CÁCH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

  • Việc xây dựng quy chế tiền lương là bắt buộc đối với hầu hết các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động.
  • Việc xây dựng thang bảng lương phải căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng, hệ thống thang bảng lương.
  • Sau khi hoàn thành xây dựng bậc tiền lương, doanh nghiệp làm thủ tục gửi đơn đăng ký thang bảng lương với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội của Quận/Huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

      Các doanh nghiệp có thể xây dựng thang lương, bảng lương như nào để phù hợp với quy định của pháp luật năm 2019. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương năm 2019 như nào? Sau đây, dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành, Luật Quang Huy xin được giải đáp vấn đề này như sau:


Cơ sở pháp lý


Các đối tượng thực hiện đăng ký thang lương, bảng lương năm 2019

      Căn cứ Điều 10 Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 121/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp không thực hiện theo chế độ tiền lương của nhà nước thực hiện xây dựng, rà soát thang bảng lương sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi thực hiện xây dựng thang bảng lương, các doanh nghiệp này đăng ký thang bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở cấp huyện nơi mình đặt cơ sở kinh doanh, sản xuất.

      Đồng thời, cũng theo quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động vẫn phải xây dựng, rà soát thang bảng lương sao cho phù hợp với quy định về tiền lương được Quốc hội ban hành. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này không cần thực hiện thủ tục đăng ký thang bảng lương với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực lao động.

      Như vậy, về cơ bản, việc xây dựng quy chế tiền lương là bắt buộc đối với hầu hết các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động.


Nguyên tắc xây dựng thang lương bảng lương

      Khi xây dựng thang bảng lương, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định như sau:

  • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định năm 2019;
  • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
  • Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường;
  • Hệ số chênh lệch giữa các bậc lương ít nhất bằng 5%.
Cách xây dựng thang bảng lương năm 2019
Cách xây dựng thang bảng lương năm 2019

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2019

      Năm 2019, để xây dựng bậc tiền lương cho người lao động, người sử dụng lao động cần lưu ý những vấn đề sau:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

       Căn cứ Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2019, các doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống lương phù hợp với định mức tiền như sau:

      Tùy vào từng vùng kinh tế nơi công ty đặt trụ sở, chi nhánh để kinh doanh sản xuất, mức lương thấp nhất cho công việc đơn giản nhất phải bằng mức lương tối thiểu của vùng đó được Chính phủ quy định.

Hệ thống thang lương, bảng lương

Thang bảng lương mẫu (đồng/tháng)
Thang bảng lương mẫu (đơn vị: đồng/tháng)

Cách ghi bậc 1

      Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh trong thang bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh đó.

  • Đối với công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
  • Đối với công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định:

  • Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại hoặc nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại hoặc nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường:

Cách ghi các bậc sau (từ bậc 2 trở đi)

      Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

      Ví dụ: Nếu Bậc 1 của nhân viên lao công ghi: 4.180.000 đồng/tháng, mức lương Bậc 2 sẽ bằng 4.389.000 đồng/tháng. Mức lương tại bậc 2 được tính như sau:

       Mức lương bậc 2 = 4.180.000 + (4.180.000 x 5%) = 4.389.000

      Số bậc của tiền lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc, công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Thường là từ 5 đến 7 bậc.


      Sau khi hoàn thành xây dựng bậc tiền lương cho đơn vị dựa theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định, doanh nghiệp làm thủ tục gửi đơn đăng ký thang bảng lương với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội của Quận/Huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Cách xây dựng thang bảng lương
Cách xây dựng thang bảng lương

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về cách xây dựng thang bảng lương năm 2019. Nếu còn điểm nào chưa rõ, có nội dung gây hiểu lầm và cần được tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng kết nối đến  Tổng đài tư vấn pháp luật Lao động qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G