HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2020

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí theo quy định mới nhất
Đối với từng đối tượng khác nhau thì hồ sơ hưởng lương hưu cũng sẽ có sự khác biệt.
Tuy nhiên, hồ sơ hưởng lương hưu sẽ luôn bao gồm: Sổ BHXH; Đơn đề nghị đề nghị hưởng lương hưu theo mẫu số 14-HSB kèm theo các giấy tờ khác chứng minh việc đủ điều kiện hưởng lương hưu của từng đối tượng cụ thể.

       Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí của bảo hiểm xã hội được quy định tại rất nhiều văn bản pháp luật, từ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đến các Nghị định, Thông tư khác nhau. Gần đây nhất, Quyết định số 166/QĐ-BHXH được ban hành ngày 31/01/2019 và có hiệu lực vào ngày 01/05/2019 đã quy định cụ thể về hồ sơ hưởng chế độ hưu trí. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ trình bày cụ thể và đầy đủ về hồ sơ hưởng chế độ hưu trí theo quy định mới nhất.

Advertisements

Cơ sở pháp lý


Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị

      Theo quy định của Quyết định số 166/QĐ-BHXH 2019, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiếp nhận những hồ sơ như sau từ người lao động bao gồm:

Advertisements
 • Sổ BHXH.
 • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.
 • Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 • Đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực: Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP).
Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí theo quy định mới nhất 2019
Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí theo quy định mới nhất 2020

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo lưu thời gian tham gia BHXH

      Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích), khi đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ phải nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí bao gồm:

Advertisements
Advertisements
 • Sổ BHXH.
 • Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.
 • Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 • Trường hợp đang chấp hành hình phạt từ ngày 01/01/2016 trở đi thì có thêm Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB).
 • Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 01/01/1995 đến trước ngày 01/01/2016 thì có thêm bản sao của một trong các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.
 • Trường hợp xuất cảnh trái phép trở về thì có thêm bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp.
 • Trường hợp mất tích trở về thì có thêm bản sao Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.
 • Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).
 • Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tui đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP

Đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, hồ sơ hưởng chế độ hưu trí sẽ bao gồm như sau:

 • Quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (bản chính); trường hợp bị mất giấy tờ trên thì có thêm Đơn đề nghị 14-HSB nêu rõ lý do bị mất.
 • Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 • Trường hợp đang chấp hành hình phạt từ ngày 01/01/2016 trở đi thì có thêm Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB).
 • Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 01/01/1995 đến trước ngày 01/01/2016 thì có thêm bản sao của một trong các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.
Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí
Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí
 • Trường hợp xuất cảnh trái phép trở về thì có thêm bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp.
 • Trường hợp mất tích trở về thì có thêm bản sao Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.
 • Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).
 • Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

      Trên đây là giải đáp thắc mắc về vấn đề Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí theo quy định mới nhất 2020, nếu còn vấn đề gì thắc mắc hoặc chưa rõ quý khách có thể liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ hưu trí qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp các thắc mắc.

Advertisements

  

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Scroll to Top