THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CÓ ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN KHÔNG?

Khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ tham gia đóng quỹ hưu trí và tử tuất nên không được hưởng trợ cấp thai sản.

      Khi có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng kể từ thời gian sinh con thì người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản. Vậy nếu người lao động nữ có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có được hưởng chế độ thai sản không? Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn cho bạn về vấn đề: Tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng trợ cấp thai sản hay không?


Cơ sở pháp lý


Tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ gì?

 Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các chế độ của BHXH tự nguyện bao gồm:

“Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.”

     Đồng thời căn cứ vào Chương IV, Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì các chế độ được giải quyết đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm: chế độ hưu trí và chế độ tử tuất ( trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất). Như vậy, nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ không có chế độ thai sản và nếu người lao động nghỉ sinh con thì bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng sẽ không hỗ trợ về chi phí sinh cho người lao động.

Tham gia bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản
Tham gia bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản hay không?

      Căn cứ theo quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

” 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

      Theo quy định trên, lao động nữ sinh con có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước sinh thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

     Và để xác định 12 tháng trước khi sinh con thì căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này“.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không
Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không

       Theo quy định trên, lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con thì 12 tháng trước khi sinh sẽ được tính từ tháng ngày liền trước tháng sinh trở về trước.

       Như vậy, đối với các thông tin cung cấp như trên thì khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người lao động sẽ chỉ được hỗ trợ về hai chế độ hưu trí và chế độ tử tuất vì thế khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà có thai thì thời gian tham gia này sẽ không giải quyết được chế độ thai sản.


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi vấn đề mà bạn quan tâm. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn Luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./


 

 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
G