ĐÓNG BẢO HIỂM DƯỚI 12 THÁNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT KHÔNG?

Đóng bảo hiểm dưới 12 tháng có được hưởng chế độ tử tuất không?
Theo quy định NLĐ có thời gian đóng BHXH dưới 12 tháng khi mất thì thân nhân sẽ được hưởng chế độ tuất một lần. Thời gian đóng BHXH của NLĐ chưa đủ 01 năm nên mức trợ cấp tuất một lần của NLĐ được tính bằng mức tối thiểu, tức bằng 03 tháng mức BQTL tháng đóng BHXH.

     Chào luật sư! Con trai tôi mới tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2018, tham gia được 5 tháng thì không may qua đời. Tôi được biết nếu người đang tham gia đóng bảo hiểm mà mất thì người thân trong gia đình sẽ được hưởng chế độ tử tuất thì có đúng không ạ! Xin cảm ơn!

Advertisements

     Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc về tổng đài Luật Quang Huy của chúng tôi về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi sẽ tiến hành giải quyết như sau:


Cơ sở pháp lý


Chế độ mai táng phí khi tham gia bảo hiểm chưa đủ 12 tháng

       Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về chế độ mai táng phí dành cho thân nhân khi người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội mất như sau:

Advertisements
2. Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chết thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

       Theo quy định trên để được hưởng trợ cấp mai táng phí thì người lao động mất phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên. Theo thông tin bạn cung cấp, con trai bạn tham gia bảo hiểm xã hội mới được 5 tháng, chưa đủ 12 tháng tham gia bảo hiểm xã hội nên trong trường hợp này gia đình bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng.

đóng bảo hiểm dưới 12 tháng có được hưởng chế độ tử tuất
đóng bảo hiểm dưới 12 tháng có được hưởng chế độ tử tuất

Trợ cấp tuất khi tham gia bảo hiểm chưa đủ 12 tháng

      Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các trường hợp hưởng chế độ tử tuất một lần thì:

Advertisements
Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;”

      Bên cạnh đó thì tại khoản 1 Điều 67 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

      Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng chế độ tiền tuất hằng tháng:

Advertisements
      Theo đó, do con của bạn không thuộc trường hợp chết mà thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng nên thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức trợ cấp tuất một lần thì:

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.”

Đóng bảo hiểm dưới 12 tháng có được hưởng chế độ tử tuất không
Đóng bảo hiểm dưới 12 tháng có được hưởng chế độ tử tuất không

 

      Theo quy định trên thì con bạn mất bạn và gia đình sẽ được hưởng chế độ tuất một lần.Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của con bạn chưa đủ 01 năm nên mức trợ cấp tuất một lần của con trai bạn được tính bằng mức tối thiểu, tức bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Advertisements

       Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về:Đóng bảo hiểm dưới 12 tháng có được hưởng chế độ tử tuất. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội của  HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

       Trân trọng./.


 

 

 

Bài viết liên quan
Scroll to Top