CÔNG VĂN 55/TANDTC-PC VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH VỤ VIỆC HÒA GIẢI THÀNH, ĐỐI THOẠI THÀNH DO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

      Để thống nhất các tiêu chí xác định hòa giải thành, đối thoại thành trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, ngày 20 tháng 03 năm 2018 Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 55/TANDTC-PC về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành. Trong bài viết dưới đây, Luật Quang Huy xin cung cấp tới bạn tất cả những thông tin liên quan đến Công văn 55/TANDTC-PC để bạn nắm rõ hơn về vấn đề này:


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Công văn số 55/TANDTC-PC

      Tại Công văn số 55/TANDTC-PC, Tòa án nhân dân tối cao đã xác định các nguyên tắc chung về xác định hòa giải thành, đối thoại thành trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính sau khi thụ lý vụ án dân sự, vụ án hành chính và sau khi thụ lý việc dân sự về yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

      Hướng dẫn về cách nhận biết các vụ việc dân sự được tính là vụ việc hòa giải thành, các vụ án hành chính được xác định là vụ việc đối thoại thành.

Công văn 55/TANDTC-PC

Nội dung của Công văn 55/TANDTC-PC

      Công văn 55/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành có nội dung như sau:


TẢI CÔNG VĂN 55/TANDTC-PC


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 55/TANDTC-PC
V/v tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: – Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Tòa án nhân dân cấp cao;
– Tòa án quân sự Trung ương;
– Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngày 03-10-2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 04/2017/CT-TA về việc tăng cường công tác hòa giải tại Tòa án nhân dân, với Mục tiêu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác hòa giải trong tố tụng dân sự. Đến ngày 22-01-2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch số 11/KH-TANDTC triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại Hải Phòng; tiến tới xây dựng Đề án tổng thể về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính.

Để thống nhất các tiêu chí xác định hòa giải thành, đối thoại thành trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

1. Nguyên tắc chung về xác định hoà giải thành, đối thoại thành trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính

1.1. Sau khi thụ lý vụ án dân sự, vụ án hành chính, Thẩm phán tiến hành hòa giải, đối thoại mà sau khi hòa giải, đối thoại, người khởi kiện rút đơn khởi kiện hoặc các đương sự thống nhất được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án nên Tòa án không phải đưa vụ án ra xét xử thì được xác định là hòa giải thành, đối thoại thành.

1.2. Sau khi thụ lý việc dân sự về yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, Thẩm phán tiến hành hòa giải mà sau khi hòa giải, vợ chồng đoàn tụ thì được xác định là hòa giải thành.

1.3. Các trường hợp cụ thể để tính vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành như hướng dẫn tại Mục 2 dưới đây.

2. Cách tính vụ việc hoà giải, đối thoại thành


Một số văn bản liên quan nội dung Công văn 55/TANDTC-PC

      Nội dung của Công văn này có liên quan tới Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, các văn bản pháp luật do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và chính Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Dưới đây là một số văn bản pháp lý điển hình có nội dung liên quan tới Công văn 55/TANDTC-PC:

  • Chỉ thị số 04/2017/CT-TA: Chỉ thị này ban hành về việc tăng cường công tác hòa giải tại Tòa án nhân dân, với mục tiêu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác hòa giải trong tố tụng dân sự.
  • Kế hoạch số 11/KH-TANDTC: Kế hoạch này ban hành về việc triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại Hải Phòng; tiến tới xây dựng Đề án tổng thể về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Công văn số 55/TANDTC-PC về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *