CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG?

  • Có thể giao kết hợp đồng lao động mùa vụ với người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • Tuy nhiên việc giao kết phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của NLĐ đó.

      Công ty em gần đây có tiến hành ký kết hợp đồng lao động với đối tượng là người lao động dưới 18 tuổi. Vậy công ty em có làm sai pháp luật không? Mong tổng đài giải đáp hộ em với ạ!


      Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật Quang Huy. Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin giải đáp vấn đề:Có được ký hợp đồng lao động với người lao động dưới 18 tuổi? như sau:


Cơ sở pháp lý


Về vấn đề giao kết hợp đồng với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi

      Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Bộ luật lao động năm 2012 về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động:

“Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.”

Có được ký hợp đồng lao động với người lao động dưới 18 tuổi
Có được ký hợp đồng lao động với người lao động dưới 18 tuổi

        Theo đó, công ty bạn có thể giao kết hợp đồng lao động mùa vụ với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. Tuy nhiên việc giao kết hợp đồng đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

      Ngoài ra, Khoản 2 Điều 3 Nghị định 05/2015/NĐ-CP cũng quy định:

“2. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi;

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.”

      Căn cứ các quy định đã trích dẫn trên đây thì người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng phải đảm bảo điều kiện có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

      Còn đối với trường hợp người lao động dưới 15 tuổi thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 15 tuổi và phải có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi.


Hợp đồng lao động với người dưới 18 tuổi

Về hình thức hợp đồng lao động đối với lao động dưới 18 tuổi

       Theo quy định tại Điều 16 Bộ luật lao động 2012 quy định về hình thức hợp đồng đối với lao động dưới 18 tuổi như sau:

“Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Về hình thức hợp đồng lao động đối với lao động dưới 18 tuổi
Về hình thức hợp đồng lao động đối với lao động dưới 18 tuổi

       Như vậy,  hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng thì có thể giao kết bằng lời nói. Đối với trường hợp công ty muốn ký kết hợp đồng lao động với người lao động dưới 18 tuổi thì phải tiến hành lập hợp đồng bằng văn bản.

Về nội dung hợp đồng lao động

      Căn cứ theo Khoản 1, Điều 23 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nội dung hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

      Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

      Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

      Công việc và địa điểm làm việc;Thời hạn của hợp đồng lao động;Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;Chế độ nâng bậc, nâng lương;

      Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;Bảo hiểm xã hộibảo hiểm y tế;Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.”

Như vậy,  hợp đồng lao động khi giao kết cần đảm bảo các điều khoản cơ bản trên; nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên; hạn chế các tranh chấp xảy ra về hợp đồng lao động.


Bài viết trên đã tư vấn và giải đáp đầy đủ những thắc mắc của bạn liên quan đến: Có được ký hợp đồng lao động với người lao động dưới 18 tuổi? Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật lao động qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

       Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G