Chế độ nghỉ con ốm của người lao động

Chế độ nghỉ con ốm phải đáp ứng các tiêu chí:

 • Điều kiện: chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau đồng thời có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.
 • Thời gian nghỉ hưởng tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.
 • Mức hưởng = (Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc : 24) x 75% x Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau
 • Thủ tục: Người lao động chuẩn bị hồ sơ (giấy ra viện/giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội) nộp cho NSDLĐ lập danh sách gửi lên cơ quan BHXH.

     Hiện nay, người lao động có con dưới 7 tuổi ốm đau sẽ được hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Vậy, điều kiện để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi con ốm đau của người lao động là gì? Thời gian, mức hưởng chế độ BHXH con ốm đau của người lao động như thế nào? Để được hưởng chế độ con ốm đau người lao động cần hồ sơ gì và thủ tục tiến hành như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ trình bày cụ thể cho người lao động.


Cơ sở pháp lý


Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội con ốm đau

Đối tượng hưởng chế độ BHXH khi con ốm đau

     Đối tượng áp dụng chế độ nghỉ con ốm đau là người lao động được quy định tại điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

      Như vậy, đối tượng người lao động được hưởng chế độ con ốm đau bao gồm:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Điều kiện hưởng chế độ nghỉ con ốm đau

      Theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, điều kiện để được hưởng chế độ nghỉ con ốm của người lao động bao gồm:

 • Chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau;
 • Có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

      Như vậy, để được hưởng chế độ con ốm đau thì người lao động phải có đủ 2 điều kiện trên. Trường hợp người lao động chăm sóc con ốm đau mà người con trên 7 tuổi hoặc không có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì người lao động đó sẽ không được hưởng chế độ ốm đau khi con ốm.

Chế độ người lao động khi con ốm đau

Thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi con ốm đau

      Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được quy định tại Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

 • Tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi;
 • Tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

      Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện như trên. 

      Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con sẽ không quá tối đa số ngày như trên.

     Ví dụ: Hai vợ chồng bà Tuyết đều đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngày nghỉ hàng tuần của vợ chồng bà Tuyết là ngày Chủ nhật. Con bà Tuyết được 4 tuổi, bị ốm phải điều trị ở bệnh viện thời gian từ ngày 11/3 đến ngày 05/04/2019. Do điều kiện công việc, vợ chồng bà Tuyết phải bố trí thay nhau nghỉ chăm sóc con như sau: 

 • Bà Tuyết nghỉ chăm con từ ngày 11/03 đến ngày 17/03/2016 và từ ngày 25/03 đến ngày 05/04/2019; 
 • Chồng bà Tuyết nghỉ chăm con từ ngày 18/03 đến ngày 24/03/2019. 

Như vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của vợ chồng bà Tuyết được tính như sau: 

 • Đối với bà Tuyết: tổng số ngày nghỉ chăm sóc con là 19 ngày, trừ 02 ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật, còn lại 17 ngày. Tuy nhiên, do con bà B đã được 4 tuổi nên thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm tối đa là 15 ngày. Do vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của bà B được tính hưởng là 15 ngày. 
 • Đối với chồng bà Tuyết: tổng số ngày nghỉ chăm sóc con là 7 ngày, trừ 01 ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật, còn lại 06 ngày. Do vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của chồng bà Tuyết được tính hưởng là 06 ngày. 

      Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ nghỉ con ốm; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con tối đa không quá số ngày như trên.

Mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi con ốm đau

      Người lao động hưởng chế độ BHXH con ốm đau thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

    Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ con ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

     Cách tính hưởng chế độ ốm đau được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau

      Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

     Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ và thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội khi nghỉ chế độ con ốm đau

Hồ sơ hưởng chế độ BHXH khi con ốm đau

     Theo quy định tại Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về hồ sơ giải quyết chế độ con ốm đau như sau:

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau
 • Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ được thay bằng bản dịch tiếng Việt được chứng thực của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.
 • Từ ngày 01/05/2019, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau không dùng mẫu C70a-HD, người sử dụng lao động lập Danh sách theo mẫu 01B-HSB (bản chính) theo Quyết định 116/QĐ-BHXH.

Thủ tục hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm đau

      Theo quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thủ tục giải quyết chế độ con ốm đau như sau:

 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ này cho người sử dụng lao động.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
 • Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Chế độ khi con ốm đau của người lao động, nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn chế độ ốm đau qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

5 / 5 ( 5 bình chọn )

20 thoughts on “Chế độ nghỉ con ốm của người lao động”

 1. Lê thị dàng

  Cho em hỏi đi khám cho con xin giấy nghĩ hưởng bảo hiểm phải làm sao mới được

  1. Về vấn đề bạn thắc mắc chúng tôi xin được trả lời như sau:
   Con bạn hiện bao nhiêu tuổi vậy ạ?
   Mọi vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến số tổng đài tư vấn pháp luật 19006588 để được hỗ trợ trực tiếp!

 2. Lê thị mỹ linh

  Cho e hỏi con e sinh 5/2/2013 nay cháu bệnh mẹ có còn được nghỉ theo chế độ bhxh ko ?

  1. Hoàng Ngân

   chào bạn, nếu mẹ cháu có đang tham gia đóng BHXH thì con ốm vẫn được nghỉ và hưởng chế độ khi con ốm đau được bình thường ạ.
   nếu có thắc mắc bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn trực tiếp 19006588

 3. Lê thị mỹ linh

  Cho e hỏi con e sinh 5/2/2013 nay cháu nằm viện thì e còn được hưởng nghỉ bhxh ko?

  1. Chào bạn về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Con bạn sinh ngày 05/02/2013, như vậy đến nay cháu đã được trên 7 tuổi. Theo qui định của pháp luật hiện hành, để được hưởng chế độ ốm đau theo BHXH thì con bạn phải dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Như vậy, trong trường hợp này bạn sẽ không được hưởng chế độ BHXH nữa.
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tối. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 4. Chào luật sư. Cho e hỏi. Con e ốm 10 ngày. E ở nhà chăm con ốm. Nhưng giấy hưởng bảo hiểm xã hội lại mang tên vợ. Và trong 10 ngày đó. Vợ e vẫn đi làm. Nhưng e mang giấy đến công ty nộp. Thì nhân sự công ty e lại không chấp nhận.vậy em phải làm thế nào ạ

  1. Hoàng Ngân

   Chào bạn, về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Nếu giấy xin nghỉ ốm do vợ anh là người làm giấy thì chị ấy sẽ là người được hưởng anh nhé.
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 5. Bích Ngọc

  Chào Luật Sư ạ.
  Cho e hỏi chút ạ. E nghỉ nuôi con ốm 6 ngày( con bị viêm phổi) , mức lương cơ bản e đang đóng bhxh là 4.500tr. Vậy 6 ngày ấy e hưởng chế độ ntn ạ.

  1. Chào bạn, vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Số tiền hưởng chế độ BHXH của bạn là: 843.000 đồng (nếu 6 ngày nghỉ này của bạn không rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ).
   Bạn có thể tham khảo bài viết:CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020
   Nếu còn vấn đề băn khoăn bạn có thể gọi lên tổng đài 1900 6588 để được hỗ trợ trực tiếp

 6. Bích Ngọc

  Chào Luật sư.
  Cho e hỏi chút ạ. E nghỉ con ốm 6 ngày , mức lương cơ bản e đang đóng bhxh :4500. Vậy số tiền bh e nhận ở 6 ngày nghỉ là bnhieu ạ

  1. Chào bạn, vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Số tiền hưởng chế độ BHXH của bạn là: 843.000 đồng (nếu 6 ngày nghỉ này của bạn không rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ). Còn nếu trong số ngày nghỉ có ngày là ngày nghỉ hằng tuần thì bạn phải trừ đi những ngày đó.
   Bạn có thể tham khảo bài viết:CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020
   Nếu còn vấn đề băn khoăn bạn có thể gọi lên tổng đài 1900 6588 để được hỗ trợ trực tiếp

 7. Luật sư cho mình hỏi bé nhà mình bị ốm từ tháng 6, khoẻ lại trong tháng 6 đấy rồi, giờ mình mới làm giấy tờ để hưởng chế độ thì có được không

  1. Nguyen Thao

   Chào bạn về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn phải nộp hồ sơ trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc, nếu chậm nộp hồ sơ mà không phải do lỗi của người sử dụng lao động thì bạn phải làm văn bản giải trình lý do
   Bạn có thể tham khảo bài viết sau: CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019
   Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 8. nguyễn anh

  chào luật sư!
  Luật sự cho e hỏi : ngày 12/8 công ty em cắt phép năm cho nhân viên nghỉ. Em có đi khám bệnh vào ngày đó và lấy giấy hưởng bảo hiểm ốm đau. vậy em có được hưởng chể độ bảo hiểm vào ngày phép đó không? và ngày phép đó em có được hưởng không ạ?

  1. Kim Tuyến

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

 9. Nguyễn Thủy

  ALo : Luật sư cho em hỏi với ạ.

  Con em năm nay 4 tuổi: Nếu bé bị ốm nhưng bố ko có thời gian chăm con ốm. Tất cả thời gian hoàn toàn là mẹ. Vậy bác sỹ cho mẹ nghỉ ở nhà chăm con tổng trong 1 năm là 38 ngày . Vậy người mẹ sẽ được nghỉ hưởng BHXH theo đúng luật là bao nhiêu ngày ạ. Em cám ơn Luật sư.

  1. Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Theo quy định của Luật BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.
   Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

  2. nguyễn anh

   chào luật sư!
   Luật sự cho e hỏi : ngày 12/8 công ty em cắt phép năm cho nhân viên nghỉ. Em có đi khám bệnh vào ngày đó và lấy giấy hưởng bảo hiểm ốm đau. vậy em có được hưởng chể độ bảo hiểm vào ngày phép đó không? và ngày phép đó em có được hưởng không ạ?

  3. Kim Tuyến

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *