QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

  • Thời điểm gia hạn thẻ BHYT: trước khi thẻ cũ hết hạn sử dụng ít nhất 10 ngày.
  • Chậm gia hạn thẻ BHYT: Nếu quá 10 ngày mới thực hiện gia hạn thì thẻ mới có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày đóng.
  • Thời gian gián đoạn tối đa để tiếp tục tham gia BHYT: tối đa không quá 3 tháng

      Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu như hết hạn thẻ bảo hiểm y tế mà không thực hiện việc tiếp tục tham gia hoặc có thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thì chế độ thẻ bảo hiểm y tế của người đó sẽ tính là bị gián đoạn và sẽ không được hưởng nhiều chế độ ưu đãi khác của BHYT. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn cho bạn về cách gia hạn thẻ BHYT


Cơ sở pháp lý:


Mức đóng Bảo hiểm y tế hiện hành

      Theo điều 13 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP có quy định về mức đóng của từng đối tượng khác nhau tham gia bảo hiểm y tế :

  • Nhóm người lao động tham gia theo doanh nghiệp:

      Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động) mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng.

      Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật thì mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

  • Nhóm do Quỹ bảo hiểm xã hội đóng

      Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng: mức đóng bằng 4,5% tiền lương hưu.

      Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng: mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

      Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng: đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

      Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: đóng bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

      Lao động nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản được Quỹ BHXH đóng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản

      Lưu ý: người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.
Trường hợp người lao động nghỉ việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó.

Mức đóng bảo hiểm y tế hiện hành
  • Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng:

      Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

      Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

      Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

      Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

      Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

      Trẻ em dưới 6 tuổi;

      Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

      Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

      Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

      Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

      Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật sửa đổi sửa đổi bổ sung một số điều về bảo hiểm y tế;

      Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

      Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam thì mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở,tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng theo từng nhóm đối tượng.

  • Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng:

      Người thuộc hộ gia đình cận nghèo thì mức đóng được hỗ trợ tối thiểu là 70% tiền lương tháng cơ sở

      Học sinh, sinh viên đang đi học và mua BHYT tại trường học thì được hỗ trợ tối thiểu là 30% tiền lương tháng cơ sở
Hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp có mức thu nhập trung bình được hỗ trợ tối thiểu là 50% tiền lương tháng cơ sở

  • Nhóm thứ năm đối tượng tham gia theo hộ gia đình:

      Hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình trừ đối tượng đã được quy định tại các nhóm trên đóng BHYT dựa tiền lương cơ sở tính như sau:

      Người thứ nhất đóng tối đa bằng 4,5% tiền lương tháng cơ sở

      Người thứ hai đóng 70% mức đóng của người thứ nhất.

      Người thứ ba đóng 60% mức đóng của người thứ nhất.

      Người thứ tư đóng 50% mức đóng của người thứ nhất.

      Người thứ năm trở đi mức đóng 40% của người thứ nhất.


Thời điểm gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

      Thời điểm gia hạn của thẻ BHYT chưa được quy định cụ thể ở văn bản nào của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản hướng dẫn về vấn đề này trong Hướng dẫn 2616/HD-BHXH thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành:

Đối với người đã tham gia BHYT từ trước (kể cả bắt buộc lẫn tự nguyện), nay tiếp tục tham gia theo hình thức tự nguyện, để đảm bảo được hưởng quyền lợi BHYT liên tục, phải đóng tiền BHYT trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng ít nhất 10 ngày theo quy định.

Quy định về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo pháp luật

      Như vậy, nếu người lao động ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi sắp hết giá trị sử dụng của thẻ BHYT mà không gia hạn thời gian đóng tiếp tục bảo hiểm y tế thì sau 10 ngày tính đến khi thẻ BHYT hết hạn thì người lao động sẽ coi như tham gia gián đoạn bảo hiểm y tế. Vì hiện tại cơ quan bảo hiểm xã hội chưa có hướng dẫn gì nên người lao động nên lên cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình cư trú, có sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú lâu dài để xin hướng dẫn về các thủ tục gia hạn thẻ BHYT sắp hết hạn để tránh việc ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi đi khám, chữa bệnh sau này.


Chậm gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

      Nếu quá 10 ngày mà người lao động không gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thì theo điểm c khoản 3 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định thì sau khi tham gia lại bảo hiểm y tế, thẻ BHYT của người lao động sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi đóng BHYT.

      Ví dụ: Anh Khánh có tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty và được cấp một mã số thẻ bảo hiểm y tế. Đến tháng 11/2019, anh có đi khám bệnh ở bệnh viện Bạch Mai và được thông báo là thẻ BHYT đã hết hạn vì lý do công ty chậm đóng BHXH quá 30 ngày. Khi đó anh Khánh sẽ không được dùng thẻ BHYT đó nữa và thẻ BHYT của anh sẽ bị khóa. Đến khi nào công ty thực hiện việc truy thu hết khoản tiền BHXH phải đóng thì thẻ BHYT của anh Khánh mới tiếp tục có giá trị sử dụng với mức hưởng ban đầu là 80% chi phí khám bệnh nếu khám, chữa bệnh đúng tuyến


Thời gian gián đoạn tối đa để tiếp tục tham gia BHYT theo mã số cũ

      Người lao động tham gia BHYT 5 năm liên tục thì sẽ được hưởng ưu đãi mức 100% chi phí khám,chữa bệnh nếu đủ các giấy tờ, chứng từ theo quy định của pháp luật. Nếu người lao động chậm gia hạn thẻ bảo hiểm xã hội thì thời gian chậm gia hạn tối đa không quá 3 tháng. Trường hợp khác thì thời gian tối đa để gia hạn thẻ theo khoản 5 điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

      Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế nếu tham gia bảo hiểm y tế khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Nghĩa là thời hạn gia hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày về nước, người lao động khi đi lao động ở nước ngoài phải tham gia BHYT thì khi đó mới được tính là tham gia liên tục nối tiếp vào khoảng thời gian đã tham gia trước đó.


      Trên đây là toàn bộ những nội dung liên quan đến gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Nếu bạn là người đã, đang và sẽ tham gia BHYT gặp phải bất kì vướng mắc nào, đừng ngần ngại hãy Liên hệ tới tổng đài tư vấn luật bảo hiểm y tế miễn phí qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ giải đáp.

Trân trọng./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *