HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TIỀN THAI SẢN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

  • Trợ cấp một lần khi sinh con: bằng 02 lần mức lương cơ sở tại thời điểm người lao động nữ sinh con.
  • Tiền thai sản nghỉ hưởng chế độ khi sinh con: một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ thai sản.
  • Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh: mỗi ngày được hưởng trợ cấp bằng 30% mức lương cơ sở.

      Với người lao động nữ, chế độ thai sản là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Vậy mức hưởng chế độ thai sản được quy định như nào? Ngoài tiền thai sản cơ bản, lao động nữ còn được hưởng những trợ cấp nào khác hay không? Sau đây, để trả lời cho câu hỏi này, căn cứ vào luật bảo hiểm xã hội hiện hành, Luật Quang Huy xin được hướng dẫn cách tính tiền thai sản cho người lao động năm 2020 như sau:


Cơ sở pháp lý


Cách tính trợ cấp một lần khi sinh con

      Theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần này được quy định bằng 02 lần mức lương cơ sở tại thời điểm người lao động nữ sinh con.

      Đối với lao động nam, trường hợp nếu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì  sẽ được hưởng khoản trợ cấp này.

      Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng.

      Như vậy, mức trợ cấp một lần khi sinh con đối với người lao động được tính cụ thể như sau:

      Mức trợ cấp một lần khi sinh con = 02 x 1.490.000 = 2.980.000 (đồng).

Hướng dẫn cách tính tiền thai sản cho người lao động năm 2020

Cách tính tiền thai sản nghỉ hưởng chế độ khi sinh con

      Tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản cho người lao động khi sinh con như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Cách tính tiền thai sản

      Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản một tháng của người lao động bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ thai sản.

      Ví dụ: Chị T sinh con được nghỉ 06 tháng, mức bình quân tiền lương 06 tháng cuối trước khi nghỉ thai sản là 6.000.000 đồng/tháng. Mức hưởng chế độ thai sản của chị T được tính như sau: 6.000.000 x 06 = 36.000.000 đồng.


Cách tính tiền thai sản dưỡng sức sau sinh

      Căn cứ Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh cho người lao động nữ, nếu như sau khi nghỉ hết thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu đi làm việc trở lại, sức khỏe của người lao động chưa phục hồi thì được nghỉ từ 05 đến 10 ngày tùy trường hợp tương ứng với hình khi thức sinh.

      Mỗi ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, lao động nữ được hưởng trợ cấp bằng 30% mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở sau thời điểm ngày 1/7/2019, mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh được tính như sau: Trợ cấp dưỡng sức sau sinh = 30% x 1.490.000 = 447.000 đồng/ngày.

      Tùy thuộc vào việc người lao động nữ sinh con theo diện sinh thường hay sinh mổ, sinh một hay sinh đôi thì sẽ là căn cứ tính thời gian được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh sao cho phù hợp ít nhất là 5 ngày và tối đa không quá 14 ngày.


      Trên đây là toàn bộ giải đáp của chúng tôi về vấn đề cách tính tiền thai sản cho người lao động năm 2020. Nếu còn điều gì thắc mắc về chế độ thai sản, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy  để được giải đáp!

      Trân trọng./.


 

 

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *