago

    Sau khi biết mình đã đủ điều kiện rút BHXH cũng như đã nắm được thủ tục nhận bảo hiểm xã hội thì vấn đề tiếp theo người lao động quan tâm chính là vấn đề rút tiền bảo hiểm xã hội được bao nhiêu? Để trả lời cho câu hỏi đó, bài viết dưới đây của Luật NQH Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn tính cụ thể số tiền mà bạn được hưởng khi rút BHXH 1 lần.


Cơ sở pháp lý


Công thức chung cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

    Về cách tính bảo hiểm một lần mới nhất được áp dụng theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

 • Mức hưởng trước năm 2014 = Hệ số 1,5 * Mbqtl trong những năm đóng trước năm 2014;
 • Mức hưởng sau năm 2014 = Hệ số 2 * Mbqtl trong những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

    Như vậy công thức chung cách tính BHXH một lần như sau:

Công thức chung cách tính bảo hiểm xã hội (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

    Lưu ý:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần cho từng đối tượng cụ thể

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

    Từ công thức chung ta có thể thấy 2 yếu tố quan trọng nhất để tính tiền bảo hiểm xã hội chính là mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội và thời gian tham gia BHXH của bạn Đầu tiên ta phải xác định được mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

    Theo quy định của điều 62 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

    Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

 • Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

    Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp nghề. Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp nhà nước (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

    Vậy mức lương bình quân tiền lương của ông A sẽ là: 3.633.333 VNĐ

Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội

    Thời gian tính bảo hiểm xã hội là tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tính theo năm. Với số tháng lẻ thì được làm tròn theo khoản 4, Điều 19, thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần

    Như vậy, cũng với ví dụ bên trên, ta có thể tính được số năm đóng bảo hiểm xã hội của ông A:

 • Từ 1/1/2000 đến 31/12/2013 (thời điểm trước năm 2014) thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 14 năm
 • Từ 1/1/2014 đến 31/12/2018 (thời điểm từ năm 2014 trở đi) thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 5 năm

    Từ mức lương trung bình và thời gian tính bảo hiểm xã hội trên, áp vào công thức chúng ta tính được tổng số tiền BHXH 1 lần ông A nhận được là:

Số tiền BHXH 1 lần ông A nhận được (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

Đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

    Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định như sau:

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

    Vậy người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do người sử dụng lao động đóng thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là toàn bộ thời gian.

Ví dụ tính bình quân tiền lương đóng bhxh người lao động (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

    Như vậy mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của ông B là 8.900.000 VNĐ

Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội

    Cách tính thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của NLĐ hưởng lương do NSDLĐ quyết định cũng giống như người lao động hưởng chế độ lương do nhà nước quy định. Theo ví dụ trên thì thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội của B là:

 • Từ tháng 8/2012 – tháng 12/2013: Thời gian tham gia là 17 tháng, tức 1 năm 5 tháng nên số năm tính đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 sẽ là 1 năm
 • Từ tháng 1/2014 đến tháng 11/2015: Thời gian tham gia BHXH là 23 tháng, cộng thêm 5 tháng lẻ của giai đoạn trước là 28 tháng tương ứng 2 năm 4 tháng nên số năm tính đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi là 2,5 năm

    Cũng từ mức lương trung bình và thời gian tính bảo hiểm xã hội trên, áp vào công thức chúng ta tính được tổng số tiền BHXH một lần ông B nhận được là:

Số tiền BHXH ông B nhận được (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

Đối với người lao động có thời gian làm việc ở cả doanh nghiệp và cả nhà nước

    Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

    Trong đó: Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng Mức bình quân tiền lương ta đã tính theo công thức bên trên (tại đây) nhân với tổng số tháng tham gia BHXH theo chế độ tiền lương nhà nước quy định.

    Tương tự, sau khi có mức lương bình quân của tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả doanh nghiệp và nhà nước, ta áp vào công thức chung là sẽ tính ra số tiền BHXH một lần mà bạn sẽ nhận được.


Tính tiền trượt giá khi nhận bảo hiểm xã hội một lần

    Khi lãnh bảo hiểm xã hội, ngoài số tiền BHXH bạn còn nhận được số tiền trượt giá. Tính số tiền trượt giá khá phức tạp, do đó chúng tôi đã dành riêng một bài viết hướng dẫn tính tính tiề trượt giá khi rút bảo hiểm xã hội. Bạn có thể tham khảo bài viết đó tại đây Cách tính tiền trượt giá


    Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật BHXH qua HOTLINE 19006588 của Luật NQH Việt Nam để được tư vấn trực tiếp.

    Trân trọng./.


Bạn có thể tham khảo thêm

Nguyễn Giang

View Comments

 • cho xin hỏi tôi có đóng bhxh từ 6/2015 đến 12/2018 thì dừng đóng,và đóng tiếp 6/2019 đến 11/2019 cách tính tiền nhận bhxh 1 lần là như thế nào nhỉ. mong mọi người tính giúp với ạ. xin cảm ơn

  • Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến tổng đài chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:
   Trong trường hợp bạn đã đóng BHXH từ đủ 1 năm trở lên mức hưởng của bạn được tính như sau:
   1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng ( BQLT) đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
   02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
   Cụ thể theo công thức sau: Mức hưởng= (1,5*BQLT*Số năm đóng BH trước 2014)+(2*BQLT*Số năm đóng BH sau 2014)
   Trong đó: BQLT= ( Mức lương* Số tháng đóng* Mức điều chỉnh)/Tổng số tháng đóng.
   Trong trường hợp này bạn chưa nói rõ cụ thể mức lương tham gia đóng BHXH nên chúng tôi chưa thể tính chính xác mức hưởng BHXH 1 lần của bạn.
   Nếu còn thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn giải đáp.

 • Cho e hỏi e lm dc 2 năm 3 tháng
  Từ 12/2016 : 4.175.000
  Từ 1/2017-12/2017: 4.513.000
  Từ 1/2018-12/2018: 4.760.000
  Từ 1/2019-2/2019: 4.980.000
  Nhờ luật sư tính giúp e lãnh bhxh được bao nhiêu ạ. E cảm ơn ạ

  • Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến tổng đài chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:
   Trong trường hợp bạn đã đóng BHXH từ đủ 1 năm trở lên và đóng từ năm 2014 trở đi nên mức hưởng của bạn được tính như sau: 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
   Cụ thể theo công thức sau: Mức hưởng= (2*BQLT*Số năm đóng BH sau 2014)
   Trong đó: BQLT= ( Mức lương* Số tháng đóng* Mức điều chỉnh)/Tổng số tháng đóng = 4.735.907 ( đồng)
   Mức hưởng= 2*4.735.907*2,5= 23.679.535 ( đồng).
   Vậy mức hưởng BHXh 1 lần mà bạn được hưởng là: 23.679.535 ( đồng).
   Nếu còn thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn giải đáp.

 • Da LS cho e hoi e dong bao hiem xa hoi
  5/2018-10/1018 _2760000đ
  11/1018-12/2018 _2900000đ
  1/1019-4/2019 _3124000đ
  Em nghi thai san 6 thang thi e duoc lanh bao hiem xa hoi bao nhieu da.e cam on luat su nhieu.

  • Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến tổng đài chúng tôi . Với câu hỏi của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:
   Theo quy định của pháp luật mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:
   Mức hưởng= Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc ( BQLT) x 100% x số tháng nghỉ việc do sinh con.
   Theo như thông tin bạn đưa ra chúng tôi có thể xác định mức BQLT =3.049.333 ( đồng)
   Mức hưởng = 3.049.333 x 100% x 6 =18.296.000 ( đồng)
   Vậy mức hưởng chế đọ thai sản của bạn là 18.296.000 ( đồng).
   Nếu còn thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn giải đáp.

 • Cho em hỏi:
  Em làm bên ngành Đường Sắt bắt đầu đóng bhxh từ tháng 10/2013 đến tháng 10/2019 thì lãnh bh thất nhiệp và bhxh 1 lần là bao nhiêu ạ
  Tháng 10, 11 , 12/2013: lương bình quân 2.800.000
  Năm 2014: 3.400.000
  Năm 2015: 3.800.000
  Năm 2016: 4.400.000
  Năm 2017: 4.800.000
  Năm 2018: 5.300.000
  Tháng 1 - 10/2019: 5.500.000

  • Chào bạn về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Mức bình quân lương tháng đóng BHXH sẽ là khoảng 4.659.000
   Do đó mức hưởng BHXH 1 lần của bạn sẽ là 67.555.000
   Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 • Em xin tổng đài tư vấn cho em thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (em đóng bảo hiểm tự nguyện) bị mất . Em xin chân thành cảm ơn .

  • Chào bạn về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Trong trường hợp bạn bị mất sổ BHXH thì hồ sơ xin cấp lại bìa sổ và tờ rời gồm:
   -Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
   -Đơn đề nghị cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội của người lao động
   Nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện hoặc nộp thông qua đơn vị làm việc nếu đang làm việc tại công ty. Sau từ 10 đến 45 ngày cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc giải quyết hồ sơ của mình
   Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 • Dạ chào luật sư ạ.
  Cho em hoi với ạ.
  Mức đóng bảo hiểm của em như sau :
  Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018 là 4.300.000.
  Từ tháng 1/2019 đến tháng 05/2019 là : 4.500.000
  Vậy tiền bảo hiểm của em được lấy là bao nhiêu ạ.
  Em cảm ơn ạ

  • Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến tổng đài chúng tôi . Với câu hỏi của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:
   Trong trường hợp này bạn đưa ra số liệu về thời gian đóng BHXH và mức lương đóng. Do đó chúng tôi chưa thể giúp bạn làm rõ được bạn có đủ điều kiện hưởng hay mức hưởng cụ thể cho bạn về loại chế độ BHXH một lần hay bảo hiểm thất nghiệp hay một chế độ cụ thể nào mà bạn đang cần được giúp đỡ.
   Bạn vui lòng cung cấp thêm đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể giúp bạn giải đáp.
   Nếu còn thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn giải đáp.
   Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

 • Chào luật sư
  Cho em hỏi
  Em bắt đầu đóng bhxh từ tháng 12 2017 đến tháng 6 2018, là đóng được 7 tháng thì lãnh bhxh 1 lần là bao nhiêu ạ
  mức lương đóng bh là 3.800.000 ạ

  • Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến tổng đài chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:
   Trong trường hợp bạn muốn hưởng BHXH một lần bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên bạn chưa trình bày cụ thể về thời gian đóng, mức lương tham gia bảo hiểm, thời gian nghỉ việc nên chúng tôi không biết rõ được bạn có đáp ứng đủ điều kiện hưởng hay không?
   Trong trường hợp bạn đáp ứng đủ các điều kiện được hưởng thì mức hưởng của bạn được tính như sau: Bạn đã đóng BHXH chưa đủ 1 năm nên mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
   Theo như thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi có thể tính mức hưởng BHXH một lần của bạn có thể được hưởng là: ( 22%* 3.800.000* 7)= 5.852.000 ( đồng).
   Nếu còn thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn giải đáp.
   Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây:

 • Cho em hỏi em bắt đầu đóng bhxh từ tháng 5 2014 đến hết năm 2018 thì lãnh bhxh 1 lần là bao nhiêu ạ.
  Năm 2014. 3.050.000
  2015. 3.500.000
  2016. 4.060.000
  2017.t1_t4. 4.365.000
  T5_t12. 4.400.000
  2018. 4.550.000.

  • Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến cho tổng đài chúng tôi.
   Mức bình quân lương bạn đóng bảo hiểm xã hội là 4.138.000
   Theo đó mức hưởng BHXH 1 lần của bạn là 39.317.000
   Nếu còn thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp về những thắc mắc của mình.

  • Chào bạn về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Thông tin bạn cung cấp chưa đủ để chúng tôi có thể tư vấn
   Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 • em chào luật sư,. cho em hỏi mức lương bình quân và mức hưởng BHXH 1 lần của em là bao nhiêu ạ, em xin cám ơn
  Từ Đến Số tiền
  05/2009 - 12/2009 : 1,800,000
  01/2010 - 03/2010 : 1,917,000
  04/2010 - 04/2010 : 2,217,000
  05/2010 - 12/2010 : 2,337,000
  01/2011 - 04/2011 : 2,587,000
  05/2011 - 06/2011 : 2,807,000
  07/2011 - 09/2011 : 2,907,000
  10/2011 - 12/2011 : 3,024,000
  01/2012 - 04/2012 : 3,024,000
  05/2012 - 10/2012 : 3,144,000
  11/2012 - 12/2012 : 3,144,000
  01/2013 - 04/2013 : 3,468,500
  05/2013 - 12/2013 : 3,589,000
  01/2014 - 04/2014 : 3,964,000
  05/2014 - 08/2014 : 4,084,000
  09/2014 - 12/2014 : 4,084,000
  01/2015 - 04/2015 : 4,514,000
  05/2015 - 08/2015 : 4,634,000
  09/2015 - 12/2015 : 4,634,000
  01/2016 - 04/2016 : 5,062,000
  05/2016 - 05/2016 : 5,182,000
  06/2016 - 11/2016 : 5,182,000

  • Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến tổng đài của chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi sẽ giải thích như sau:
   Theo như thông tin bạn cung cấp, mức bình quân lương tháng đóng bhxh của bạn là khoảng: 4.202.800 đồng/tháng.
   Do đó, mức hưởng bhxh 1 lần của bạn vào khoảng: 58.884.000 đồng.
   Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

   • dạ, em chào luật sư, em cám ơn luật sư đã tư vấn giúp em, xin cho em hỏi, vậy bên BHXH họ tính mức bình quân lương tháng của em có : 3.924.178 đ và BHXH 1 lần của em có 54.938.492 đ ,, mức trợ cấp khu vực 1 lần của em là không có, (BHXH của em được 7 năm 7 tháng, Em ở quận Gò vấp ) , Bên BHXH căn cứ vào luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, và nghị quyết số 93/2015/QH13 . vậy có phải bên BHXH họ đã tính sai cho em không ạ. Em xin cám ơn. Nếu họ tính sai em có thể lên BHXH nói họ được không ạ, luật sư có thể cho em biết chi tiết cách tính làm sao ra được số tiền như Luật sư tư vấn giúp em không ạ vì lên BHXH họ bắt em đưa ra bằng chứng họ đã tính sai . Em xin cám ơn nhiều ạ.

     • dạ, em chào luật sư, em không nhớ nộp bao giờ nhưng em nhận được giấy hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần của em ngày 04/12/2017 và họ đã chi tiền rồi ạ

     • Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến cho tổng đài chúng tôi
      Do thông tin của bạn cung cấp chưa đầy đủ nên chúng tôi chưa thể giải đáp thắc mắc cho bạn được.
      Nếu muốn giải đáp cụ thể xin vui lòng liên hệ số tổng đài 19006588

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*