GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT NĂM 2019

      Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là mẫu giấy chứng nhận dùng cho các cơ sở y tế chứng nhận cho cá nhân người lao động khi nghỉ việc được hưởng bảo hiểm xã hội, mẫu giấy được ban hành kèm theo công văn 3789/BHXH-CSXH của bảo hiểm xã hội về mẫu, in, cấp, quản lý giấy chứng nhận cho đối tượng hưởng bảo hiểm khi ốm đau, thai sản,….


Các mẫu có liên quan


Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

      Những Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD cũ do các cơ sở khám chữa bệnh cấp cho người lao động từ ngày 01/01/2015 trở đi không theo Công văn số 3789 / BHXH – CĐCS ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ không có giá trị làm căn cứ giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản.

       Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động khi tiếp nhận chứng từ là Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mới gồm mẫu C65-HD1 và mẫu C65-HD2, trong đó lưu ý như sau:

      Về mẫu C65-HD gồm 02 loại:

 • Mẫu C65-HD1 loại 01 liên (sử dụng trong trường hợp in trên máy vi tính). Kích thước: Lập trên khổ giấy A5 nằm ngang.
 • Mẫu C65-HD2 loại 02 liên (sử dụng trong trường hợp viết trực tiếp): Kích thước: Lập trên khổ giấy A4 nằm ngang (Liên 1 để BHXH lưu, liên 2 cấp cho người lao động).
  mẫu giấy chứng nhận hưởng BHXH

Mẫu C65-HD1 loại 01 liên (sử dụng trong trường hợp in trên máy vi tính).

      Bạn có thể tham khảo nội dung cơ bản và tải mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu C65-HD1 sau đây:

TẢI MẪU C65-HD1


TÊN CƠ SỞ Y TẾ

Số: ………………………../KCB

 

Mẫu số: C65-HD1

Số seri……………………………………

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ và tên: …………………………………………….ngày sinh ………../……………/………………

Số thẻ BHYT:………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị làm việc:…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nghỉ việc:……………………………………………………………………………………………..

Số ngày nghỉ:………………………………………………………………………………………………..

(Từ ngày ……………………………………… đến hết ngày ………………………………………….)

Ngày…………tháng……………năm………

                                                           Ý BÁC SĨ KCB

                                                        (Ký, họ tên, đóng dấu)


Mẫu C65-HD2 loại 02 liên (sử dụng trong trường hợp viết trực tiếp):

      Bạn có thể tham khảo nội dung cơ bản và tải mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu C65-HD2 sau đây:

TẢI MẪU C65-HD2


Liên số 1

Tên cơ sở y tế

Mẫu số C65-HD2

Số seri…………………..

Liên số 2

Tên cơ sở y tế

Mẫu số C65-HD2

Số seri………………

Số: ……………………/KCBSố: ……………………../KCB

GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ và tên: …………………….ngày sinh …../…../……

Số thẻ BHYT: ………………………………………………

Đơn vị làm việc: …………………………………………..

……………………………………………………….

Lý do nghỉ việc: ……………………………………………

………………………………………………………

Số ngày nghỉ: ………………………………………………

(Từ ngày ……………… đến hết ngày ……………….)

 

Ngày …. tháng …. năm ………

   Y, bác sỹ KCB             
(Ký, họ tên, đóng dấu)       

GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ và tên: ……………… ngày sinh …../…../……..

Số thẻ BHYT: …………………………………………..

Đơn vị làm việc: ……………………………………….

……………………………………………………

Lý do nghỉ việc: ………………………………………..

……………………………………………………

Số ngày nghỉ: …………………………………………..

(Từ ngày …………….. đến hết ngày …………….)

 

Ngày …. tháng …. năm ………

Y, bác sỹ KCB           

(Ký, họ tên, đóng dấu)     


Hướng dẫn viết mẫu chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

       Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do bác sỹ, y sỹ làm việc trong các cơ sở y tế (có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và có đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH) ghi và cấp cho người lao động tham gia BHXH để nghỉ việc điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm.

      Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải ghi đầy đủ, rõ ràng, không được tẩy xóa và ghi toàn bộ bằng tiếng Việt (loại có 02 liên thì phải ghi cả 02 liên như nhau).

 • Góc trên bên trái: Ghi tên cơ sở y tế khám chữa bệnh; ghi số khám bệnh vào dòng phía dưới tên cơ sở y tế khám chữa bệnh (là số thứ tự khám do phòng khám hoặc khoa khám cấp). Trường hợp cơ sở y tế có nhiều bộ phận khám bệnh thì ghi số khám bệnh theo bộ phận khám bệnh đó.
 • Dòng thứ nhất: Ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh của người được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (chữ in hoa). Trường hợp chỉ có năm sinh thì ghi năm sinh;
 • Dòng thứ hai: Ghi số thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động hoặc của con người lao động trong trường hợp con ốm, gồm mã thẻ và số thẻ tại dòng “Số” trên thẻ BHYT. Trường hợp không trình thẻ hoặc chưa được cấp thẻ BHYT thì ghi rõ “không trình thẻ” hoặc “chưa được cấp thẻ”;

Thêm vào cuối phần ghi chú trên Danh sách người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu 04-C65): “Chỉ lập Danh sách này khi cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD1”

 • Dòng thứ ba: Ghi rõ đơn vị nơi người được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH làm việc và đóng BHXH;
 • Dòng thứ tư: Ghi rõ tên bệnh được chẩn đoán (trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì ghi đúng tên bệnh theo Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành); nếu nghỉ thai sản (trừ trường hợp nghỉ sinh con) thì ghi rõ do khám thai, sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu kèm theo số tuần tuổi của thai nhi; ghi rõ loại biện pháp tránh thai được thực hiện theo quy định như “Đặt vòng” hoặc “Triệt sản”;

      Trường hợp nghỉ việc chăm con ốm thì ghi: Con ốm (họ và tên – ngày/tháng/năm sinh của con). Ví dụ: Con ốm (Nguyễn Văn A – 08/12/2011);

 • Dòng thứ năm: Ghi rõ số ngày được nghỉ việc hưởng BHXH của người được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp nghỉ ốm hoặc nghỉ chăm sóc con ốm, ví dụ nghỉ 02 ngày thì ghi “02 ngày”; đối với trường hợp khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc thực hiện biện pháp tránh thai thì ghi: theo quy định của pháp luật BHXH;
 • Dòng thứ sáu: Ghi thời gian được nghỉ từ ngày/tháng/năm đến hết ngày/tháng/năm;
 • Góc dưới bên phải: Bác sỹ, y sỹ khám bệnh ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu. Các cơ sở y tế khi đăng ký chữ ký của y sỹ, bác sỹ KCB thì đồng thời đăng ký “con dấu” của tổ chức mà y sỹ, bác sỹ KCB được sử dụng để đóng.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản:

      Công ty Luật NQH chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ Bảo hiểm y tế


        Trên đây là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2019 các bạn có thể tham khảo. Nếu còn vấn đề hay nội dung nào chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 của Luật NQH Việt Nam để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

      Trân trọng./.


 

BẠN CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC LUẬT SƯ

avatar
  Subscribe  
Notify of
G

TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top