ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI DƯỚI 1 NĂM ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?

      Câu hỏi: Chào luật sư, Tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm (cụ thể là 10 tháng). Bây giờ tôi nghỉ việc thì tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không và nếu tôi không tham gia đóng bảo hiểm nữa thì quyền lợi của tôi sẽ được giải quyết như thế nào?


      Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật NQH Việt Nam. Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành, về vấn đề quyền lợi khi đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm chúng tôi xin tư vấn như sau:


Cơ sở pháp lý


      Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo, thay thế và bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất. Nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Với mục đích đảm bảo sự công bằng xã hội, khi người lao động đã tham gia đóng góp, mặc dù thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dưới một năm thì cũng sẽ nhận được những quyền lợi nhất định.

      Trong trường hợp của bạn, căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành thì quyền lợi của bạn sẽ được giải quyết như sau:


Không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

      Căn cứ tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013, nếu muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ( trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc nghỉ việc để hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
  • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng;
  • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau

      Như vậy, khi xét các điều kiện trên thì bạn không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng do có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ. Đối với trường hợp của bạn, bạn cần phải đóng đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội trong vòng 24 tháng trước khi bạn chấm dứt hợp đồng với công ty. Cùng với việc đáp ứng đủ các điều kiện như trên thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

      Trong trường hợp này, bạn đã làm ở công ty và đóng bảo hiểm xã hội được 10 tháng, với thời gian này thì bạn chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật. Cho nên, khi nghỉ việc bạn sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và khi chuyển sang làm việc tại một công ty mới thì bạn sẽ được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và được cộng dồn vào khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trước đó, mà không phải đóng truy thu vào những năm chưa đóng.

Đóng bảo hiểm dưới 1 năm được hưởng những quyền lợi gì?

Đóng bảo hiểm dưới 1 năm được hưởng những quyền lợi gì?

      Căn cứ tại Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội:

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

      Xét vào trường hợp của bạn, khi bạn đã đóng được 10 tháng mà bạn chưa có nhu cầu rút bảo hiểm xã hội một lần và nếu bạn không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa thì thời gian 10 tháng này sẽ vẫn được bảo lưu.
Được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

      Còn nếu trong trường hợp bạn nghỉ việc ở công ty và bạn đã xác định dừng đóng bảo hiểm xã hội, thì bạn có thể làm thủ tục để rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Khi đó, khoảng thời gian 10 tháng đóng bảo hiểm trước đây của bạn sẽ được giải quyết chế độ BHXH một lần. Khi bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội lần tiếp theo thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ được tính lại từ đầu.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

      Căn cứ tại điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

      Bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 10 tháng sau đó muốn nghỉ việc và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nữa thì sau một năm nghỉ việc bạn có đủ điều kiện để hưởng BHXH 1 lần.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

      Căn cứ tại Điểm c Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội quy định về cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm:

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

      Vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn sẽ bằng số tiền mà bạn đã đóng trong suốt khoảng thời gian 10 tháng tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

      Theo quy định trên thì mức hưởng của bạn sẽ được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng bạn đã đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 10 tháng.

      Giả sử, tiền lương của bạn như sau: 4 tháng đầu là 4.000.000; 6 tháng sau là 5.000.000 thì mức bảo hiểm xã hội một lần của bạn sẽ được tính như sau:

      => Mức bình quân tiền lương các tháng đóng bảo hiểm xã hội là: 4.600.000 đồng

Theo đó mức hưởng bằng :4 x ( 22% x 4.000.000 ) + 6 x ( 22% x 5.000.000) = 10.120.000 đồng

      Vậy mức hưởng của bạn đã vượt quá mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương. Theo đó, mức bạn sẽ được hưởng mức tối đa bằng 02 tháng bình quân tiền lương của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội là:

      02 x 4.600.000 = 9.200.000 đồng.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

      Sau một năm nghỉ việc, bạn cần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện để được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Hồ sơ bao gồm:

  • Sổ bảo hiểm xã hội đã được chốt sổ
  • Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần ( mẫu 14-HSB)
  • Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc tạm trú để đối chiếu

      Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho bạn; trường hợp không giải quyết thì bạn phải được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

      Như vậy, sau khi bạn hoàn tất hồ sơ hợp lệ thì bạn sẽ nhận được tiền bảo hiểm xã hội một lần chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm nhận được hồ sơ hợp lệ.


      Bài viết trên đã tư vấn và giải đáp đầy đủ những thắc mắc của bạn liên quan đến quyền lợi khi đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật Bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật NQH Việt Nam để được tư vấn trực tiếp.


Bài viết tham khảo:
9
Leave a Reply

avatar
5 Hãy Đặt Câu Hỏi Cho Các Luật Sư
4 Hãy Đặt Câu Hỏi Cho Các Luật Sư
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Nguyễn GiangNguyen my ngocLê LinhMy duyenHoài Linh Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Nguyen my ngoc
Guest
Nguyen my ngoc

BHXH CUA E DUOC 6 THANG VAY E DUOC LANH BAO NHJU TIEN AK

Nguyễn Giang
Editor

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến tổng đài tư vấn NQH, sau đây chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn như sau: bạn tham gia bảo hiểm xã hội được 6 tháng thì vẫn được rút bảo hiểm xã hội 1 lần nhé tuy nhiên mức hưởng với trường hợp rút bảo hiểm xã hội khi chưa đóng đủ 12 tháng được áp dụng theo mức tính sau: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính… Read more »

My duyen
Guest
My duyen

Cho e hỏi e đóng bảo hiểm xh đc 5thanng v e có đc hưởng k nếu đc hưởng thì bao nhiêu mức lương của e là 4tr100

Lê Linh
Member

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này chúng tôi xác định số tiền BHXH 1 lần bạn sẽ được hưởng là khoảng 4 triệu 100 nghìn đồng bạn nhé.
Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

chiến
Guest
chiến

Em mới nghĩ cty cũ đóng bhx dc 3 năm rồi nay e qua cty mới nhưng chỉ là nhân viên thực tập chưa vô chính thức, cty không có đóng BHXH cho em chỉ dc nhận lương nv tập sự và làm được 2 tháng rồi phải qua 3 tháng mới được vô 9 thức . Cho em hỏi như em có được bảo lưu không hay phải tự mình đi đóng để tiếp tục ? và em đang thực tập vậy có được nhận lương thất nghiệp không vì e nghe bạn em nói có. nếu có thi… Read more »

Thao
Guest
Thao

E đang ở tphcm chưa có tạm trú thì có tới cơ quan bảo hiểm phường, quận tại tphcm để nộp sổ và rút bảo hiểm được ko ạ hay phải về nộp tại địa phương

Thành Đông
Editor

Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp tôi đóng BHXH được 6 tháng, nhưng tôi chưa có nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội, tôi muốn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm 6 tháng của mình thì tôi cần làm thủ tục gì để được bảo lưu? Mong được giải đáp!

Hồng Giang
Member

Chào bạn, về vấn đề của bạn, bạn không cần phải làm thủ tục bảo lưu thời gian đóng BHXH. Khi nào bạn tiếp tục tham gia BHXH thì quãng thời gian tham gia BHXH của bạn sẽ được cộng dồn với 6 tháng đó. Trong trường hợp bạn không muốn tiếp tục tham gia BHXH, chỉ cần từ đủ 1 năm kể từ ngày nghỉ việc, bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần, chỉ cần nộp hồ sơ trước tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm là… Read more »