CÔNG VĂN 3081/BTP-BTTP NĂM 2015 THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH

    Công văn 3081/BTP-BTTP năm 2015 được ban hành ngày 25/8/2015 về việc thực hiện quy định pháp luật về công chứng, bán đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin tới bạn về nội dung Thông tư này.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Công văn 3081/BTP-BTTP năm 2015

      Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3081/BTP-BTTP về việc thực hiện quy định pháp luật về công chứng, bán đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm như sau: Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau đây:

  • Có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức bán đấu giá tài sản tại địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật.
  • Có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 144 của Bộ luật dân sự.
  • Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với hoạt động bán đấu giá tài sản, hành nghề công chứng tại địa phương.
Công văn 3081/BTP-BTTP năm 2015

Nội dung Công văn 3081/BTP-BTTP năm 2015

     Công văn 3081/BTP-BTTP được ban hành ngày 25/8/2015 về việc thực hiện quy định pháp luật về công chứng, bán đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG CÔNG VĂN 3081/BTP-BTTP


BỘ TƯ PHÁP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3081/BTP-BTTP
V/v thực hiện quy định pháp luật về công chứng, bán đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015 trong đó có mục tiêu “đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, phấn đấu đến cuối năm 2015 đưa tỷ lệ nợ xu dưới 3%”, trong thời gian qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để xử lý nợ xấu như phê duyệt Đề án xử lý nợ xấu, thành lập và đưa vào hoạt động Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), giao các Bộ, ngành liên quan ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ, ngành để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý nợ xấu, nâng cao quản trị rủi ro của hệ thống các tổ chức tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh; triển khai các giải pháp để tạo điều kiện xử lý nhanh nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng.


Một số văn bản có liên quan Công văn 3081/BTP-BTTP

     Công văn 3081/BTP-BTTP được ban hành ngày 25/8/2015 về việc thực hiện quy định pháp luật về công chứng, bán đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm liên quan đến khá nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Cụ thể như sau:

  • Bộ luật dân sự 2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án…
  • Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 quy định về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
  • Thông tư số 18/2014/TT-BTP hướng dẫn về việc bán đấu giá tài sản quy định tại nghị định số 53/2013/NĐ-CP của chính phủ về việc tổ chức thành lập và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3081/BTP-BTTP về việc thực hiện quy định pháp luật về công chứng, bán đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

        Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *